Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Ο Χρήστος Βουραζέρης αναλύει τη αντζέντα των αγροτών στο Asteras Radio 92

 

Κάθε βδομάδα ο Λογιστής-Φοροτεχνικός Χρήστος Βουραζέρης, συζητά με τον Μιχάλη Αστρά στο «Asteras Radio 92», επίκαιρα οικονομικά και φορολογικά θέματα. Η τελευταία εκπομπή ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους αγρότες, όπου έγινε εκτενής ενημέρωση για τις κατηγορίες αγροτών, τις υποχρεώσεις, τα φορτηγά οχήματα, τη φορολογία και τα μητρώα. 

Ο κ. Βουραζέρης ξεκίνησε τη συζήτηση με την παραδοχή ότι οι αγρότες είναι μία παραγωγική τάξη που αξίζει το σεβασμό όλων μας εφόσον δουλεύουν όλο το χρόνο κάτω από αντίξοες συνθήκες. Επισήμανε  πως η σημερινή εκπομπή είναι στην ουσία ένα πρακτικό εγχειρίδιο που  συγκεντρώσει τη νομοθεσία από τρία Υπουργεία, το Οικονομικών, το Μεταφορών & Επικοινωνιών και το Ανάπτυξης, το οποίο επιμελήθηκε ο στενός συνεργάτη του κ. Γιαννούλης Λαούδης  με δικές του απαραίτητες προσωπικές πινελιές.


Ποιος θεωρείται επαγγελματίας αγρότης

Ο επαγγελματίας αγρότης διαθέτει πέντε χαρακτηριστικά:

 • Κατέχει αγροτική εκμετάλλευση
 • Είναι εγγεγραμμένος στον πρώην Ο.Γ.Α.
 • Υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
 • Απασχολείται τουλάχιστον το 30% του ετήσιου χρόνου εργασίας του με την αγροτική του εκμετάλλευση
 • Τουλάχιστον το 50% του ετήσιου εισοδήματος του προέρχεται από την αγροτική του εκμετάλλευση

Προσοχή: Όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην έννοια του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, ομόλογα, αποζημιώσεις αιρετών των ΟΤΑ, επιδόματα ανεργίας, κ.λ.π.

Σημαντικό: Επαγγελματίας αγρότης δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος με αναπηρία άνω του 67%, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι κάποιος που είναι στρατευμένος ή φοιτητής (σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 157/2015).

Σημαντικά οφέλη επαγγελματιών αγροτών

 • Έχει διαφορετική κλίμακα φορολογίας. Ενδέχεται να μην πληρώσει καθόλου φόρο για τα αγροτικά του εισοδήματα.
 • Έχει απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά αγροτεμαχίων. Δεν πληρώνει δηλαδή φόρο.
 • Υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για την απόκτηση Φορτηγού Ι.Χ.

Ποιοι αγρότες υπάγονται στο Ειδικό Καθεστώς

Αγρότης ειδικού καθεστώτος είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει κάτω από 5.000 ευρώ επιδοτήσεις κάθε μορφής, εκτός από επενδυτικές και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και συγχρόνως κάτω από 15.000 ευρώ τζίρο από την αγροτική του εκμετάλλευση.

Ποιοι αγρότες υπάγονται στο Κανονικό Καθεστώς

Στο κανονικό καθεστώς εντάσσεται ο αγρότης που δεν έχει ένα από τα δυο προαπαιτούμενα που αναλύθηκαν προηγουμένως για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δηλαδή λαμβάνει επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ και έχει τζίρο κάτω των 15.000 ευρώ.

«Αν μια από τις δυο προϋποθέσεις αυτές δεν καλύπτεται, πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά για ένα έτος τουλάχιστον στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης μπορεί να ενταχθεί κάποιος στο κανονικό καθεστώς αν ζητήσει την προαιρετική του ένταξη από μόνος του. Όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τρία ολόκληρα έτη», επεσήμανε ο κ. Βουραζέρης. 

