Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στις Κυκλάδες

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει νέο ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες.

Τμήμα

Εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

– Σύνολο ωρών κατάρτισης: 75

– Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 45.

– Ώρες πρακτικής άσκησης: 30.

Υποβολή αιτήσεων έως 13/11/2020

Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
  2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
  3. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. , ii. ο Α.Μ.Κ.Α, iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
  4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
  5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης: Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
  6. Υπεύθυνη δήλωση (που θα απευθύνεται στο ΚΑΠΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 E-MAIL: info@stoxefsi.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!