Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Ο Συνδυασμός «Άνδρος της Ζωής μας» για την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τα αποθεματικά

αρχείο λήψης

Συνεδρίασε εκτάκτως χθες με οριακή, ωστόσο απαρτία το ΔΣ του δήμου Άνδρου με ένα και μοναδικό θέμα την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που προβλέπει τη  μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ  στην ΤτΕ. Ομολογούμε δεν καταλάβαμε γιατί έκτακτη συνεδρίαση, καθώς στην πρόσκληση δεν αναφερόταν ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010). Στο ΔΣ ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την αποδοχή του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, το οποίο καταφέρεται κατά της κυβέρνησης  με το επιχείρημα ότι τίθεται εν αμφιβόλλω  η αυτοτέλεια των δήμων.

Το ψήφισμα ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που το καταψήφισε.  Τώρα περιμένουμε το επόμενο συμβούλιο, καθώς, όπως μας έχει  συνηθίσει η παρούσα δημοτική αρχή είναι πιθανόν να επανέλθει με εντελώς διαφορετική πρόταση, αφού η ΚΕΔΕ ήδη αλλάζει θέση και στάση. 

Από τη συνεδρίαση γίναμε και λίγο σοφότεροι, αφού μάθαμε από τα χείλη  του αρμοδίου αντιδημάρχου, αν και στην αρχή μας είπε ότι δεν γνώριζε, ότι το επιτόκιο με το οποίο έχουν κατατεθεί τα χρήματα του δήμου Άνδρου είναι μηδενικό για τις ιδιωτικές τράπεζες Άλφα και Πειραιώς, ενώ στην Εθνική ανέρχεται σε 0,25%. Τα συμπεράσματα δικά σας, καθώς με την ΠΝΠ η ΤτΕ θα αποδίδει 2,5%. Δε θέλουμε και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό έχει γίνει σκόπιμα και σε βάρος των συμφερόντων του δήμου, ούτε για λόγους προώθησης προσωπικών σχέσεων με τραπεζικούς παράγοντες.

Εμείς ως δημοτική παράταξη «Άνδρος της Ζωής μας», επειδή δε θέλουμε να αλλοιωθεί η πρότασή μας, ως συνήθως καταθέσαμε έγγραφη εισήγηση, την οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια, ζητώντας με την ευκαιρία να μάθουμε ποια είναι η κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου. Επιπλέον, προφορικά αιτηθήκαμε να μάθουμε ποιο είναι το ποσό των απολύτως υποχρεωτικών δαπανών και πιο συγκεκριμένα μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές, καύσιμα και τροφοδοσία των παιδικών σταθμών. 

Περιμένουμε να πάρουμε μια συνολική απάντηση, ευελπιστούμε έγκαιρα και  πολύ  πριν το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι ακόμη δεν έχουμε λάβει τεκμηριωμένες απαντήσεις, σε όσα έγγραφα έχουμε μέχρι σήμερα απευθύνει διαμέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου. Δε θα μας είναι καθόλου ευχάριστο, επειδή οι πληροφορίες που ζητούμε είναι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μας, να αναγκασθούμε να κάνουμε χρήση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.

Εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Καπάκη Ιωάννη επί του θέματος της έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Άνδρου σχετικά με την ΠΝΠ

 Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επί του εκτάκτου θέματος της σημερινής συνεδρίασης που αφορά την ΠΝΠ για τη μεταφορά των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ, θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι ακραίες δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας σήμερα και οι οποίες καθιστούν επιτακτική την ανεύρεση ρευστότητας πρός εξυπηρέτηση των απολύτως απαραίτητων αναγκών του κράτους μας, προκειμένου να μην καταρρεύσει πλήρως ο κοινωνικός ιστός, επιβάλλουν σύνεση και πνεύμα συνεργασίας όλων μας ώστε να αποφευχθεί ένα οδυνηρό πιστωτικό γεγονός.