Σημειώνεται ότι αν κάποιος ασκεί  δραστηριότητα  υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και  αγροτική εκμετάλλευση , εντάσσεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με  μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ., προσθέτοντας τους αντίστοιχους  ΚΑΔ.

Ποιοι είναι οι αφανείς αγρότες

Υπάρχει ακόμα μία κατηγορία, οι αφανείς αγρότες, οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν επί της ουσίας, αφού για τη φορολογία εισοδήματος μπορεί να υφίσταται τέτοια επιλογή, υπάρχει τέτοιο κουτάκι μέχρι και το περσινό Ε3 όμως πρακτικά σήμερα δεν υφίστανται, δεδομένου ότι βάσει της ΠΟΛ (1201/2016) για να πραγματοποιήσει κάποιος πώληση αγροτικών προϊόντων, θα πρέπει προηγουμένως να έχει κάνει ένταξη τουλάχιστον στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος. Άρα αφανής αγρότης στην ουσία δεν υπάρχει. 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) 

Το Μ.Α.Α.Ε. τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε αυτό εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με γεωργικές επιχειρήσεις, δηλαδή που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

«Ο σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής. Είναι υποχρεωμένοι όλοι όσοι είναι αγρότες να εγγραφούν σε αυτό το Μητρώο», τόνισε ο κ. Βουραζέρης. 


Υποχρεώσεις

Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος

 • Δεν έχουν βιβλία, ούτε υποβάλλουν περιοδικές ΦΠΑ και δεν εκδίδουν παραστατικά για χονδρικές πωλήσεις των προϊόντων τους.
 • Αγοράζουν με τιμολόγια και εκδίδουν ειδικό στοιχείο αγροτικών προϊόντων όταν πωλούν σε ιδιώτες ή σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ο αριθμός αγροτών που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία είναι μεγάλος.
 • Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις δεν εκδίδουν οι ίδιοι οι αγρότες κάποιο παραστατικό, αλλά ο αγοραστής (δηλαδή η επιχείρηση) εκδίδει τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος πουλάει προϊόντα σε ένα μανάβικο, δεν θα εκδώσει κάποιο στοιχείο αλλά ο μανάβης θα εκδώσει ένα τιμολόγιο αγοράς από τον αγρότη. 
 • Από τις χονδρικές πωλήσεις ετησίως (με τα τιμολόγια αγοράς που τους εκδίδουν οι αγοραστές), μπορούν να αιτηθούν είτε μόνοι τους ή μέσω της ένωσης που ανήκουν επιστροφή ΦΠΑ ίση με 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων αγοράς, που τους έχουν εκδοθεί κατά την πώληση των αγροτικών προϊόντων στις επιχειρήσεις. 

Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος

Έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους επαγγελματίες.  Δηλαδή τηρούν – ενημερώνουν βιβλία,  εκδίδουν κανονικά τα παραστατικά τους, κάνουν κάθε τρίμηνο περιοδική ΦΠΑ.

Υποχρεώσεις Αλιέων

Οι αλιείς συγκαταλέγονται στους αγρότες και έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. Υποβάλλουν ΦΠΑ κατ” αποκοπή κάθε εξάμηνο, ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους, για όσους έχουν σκάφη από 6 έως 12 μέτρα. Οφείλουν να έχουν βιβλία εσόδων – εξόδων με απαλλαγή όμως από την ενημέρωση τους αλλά εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις τους, τόσο για τη λιανική προς ιδιώτες όσο και προς τους επαγγελματίες με τιμολόγιο πώλησης. 

