Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Ο Χρήστος Βουραζέρης στο Asteras Radio 92: Φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα χρήσιμα

Κάθε εβδομάδα ο Λογιστής-Φοροτεχνικός Χρήστος Βουραζέρης, συζητά με τον Μιχάλη Αστρά στο «Asteras Radio 92», επίκαιρα οικονομικά και φορολογικά θέματα. Στην τελευταία εκπομπή, επικεντρώθηκε στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο προβλέπει φορολογικές απαλλαγές σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, τις επιδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τις επιστρεπτέες προκαταβολές. 

Φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών ή/και εταιρικών μετασχηματισμών». Όπως τόνισε ο κ. Βουραζέρης, πρόκειται για ένα μικρό νομοσχέδιο, αποτελούμενο από 18 άρθρα με τεράστια σημασία όμως.  Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, είτε διασπώνται, είτε μετατρέπονται, είτε συγχωνεύονται. Επίσης μπορούν να ενταχθούν και οι μορφές μετασχηματισμών που ήταν σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Δηλαδή όσοι είχαν μπει στον Αναπτυξιακό νόμο 1297 του ’72 ή 2166 του ’93 ή το 4172 του ’13. 

Βασικές έννοιες: 

Ως νέα εταιρεία σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ορίζεται εκείνη που θα προκύψει από συγχώνευση, μετατροπή ή διάσπαση άλλων εταιρειών που θα τη σχηματίσουν. Ακόμα και της εισφοράς μιας ατομικής επιχείρησης σε οποιαδήποτε μορφή υφιστάμενη ή νέα εταιρεία.

Στον όρο «συνεργασία» όπου θα πρέπει να υπάρχουν αθροιστικά 4 σημεία:

  • Μία σύμβαση – συμφωνία μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων. Παράδειγμα: Αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι σε μία εταιρεία και συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 33% και συγχρόνως είναι σε ένα άλλο νομικό πρόσωπο με πάνω από 33%, αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να συγχωνευτούν και δεν μπορούν να λάβουν τα ευεργετήματα του νόμου. Για τη συμφωνία μεταξύ δύο προσώπων, στον όρο «πρόσωπο» για το νομοσχέδιο θεωρείται ακόμα και μία κοινοπραξία, συνεταιρισμός, μία απλή οργάνωση, μία ομάδα παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
  • Να έχουν από κοινού σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων τους.
  • Η συμφωνία να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη.
  • Αν υπάρχουν δύο ή τρεις εταιρείες προς συγχώνευση επιχειρήσεις θα πρέπει ο μέσος κύκλος των εργασιών της τριετίας για όλες, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εταιρείας που συμβάλλεται.

Τα ευεργετήματα

Η εταιρεία που θα δημιουργηθεί δεν θα πληρώνει φόρο για το 30% των κερδών της.

Παράδειγμα: Εάν έχει 100.000 ευρώ κέρδη για τα 30.000 ευρώ δεν θα πληρώσει φόρο. Επιπλέον θα έχουν αφορολόγητο στο 30% και τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την επιχείρηση με την προϋπόθεση η νέα εταιρεία να έχει min κεφάλαιο 125.000 ευρώ και το κάθε πρόσωπο που μπει ως μέλος να έχει εισφέρει σαν εταιρικό κεφάλαιο το 10%.

Επίσης 30% μείωση στη φορολόγηση των κερδών θα έχει και μία ατομική επιχείρηση η οποία κάνει εισφορά την ατομική για να συγκροτήσει μία νέα εταιρεία, με την προϋπόθεση να είναι ήδη στο χώρο μία τριετία και η καινούργια που θα δημιουργηθεί να τηρεί διπλογραφικό σύστημα.

Η απαλλαγή αυτή του 30% δεν θα είναι μόνιμη. Θα ισχύει για 9 έτη ή μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των 500.000 ευρώ.  Αν  συνεταιριστούν δύο φυσικά πρόσωπα τότε είναι μέχρι τρία έτη ή 125.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει επίσης απαλλαγή φόρου εισοδήματος από υπεραξίες μεταβίβασης παγίων της επιχείρησης σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λογιστή του.

Τα θετικά του νόμου τους αγρότες

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα απαλλάσσονται για το 50% των κερδών τους, όταν είναι μέλη συνεταιρισμών και προμηθεύουν τους συνεταιρισμούς με το 75% τουλάχιστον της παραγωγής τους.

Επίσης μία δεύτερη περίπτωση αγροτών που είναι αφορολόγητο το 50% είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την συμβολαιακή γεωργία, η οποία αφορά την μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων που γίνεται μία συμφωνία μεταξύ παραγωγών και αγοραστών για συγκεκριμένο προϊόν σε συγκεκριμένη τιμή. Αν οι πωλήσεις 75% είναι προς μία επιχείρηση ή προς δύο έχουν την έκπτωση του 50%.