Αν και η επίμαχη ΠΝΠ δεν αποτελεί προϊόν πρότερης διαβούλευσης της κυβέρνησης με τους θεσμικούς παράγοντες της Τ.Α. όπως θα έπρεπε, αλλά αντιθέτως επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά, με οδηγεί ακόμα περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει δείξει πειστικά δείγματα συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  και σεβασμού της αυτοτέλειάς της μέχρι σήμερα παρά τη μικρή χρονικά θητεία της, οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη πράξη λόγω της χρηματοδοτικής ασφυξίας που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές και δεν αποσκοπεί στον στραγγαλισμό της ελληνικής αυτοδιοίκησης, όπως ακούγεται από διάφορες πλευρές.

Διερωτώμαι και παρακαλώ ενημερώστε με αναλυτικά ποιά είναι η σημερινή κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου μας στους τραπεζικούς του λογαριασμούς με πλήρη παράθεση αυτών ανά είδος εσόδου (τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη), εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης) και κυρίως σε ποιό ύψος κυμαίνονται τα ταμειακά διαθέσιμα που είναι χαρακτηρισμένα ως «ειδικευμένα» έσοδα αφού προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων έργων, υπηρεσιών κ.λ.π. και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό με καταγραφή των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν εξ΄αυτών.

Η επίμαχη ΠΝΠ παρά τη σκληρότητά της, θα μπορούσε να αποτελέσει και εφαλτήριο για περαιτέρω προβληματισμό αναφορικά με την πολιτική εσόδων που ακολουθεί ο Δήμος μας, πόσα και ποιά εκ των θεσμοθετημένων εσόδων βεβαιώνει και πόσα εν τέλει εισπράττει, μήπως δεν βεβαιώνει καν κάποια έσοδα και για ποιό λόγο, πώς επενδύει τα ελεύθερα (και όχι τα ειδικευμένα) διαθέσιμά του κ.λ.π.

Έχοντας υπόψη τα δύο έγγραφα-Ενημερωτικά Σημειώματα  της Τράπεζας της Ελλάδος της 20.4.2015 και 21.04.2015 από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι : 

– οι φορείς που θα μεταφέρουν τα ποσά στη ΤτΕ θα συνεχίσουν να τηρούν και τους λογαριασμούς τους στις εμπορικές τράπεζες

– θα μεταφέρουν κάθε φορά στη ΤτΕ τα κεφάλαια που δεν απαραίτητα για τη κάλυψη των άμεσων ταμειακών τους αναγκών.

– πρέπει να προσπαθούν οι φορείς μαζί με τη μεταφορά των κεφαλαίων να δίνουν και ένα προγραμματισμό αναλήψεων από τη ΤτΕ για την επιστροφή χρημάτων στο Δήμο προς κάλυψη ταμειακών αναγκών. 

τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην ΤτΕ είναι κατ’αρχήν άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη από το Δήμο.

– οι αναλήψεις θα γίνονται με τον εξής τρόπο: (α) σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται μία έγγραφη ειδοποίηση δυο (2) ημερών για να γίνεται η αποδέσμευση των ζητούμενων κεφαλαίων, (β) για ποσά μέχρι το 10% των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί ή ποσά που έχουν δοθεί ως προγραμματισμός στη ΤτΕ, η ανάληψη θα γίνεται άμεσα, (γ) για ποσά πάνω από το 10%, η ικανοποίηση του αιτήματος μπορεί να αναβληθεί για μερικές μέρες για να υπάρξουν συνεννοήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για τον επαναπρογραμματισμό των πράξεων repos, και λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για ένα απολύτως έκτακτο μέτρο με περιορισμένη χρονική διάρκεια το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς με επιτυχία και στην ουσία δεν θίγει την μισθοδοσία των υπαλλήλων και την κάλυψη των απολύτως ανελαστικών δαπανών του Δήμου μας, εισάγοντας μάλιστα έστω και σε πρώιμο στάδιο τη μεθοδολογία των cash-flows, κλασικό και βασικό εργαλείο της οικονομικής πολιτικής που θα επιτρέψει στον Δήμο να προγραμματίσει αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη σύνεση τα έσοδα και τα έξοδά του για βραχυχρόνιο διάστημα,  ψηφίζω ΛΕΥΚΟ και παρακαλώ όπως καταγραφεί αυτούσια η άποψή μου στο σκέλος της απόφασης Δ.Σ. που θα εκδοθεί

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου

Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!