«Να ενημερώσουμε εδώ, για όσους δεν το έχουν ήδη κάνει, ότι η μηνιαία δήλωση παραγωγής που υπέβαλαν χειρόγραφα στη Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας, πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας). Πρέπει δηλαδή οι αλιείς να αιτηθούν στην Διεύθυνση Αλιείας για κωδικούς και τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, θα πρέπει να δηλώνουν τα αλιεύματα του προηγούμενου μήνα. Αυτή η υποχρέωση είναι θεωρητικά εύκολη για σκάφη με μήκος μέχρι 10 μέτρα. Για πάνω από 10 μέτρα όμως, είναι λίγο δυσκολότερη η διαδικασία, αφού για κάθε απόπλου με σκοπό την αλιεία, θα πρέπει να γίνεται πλήρη καταγραφή του ταξιδιού, των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευμάτων, της επιστροφής από την αλίευση καθώς και της εκφόρτωσης των αλιευμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται πλήρη καταγραφή του ημερολογίου αλιείας που τηρούσαν χειρόγραφα», επεσήμανε ο κ. Βουραζέρης.


Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα αγροτικά οχήματα

Ποιοι δικαιούνται:

Όλοι όσοι δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις στο  εκκαθαριστικό τους έστω και λίγα ευρώ, δικαιούνται ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.5 τόνους μικτού βάρους ή 1300 κιλά ωφέλιμου φορτίου.  Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να έχουν και πάνω από ένα φορτηγό χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός και στο βάρος.

«Για να μην τρομάξουν εδώ οι ακροατές, να σημειώσουμε ότι τα διπλοκάμπινα φορτηγά είναι περίπου 3 τόνοι το μικτό τους βάρος, αλλά έχουν ωφέλιμο φορτίο περίπου 900 κιλά, οπότε καλύπτουν τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή είναι κάτω από τα 1300 κιλά ωφέλιμο και μπορούν και αποκτώνται¨, ανέφερε.

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή ο κ. Βουραζέρης τόνισε πως ο νόμος 4461/2016 με το άρθρο 30 κατάργησε το όριο των 1300 κιλών ωφέλιμου φορτίου, αφήνοντας μόνο το όριο των 2,5 τόνων μικτού βάρους, συνεπώς διπλοκάμπινα αυτοκίνητα, για το διάστημα από το 2016 και μετά μπορούσαν να έχουν μόνο οι επαγγελματίες αγρότες. Ωστόσο με το Νόμο 4530/2018, άρθρο 56 ύστερα από πίεση των πωλητών αυτοκινήτων, συμπληρώθηκε το όριο των 1300 κιλών ωφέλιμου φορτίου, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα.

Κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες: Θεωρούνται όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, το οποίο όμως υπολείπεται του 50% του συνολικού τους εισοδήματος. Αυτοί μόνο με το εκκαθαριστικό τους, μπορούν να αποκτήσουν αγροτικό αυτοκίνητο.

Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης:  Θεωρούνται όσοι δεν συγκεντρώνουν κάποιο ή κάποια  από τα πέντε χαρακτηριστικά του επαγγελματία αγρότη αλλά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα από 50% και άνω του συνολικού τους εισοδήματος.

Παράδειγμα: Αγρότης που συγκεντρώνει τα 4 από τα 5 χαρακτηριστικά του επαγγελματία αγρότη αλλά για κάποιο λόγο πληρώνει πρώην ΟΑΕΕ (π.χ. είναι μέλος σε εταιρία), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης, αλλά κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Δικαιούται φορτηγό αυτοκίνητο μέχρι 2,5 τόνους ή 1300 κιλά ωφέλιμο και για να βγάλει άδεια, θα πρέπει να εκδώσει την ειδική βεβαίωση που πλέον βγαίνει Online μέσα από το Μ.Α.Α.Ε. του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης ή από το ΚΕΠΠΥΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων)  της περιοχής που ανήκει.

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τέθηκε σε λειτουργία πριν λίγες ημέρας, από 10/02/2021, η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εκτύπωσης της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για το φορολογικό έτος 2019 και δεν χρειάζεται πλέον επικύρωση, ξεκαθάρισε ο κ. Βουραζέρης.