Υπάρχει μία τροποποίηση και πλέον σαν ενεργός αγρότης (αυτός που μπορεί να λαμβάνει άμεσες επιδοτήσεις) έχει προστεθεί μία παράγραφος στη νομοθεσία η οποία λέει ότι οι γεωργοί που δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και υποβάλλουν αίτημα στήριξης πληρωμής για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που τρέχουν, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον το 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος θεωρούνται πλέον ότι είναι και εκείνοι ενεργοί γεωργοί και μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Τέλος  οι αγρότες μπορούν κάνουν την υποβολή αίτησης για την ενιαία ενίσχυση μέχρι 30 Ιουνίου.


Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω δανείων από το «Ελλάδα 2.0»

Ουσιαστικά πρόκειται για το  Ταμείο Ανάκαμψης όπου εκτός από τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις έχει και το κομμάτι το δανειακό. Θα δώσει συνολικά 12,7 δις ευρώ. Από την Τρίτη 10 Μάϊου έχει ανοίξει αυτή η πλατφόρμα για τη δανειακή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Εκεί μπορούν να μπαίνουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να υποβάλλουν αίτημα για να χρηματοδοτηθούν. Σημειώνεται ότι από 1/6/2022 μόνο από αυτή την πλατφόρμα θα γίνονται οι αιτήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέχρι και το 50% του κόστους που θέλουν να επενδύσουν και με σταθερό επιτόκιο 0,35%.

Αναλυτικότερα, μέχρι και το 50% μπορεί να πάρουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, 20-25% και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και 30% μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες με το επιτόκιο που θα ορίσουν οι ίδιες και τέλος  καλούνται να βάλουν μια μικρή συμμετοχή με πραγματικά ίδια κεφάλαια max 20%.

Το πλάνο και η μελέτη που θα κάνουν ωστόσο, θα πρέπει να περιέχει 37% δαπάνες που αφορούν το κλίμα και 20% δαπάνες που αφορούν την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης.

Όπως τόνισε ο κ. Βουραζέρης αφορά κυρίως μικρομεσαίες και μικρές που έχουν αυξημένους κύκλους εργασιών ενώ ελπίδες για πραγματικά πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο  40.000 και κάτω ευρώ είναι λίγες.


Επιστρεπτέες προκαταβολές

Επίσημα η περίοδος χάριτος είναι μέχρι 31/5 και η επιστροφή ξεκινάει από 1/6. Μέχρι τώρα οι δόσεις είναι 60 και άτοκες. Σύμφωνα όμως  με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών οι δόσεις θα επεκταθούν στις 96.

Όπως εξήγησε ο κ. Βουραζέρης υπάρχουν δύο είδη επιχειρήσεων. Εκείνες οι οποίες έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από 1/4/2019 έως τέλος του 2020 και έχουν ακαθάριστα έσοδα, όπου θα γυρίσουν ή το 25% πίσω ενώ έχουν μείωση των εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 70%, έχουν ζημιές και έχουν τηρήσει τη ρήτρα της απασχόλησης.

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που θα επιστρέψει το 33,3% και είναι εκείνες που έχουν μείωση το 2020 σε σχέση με το 2019 στο τζίρο τους από 30-70% και το 2020 έχουν ζημιές. Οι υπόλοιπες θα γυρίσουν το 50%.

Αν είναι καινούρια η επιχείρηση, από 1/1/2019 ή έχει ανοίξει κάποιο υποκατάστημα από τον Απρίλιο του 2019 έως το τέλος το 2020 θα επιστρέψει το 1/4 όταν έχουν μείωση 30% και πάνω, ζημιές και εάν δεν έχουν την μείωση επιστρέφουν το 33,3%. Σε καμία περίπτωση οι νέες επιχειρήσεις δεν θα γυρίσουν πίσω το 50%. Επιπλέον όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές δεν θα επιστρέψουν χρήματα.

Προϋπόθεση είναι πάντα να έχει διατηρηθεί το προσωπικό σύμφωνα με τα όσα όριζε η εκάστοτε εγκύκλιος.


Άλλα χρήσιμα

  • Να μην ανησυχούν όσοι δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Όπως τόνισε ο κ. Βουραζέρης  προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος στο περιουσιολόγιό τους, θα πρέπει να το διορθώσουν έως τέλος Ιουλίου όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πάνε σε 8 δόσεις χωρίς προσαύξηση.
  • Προσοχή: Στις 31/5 τελειώνει η ασφαλιστική ικανότητα όλων όσων δεν είχαν πληρώσει. Ανανεώνεται μόνο πληρώνοντας την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ποσό ύψους 650 ευρώ για το 2021. Έτσι θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Καλό θα είναι από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 650 ευρώ να τα πληρώσουν το γρηγορότερο γιατί η κάλυψη έχει ισχύ έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή:

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!