Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Ο Χρήστος Βουραζέρης στο Asteras Radio 92: Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών επιχειρήσεων και πολλά χρήσιμα θέματα

Κάθε εβδομάδα ο Λογιστής-Φοροτεχνικός Χρήστος Βουραζέρης, συζητά με τον Μιχάλη Αστρά στο «Asteras Radio 92», επίκαιρα οικονομικά και φορολογικά θέματα. Στην τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν,  εστίασε στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων ενώ ενημέρωσε για διάφορα χρήσιμα και σημαντικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την περίοδο. 

Ενημέρωση για την πορεία των δηλώσεων

Ικανοποιητικοί είναι οι ρυθμοί των δηλώσεων σύμφωνα με τον κ. Βουραζέρη, ωστόσο όπως ο ίδιος τόνισε υπάρχει δρόμος μέχρι τα 6,5 εκ. που αναμένεται να υποβληθούν. Αναλυτικότερα βάσει των τελευταίων στοιχείων,  έχουν υποβληθεί 3.470.000 δηλώσεις περίπου.

«Βρισκόμαστε στη μέση περίπου. Από τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί, το 52% είναι μηδενικά, ενώ το 17% είναι πιστωτικά όπου οι φορολογούμενοι λαμβάνουν επιστροφή ή συμψηφίζουν αν υπάρχουν οφειλές. Τα χρεωστικά ανέρχονται κοντά στο 31% όπου οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή μας, για το 3% εφάπαξ καταβολής του φόρου η οποία ήδη μετατέθηκε έως τις 27 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν καταβάλουν εφάπαξ το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό θα έχουν 3% έκπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Επιδότηση παγίων δαπανών

Το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών αναμένονταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος είχε τρέξει εντός Ιουνίου ενώ είχε δοθεί και κάποια παράταση. Μετά από καιρό λοιπόν, ολοκληρώνεται η διαδικασία της περιβόητης αυτής επιδότησης όπου ουσιαστικά οι επιχειρηματίες δεν θα λάβουν χρήματα αλλά ένα voucher με το οποίο θα πληρώνονται οφειλές φορολογικές και ασφαλιστικές.

Το μέτρο αυτό, αφορά στην χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απρίλιος 2020 έως Δεκέμβριος 2020. Η απόφαση, για όσους επιθυμούν να ανατρέξουν είναι η ΚΥΑ ΓΔΟΥ808/2021. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης των  επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω covid. Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1/1/2019 ή οι παλιές επιχειρήσεις  που έχουν ανοίξει υποκατάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 31/12/2020 καθώς και τα ΚΤΕΛ μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο στήριξης στο τμήμα 3.1 του προσωρινού πλαισίου. 

Σημειώνεται ότι η μορφή επιδότησης είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Ποιες είναι οι πάγιες δαπάνες: Εκείνες που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε3 της χρήσης 2020 και αφορούν παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, αμοιβές για υπηρεσίες, δαπάνες ενέργειας, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα, τόκοι και συναφή έξοδα. Ειδικά για κάποιες επιχειρήσεις που η διαχειριστική τους περίοδος για κάποιο λόγο δεν έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην προηγούμενη χρήση πολλαπλασιαζόμενες επί 2/3.

Περίοδος αναφοράς – ποιες δαπάνες επιδοτούνται: Αυστηρά από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020.

Ζημιές προ φόρων: Αφορά τα αρνητικά αποτελέσματα τα οποία βρίσκονται στον κωδικό 529 της δήλωσης φόρου εισοδήματος του εντύπου Ε3.

Υπόψιν λαμβάνονται οι δηλώσεις της χρήσης 2019 – 2020, όπου θα κριθεί αν μία επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί ή όχι, καθώς και τα ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί από 1/1/2019 έως 31/03/2021. Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να είχαν υποβληθεί πριν. Η δήλωση φόρου εισοδήματος του 2019 θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως 28/05/2021, ακόμα και αν σημειώθηκαν καθυστερήσεις. Το ίδιο θα πρέπει να έχει γίνει με όλα τα ΦΠΑ από την περίοδο 1/1/2019 έως 31/3/2021 όπου πρέπει να έχουν υποβληθεί έως 28/5/2021. Το Ε3 του 2020, το φετινό, θα έπρεπε όλες οι επιχειρήσεις που θα κάνουν αίτηση για να επιδοτηθούν, να το είχαν ανεβάσει  στο σύστημα έως 2 Ιουλίου 2021.