Ποιο είναι το όφελος ενός επαγγελματία αγρότη κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού

Τα οφέλη είναι τρία:

 • Δεν έχει το όριο του ενός μόνο φορτηγού αυτοκινήτου, μπορεί να πάρει όσα θέλει.
 • Δεν έχει το όριο του τονάζ. Μπορεί να πάρει όσα αυτοκίνητα, με όσο τονάζ θέλει.
 • Μειώνεται η εισφορά για την ταξινόμηση του καινούργιου αυτοκινήτου που θα αγοράσει κατά τα 2/3. Για παράδειγμα ένα φορτηγό 2,5 τόνων που κάποιος θα πλήρωνε εισφορά 235 ευρώ, ο επαγγελματίας αγρότης θα πληρώσει μόνο το 1/3 δηλαδή 78,33 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο του αγρότη

Το αγροτικό αυτοκίνητο μπορούν να το οδηγούν όλα τα μέλη της οικογένειας του αγρότη-ιδιοκτήτη, εφόσον φυσικά έχουν το κατάλληλο δίπλωμα.  

Τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις αγροτικών οχημάτων

Ο τρόπος μεταβίβασης δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα φορτηγά. Ένα αυτοκίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια για επαγγελματικό μπορεί να μεταβιβαστεί σαν αγροτικό και το αντίστροφο. Το επιπλέον δικαιολογητικό που απαιτείται είναι η βεβαίωση που χρειάζεται από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης, για τους επαγγελματίες αγρότες και για τους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης ή απλά το εκκαθαριστικό που να έχει επάνω αγροτικό εισόδημα για τους μη κύριο επάγγελμα αγρότες. Επίσης, αν ένα αυτοκίνητο είχε εκδοθεί με πρώτη άδεια ως αγροτικό σε επαγγελματία αγρότη και είχε πληρωθεί το 1/3 της εισφοράς ταξινόμησης και το αυτοκίνητο αυτό μεταβιβασθεί σε κάποια επόμενη μεταβίβαση του σε κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης ή κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότη ή σε άλλο επαγγελματία, αυτός που θα το αγοράσει καλείται να πληρώσει τα  υπόλοιπα 2/3 της εισφοράς ταξινόμησης που είχε απαλλαγεί ο αγρότης κατά κύριο επάγγελμα. 

Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση αγροτικού οχήματος

Αν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηρισθεί ως αγροτικό και ο πωλητής ασκεί κατά τη στιγμή τη μεταβίβασης γεωργική επιχείρηση το αυτοκίνητο δεν έχει υπεραξία. Εάν όμως το αυτοκίνητο το έχει κάποιος συνταξιούχος που για κάποιο λόγο δεν το μεταβίβασε όταν σταμάτησε τη γεωργική του εκμετάλλευση, τότε το όχημα έχει κανονικά υπεραξία. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν.1473/1984, εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης:
α) Το μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο από το οποίο προκύπτει η ωφέλεια πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως αγροτικό.
β) Το υπόψη αυτοκίνητο να ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται να ασκεί την επιχείρηση αυτή κατά κύριο επάγγελμα (σχετ. 1025097/443/Α0012/23.3.2000, 106926/1471/Α0012/23.7.2003 έγγραφα).

Τι στοιχείο πρέπει να εκδοθεί κατά τη μεταβίβαση

Κατά τη μεταβίβαση εξετάζεται πρωτίστως η ιδιότητα του πωλητή. «Αν ο πωλητής είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, εκδίδει κανονικά τιμολόγιο πώλησης σε κάθε περίπτωση. Αν είναι του ειδικού, θα πρέπει να δούμε και την ιδιότητα του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, αν ο αγοραστής είναι αγρότης και αυτός του ειδικού καθεστώτος ή κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότης, μπορεί να εκδοθεί μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για το ποσό της μεταβίβασης, είτε ένα απλό ειδικό στοιχείο. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι αγρότης κανονικού καθεστώτος ή οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας, θα εκδώσει ο αγοραστής τιμολόγιο αγοράς, χωρίς όμως ΦΠΑ. Επίσης, σε περίπτωση τιμολογίου αγοράς, δεν θα υπολογιστεί χαρτόσημο, όπως πολλοί λανθασμένα πιστεύουν, αφού το χαρτόσημο έχει ενοποιηθεί στο «τέλος μεταβίβασης αυτοκινούμενου οχήματος», ΠΟΛ. 1300/2000″, τόνισε ο κ. Βουραζέρης.

