Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Οι κλάδοι-«πρωταθλητές» στις προσλήψεις με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

Για ένα έτος, ίσως και περισσότερο ανάλογα με τη διάρκεια της ρήτρας διατήρησης των θέσεων εργασίας, θα μπορούσε να απασχοληθεί ο νέος εργαζόμενος, αποκομίζοντας εργασιακή εμπειρία μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, τα οποία εξειδίκευσε χθες ο υπουργός Eργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Η χρήση των προγραμμάτων για την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να γίνει συνδυαστικά ή διαδοχικά επ” ωφελεία και των δύο πλευρών.

Για παράδειγμα το επίδομα πρόσληψης (Πρώτο Ένσημο) για νέους 18-29 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία μπορεί να καλύψει έως 35.000 νέους. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (600 για τον εργαζόμενο, 600 για τον εργοδότη) για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Εν συνεχεία ο νέος εργαζόμενος θα μπορούσε να προσληφθεί μέσω του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας (που επεκτάθηκε σε 150.000 θέσεις) το οποίο επιδοτεί τις εισφορές έως και 100% και να παραμείνει άλλους 6 μήνες στην αγορά εργασίας.

Οι κλάδοι που απορρόφησαν τους ανέργους

Στο πλαίσιο του προγράμματος των 100.000 θέσεων (στις οποίες προστίθενται επιπλέον 50.000 θέσεις) που «έτρεξε» το 2021 καλύφθηκαν ήδη οι 80.000 θέσεις. Σήμερα ενεργές είναι 55.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 8.037 αφορούν μακροχρόνια ανέργους. Ποιοι είναι όμως οι κλάδοι που απορρόφησαν τους ανέργους, σηματοδοτώντας ότι βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία;

Οι νέες προσλήψεις που καταγράφηκαν αφορούν κυρίως σε εστίαση, βιομηχανία τροφίμων, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμβουλοι διαχείρισης, δραστηριότητες εκμίσθωσης και ενοικίασης, οργανωμένα ταξίδια και υπηρεσίες κρατήσεων, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, μεταφορές (Aegean, ακτοπλοΐα), υπηρεσίες αρχιτεκτονικών και μηχανικών μελετών, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, προσωπικές υπηρεσίες και αποθήκευση.

Δείτε την αναλυτική λίστα με τις προσλήψεις ανά κλάδο:

ΚΑΔ Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος ΠΛΗΘΟΣ
Αεροπορικές μεταφορές 802
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 825
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 87
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.356
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 205
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 377
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.704
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.068
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 60
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 151
Βιομηχανία τροφίμων 2.520
Δασοκομία και υλοτομία 36
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 187
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 143
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 516
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 615
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 984
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2.593
Δραστηριότητες απασχόλησης 137
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 44
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 206
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.176
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 3
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 1.377
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 515
Δραστηριότητες οργανώσεων 215
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 1.303
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 541
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 1.184
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 53
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 394
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.090
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 10.839
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 325
ΚΑΔ  Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος ΠΛΗΘΟΣ
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 52
Εκδοτικές δραστηριότητες 453
Εκπαίδευση 2.622
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 145
Έλλειψη δραστηριότητας 42
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.644
Επεξεργασία λυμάτων 14
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 198
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 257
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 144
Έργα πολιτικού μηχανικού 252
Καταλύματα 11.900
Κατασκευές κτιρίων 687
Κατασκευή ειδών ένδυσης 207
Κατασκευή επίπλων 252
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 111
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 57
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 46
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 632
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 236
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 28
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 268
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 89
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.143
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 29
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 2.679
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 250
Παραγωγή βασικών μετάλλων 58
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 115
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 101
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 184
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 9
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 185
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 299
Πλωτές μεταφορές 146
Ποτοποιία 79
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 153
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 7
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 902

ΚΑΔ  Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος ΠΛΗΘΟΣ
Τηλεπικοινωνίες 526
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 256
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 306
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 206
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.265
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 6.321
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.145
(κενό) Χωρίς ΚΑΔ 5
Γενικό άθροισμα 81.354

Πηγή: https://www.imerisia.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!