Δικαιούχοι:

 • Όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),  οι οργανισμοί λιμένων, επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται σε θεραπευτικά λουτρά ή ιαματικές πηγές, χιονοδρομικά κέντρα, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ακόμα και οι ατομικές καθώς και οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Εξαιρούνται από το μέτρο οι νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 31/12/2020.
 • Όσες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι θα πρέπει συγχρόνως να έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και να λειτουργούν νομίμως.
 • Προσοχή: Αν κάποια επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας θα πάρει τα χρήματα αλλά πολύ σύντομα θα κληθεί να τα επιστρέψει.
 • Για να λάβει την επιδότηση κάποια επιχείρηση θα έπρεπε να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον έως 2/7/2021.
 • Επιπλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη 1 Αυγούστου 2020 ή την 28η Οκτωβρίου 2020 ή την 1η Μάϊου 2021.
 • Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν  τεθεί σε αδράνεια από 1/1/2019 μέχρι τη  ημερομηνία ελέγχου και έκδοσης της απόφασης ότι εντάχθηκα στο μέτρο και να μην έχουν ανασταλεί τα ΑΦΜ τους για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Θα πρέπει να έχουν κύριο ΚΑΔ στις 31/12/2020 ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης. 
 • Δεν θα πρέπει να έχουν τελεσιδικίες με σοβαρές παραβάσεις από την εργατική – ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Εκτός μέτρου είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος. 

Μεγάλη προσοχή: Οι παλιές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με έναρξη πριν τον Ιανουάριο του 2019 οι οποίες δεν δημιούργησαν κάποιο υποκατάστημα από τον Απρίλιο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020, θα πρέπει από τον Απρίλιο του 2020 έως το Δεκέμβριο του 2020 να έχουν μικρότερο κύκλο εργασιών κατά 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της αντίστοιχη περιόδου του 2019 και να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων. Αυτό το κριτήριο της ζημιάς προ φόρων δεν απαιτείται μόνο στα ΚΤΕΛ.

Για τις νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, ή εκείνες που είχαν κάνει πριν αλλά άνοιξαν υποκατάστημα από 01 Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, δεν ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια, αλλάζουν τελείως και θα πρέπει οι πωλήσεις των αγαθών και η παροχή υπηρεσίας που έχουν δηλώσει για το 2020 να είναι μικρότερες κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο των εξόδων στη δήλωση Ε3. 

Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους.

Ύψος ενίσχυσης: Το 20% των παγίων δαπανών που έχουν δηλωθεί στη χρήση 2020, μείον το μισό των επιστρεπτέων προκαταβολών 1,2,3,4, μείον τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού (Μάιος έως Αύγουστος 2020).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 4 Αυγούστου βάσει πλαισίου στήριξης. 

Προσοχή: Δεν δίνονται χρήματα αλλά ένα voucher το οποίο χρησιμοποιείται ως έκπτωση για οφειλές από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021, φορολογικές ή ασφαλιστικές. Πρώτα εξοφλείται το εισόδημα, κατόπιν ο ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ  και τέλος οι λοιποί φόροι. Επίσης χρησιμοποιείται για να πληρωθούν οι ΑΠΔ -οι εισφορές της μισθοδοσίας- από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο. 

Υποχρεώσεις: Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο θα πρέπει να διατηρήσουν από 1η Μαΐου 2021 έως το Δεκεμβρίου 2021 το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου βάσει του ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης την 1η Μαΐου είναι χαμηλότερο από την 1η Αυγούστου τότε η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε τον Αύγουστο του 2020 τουλάχιστον για 3 μήνες μέσα στο 2021. Αν μάλιστα το επίπεδο απασχόλησης κατά την 1η Μάϊου 2021 και κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι χαμηλότερο από αυτό της 28ης Οκτωβρίου 2020  πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο απασχόλησης της 28 ης Οκτωβρίου τουλάχιστον για δύο μήνες μέσα στο 2021. Έως 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πάμε να ανεβάσουμε το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που είναι υποχρεωτικό. 


Άλλα σημαντικά – χρήσιμα θέματα

 • Ξεκίνησε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την α” κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών.
 • Έρχεται ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών έως 72 δόσεις.
 • Την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκαν αναδρομικά σε 54.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Αφορά εκείνους που είχαν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαρτίου 2016 και είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Ο μέσος όρος για κάθε συνταξιούχο ανήλθε στα 800 ευρώ.
 • Από 1/1/2022 θα αυξηθεί κατά 2% ο κατώτατος μισθός. Από 650 ευρώ μικτά ανεβαίνει στα 663 ευρώ.
 • Πλέον υπάρχει υποχρεωτική εγγύηση δύο ετών στις πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων. Αλλάζει τελείως η εγχώρια αγορά αυτοκινήτων, όπου ο αγοραστής θα προστατεύεται.
 • Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία 6% για το 2021 και 5% για το 2022.
 • Ο ΕΝΦΙΑ του 2021 θα είναι σε έξι μηνιαίες δόσεις, που θα ξεκινούν από το Σεπτέμβριο 2021 και θα ολοκληρώνονται το Φεβρουάριο 2022. 

Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή:


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!