Αγορά καινούριου ΦΙΧ από αγρότη Κανονικού Καθεστώτος

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν ένα ολοκαίνουργιο φορτηγό αυτοκίνητο, οποιουδήποτε τονάζ, όσο μεγάλο και αν είναι, χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ στον πωλητή! Αυτό μπορεί να προχωρήσει με αίτηση στο τμήμα ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. που ανήκουν. Προϋπόθεση είναι: α) το αναλογούν ΦΠΑ να είναι πάνω από 3.000 ευρώ και β) να είναι καινούργιο το αυτοκίνητο, αμεταχείριστο και να μην παρακρατείται η κυριότητα του από τον πωλητή.


Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι αγρότες

Δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση η συνταξιοδότηση κάποιον αγρότη, ώστε να μη μπορεί να εργάζεται στην αγροτική του εκμετάλλευση. Συνεπώς, κάποιος ο οποίος είναι αγρότης, μπορεί και μετά τη συνταξιοδότηση του να εργάζεται στην εκμετάλλευση του κανονικά, να έχει στην κατοχή του αγροτικό αυτοκίνητο και να έχει όλα τα οφέλη που έχουν οι αγρότες. Το αγροτικό του εισόδημα μαζί με το ποσό της σύνταξης από τον τέως ΟΓΑ συναθροίζονται και φορολογούνται στην ίδια κλίμακα. Απαιτείται ωστόσο προσοχή εδώ μην πέσει κάποιος στην παγίδα του φόρου.

«Πολύ χρήσιμο να συμπληρώσουμε εδώ, ότι ακόμη και οι επαγγελματίες που είχαν λάβει απαλλαγή από τον τέως ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ και ασφαλίστηκαν στον τέως ΟΓΑ και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν αλλά να μη διακόψουν το επάγγελμα τους, μπορούν να το κάνουν χωρίς καμία περικοπή, με τη μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλουν τους ΚΑΔ της επιχείρησης τους και θα ισχύουν οι ίδιοι που είχαν προ συνταξιοδότησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που ασκεί ένα επάγγελμα εκτός από αγρότη, έχει δηλαδή μια επιχείρηση μικρή και είχε πάρει απαλλαγή και ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, μπορεί να παίρνει και σύνταξη και να συνεχίσει το μαγαζί του χωρίς καμία απολύτως περικοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βουραζέρης.

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι για τους ασφαλισμένους πλην ΟΓΑ, που συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/2017 και μετά συνταξιούχοι άλλων ταμείων πχ του ΤΕΒΕ, οι οποίοι δηλώνουν και αγροτικό εισόδημα, μπορούσαν να δηλώνουν μέχρι 4.923,12 ευρώ ετησίως, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους. Ο πρώην υπουργός εργασίας κ. Βρούτσης τροποποίησε το άρθρο 20 του Νόμου 4387/2016 και αύξησε το όριο αυτό με νομοθετική διάταξη, στα 10.000 ευρώ, το οποίο ισχύει από 01/06/2020 και μετά. Τι ισχύει σήμερα: Ένας συνταξιούχος του ΤΕΒΕ ο οποίος παίρνει σύνταξη, μπορεί να δηλώνει και εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις μέχρι 10.000 ευρώ και να μην του κόβεται η σύνταξη. 

Τέλος ενημέρωσε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπ. εργασίας Δ.15/Δ’/49714/1949 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής εισφοράς στον e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.


Πως φορολογούνται οι αγρότες

Μεγάλη προσοχή: Για την φορολογία εισοδήματος παίζει σημαντικό ρόλο ο κωδικός 037-038 του Ε1. Όμως, αυτός καθαυτός ο κωδικός δεν μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Το θετικό σενάριο, αν είναι ενεργοποιημένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εισοδήματα, ενδέχεται να ωφελήσει τον επαγγελματία αγρότη και να μη φορολογηθεί για το αγροτικό του εισόδημα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός αυτός, το αγροτικό εισόδημα φορολογείται από το πρώτο ευρώ.

Λεπτό σημείο: Ένας άλλος κωδικός που είναι σημαντικός, είναι ο 011 και βρίσκεται στο Ε3. Αυτός αφορά τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι έχουν έναρξη εργασιών ή μεταβολή στο κανονικό καθεστώς πάνω από 5 έτη. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να επιλεγεί μόνο στην περίπτωση που ο αγρότης είναι ενεργό μέλος σε αγροτικό συνεταιρισμό. Με την υποβολή του εντύπου Ε3 γίνεται αυτόματα έλεγχος με το Εθνικό Μητρώο των Συνεταιρισμών και αν βρεθεί ότι όντως είναι ενεργός, απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Το τέλος επιτηδεύματος, λόγω της πανδημίας, διαγράφηκε για το φορολογικό έτος 2019.

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του πρόσφατου Νόμου 4772/2021  απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, αλλά εισπράττονται εντός του 2021.

Τι δεν φορολογείται:

 • Οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις κάτω από 12.000 ευρώ, με εξαίρεση τη βασική ενίσχυση. Αν είναι πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό.
 • Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας, στον αγροτικό τομέα, είναι ακατάσχετες και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος εισφοράς ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Η έκτακτη αποζημίωση λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς είναι αποζημιωτικού χαρακτήρα, δεν φορολογείται, είναι ακατάσχετη και δεν προσμετράτε στο όριο των 5.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα.
 • Τα ποσά που χορηγούνται ως ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, θεωρούνται εισόδημα μη φορολογητέο, δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ποσά, που συνιστούν ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω COVID-19 για τους ελαιοπαραγωγούς και τους λοιπούς παραγωγούς, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.

Θέματα μητρώου

Στις αρχές κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων που έλαβε ο αγρότης κατά το προηγούμενο έτος καθώς και του τζίρου που προέρχεται από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και από τυχόν εργόσημα. Αν τηρούνται τα όρια που προβλέπονται και στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, τότε δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Αν όμως έστω και ένα από τα δυο όρια δεν τηρείται, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 του Ιανουαρίου μετάταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τουλάχιστον για ένα έτος. Με την παρέλευση αυτού του έτους, θα πρέπει να γίνει εκ νέου έλεγχος και αν πληρούνται και οι δυο όροι, μπορεί να γίνει πάλι μετάταξη και επιστροφή στο ειδικό καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διακοπή εργασιών ή μετάταξη από το κανονικό προς το ειδικό, μπορεί να γίνει ενδιάμεσα στο έτος μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης.

Επίσης, η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο  φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1/1/2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31/03/2021, ενώ πρόστιμα του Ν.4174/2013 (Α” 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1/1/2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1.

Μέχρι 31/3/2021, λόγω παράτασης, έχουν περιθώριο να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής (μετάταξης) και οι αγρότες που όφειλαν να κάνουν μετάταξη έως 30/01/2021  και δεν πρόλαβαν να την κάνουν.

Τέλος, με την εγκύκλιο Α.1260/2020, προστέθηκαν ΚΑΔ σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη οι οποίοι διαχωρίζουν πλέον απόλυτα τους παραγωγούς πωλητές από τους εμπόρους πωλητές των λαϊκών αγορών.

Αναλυτικότερα:

47.81.10.01 – Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.01 – Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Οι ανωτέρω ΚΑΔ δηλώνονται από τους παραγωγούς – πωλητές

Αντίστοιχα, οι κατωτέρω ΚΑΔ δηλώνονται από τους επαγγελματίες-πωλητές

47.81.10.02 – Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.02 – Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.


Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!