Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Ολόκληρη η ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

oddy plhstiriasmos autokinitwn photo/ b.zisopoulos

Κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και Εργασίας Γιάννη Βρούτση η τροπολογία που καθορίζει το νέο τρόπο ρύθμισης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ, ενώ η αίτηση υπαγωγής μπορεί να γίνει μέχρι 31 Μαρτίου. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές έως ένα εκατομμύριο ευρώ, με ευνοϊκό επιτόκιο  που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως.

Η τροπολογία που κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη « Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων» θα ψηφισθεί αύριο Παρασκευή.

Για τη ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν οι φορολογούμενοι προς τη φορολογική διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014, αλλά και για τομεταβατικό πλαίσιο ρυθμίσεως οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 30-9-2014 οι διατάξεις προβλέπουν απαλλαγές από τις προσαυξήσεις ,τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100%, αλλά και αποπληρωμή από 12 έως και 100 δόσεις.

Ειδικότερα:

  • Εφάπαξ εξόφληση οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 100%.
  • Εξόφληση σε 12 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 90%.
  • Εξόφληση σε 24 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 80%.
  • Εξόφληση σε 36 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 70%.
  • Εξόφληση σε 48 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 60%.
  • Εξόφληση σε 60 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 50%.
  • Εξόφληση σε 72 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 30%.
  • Εξόφληση σε 100 μηνιαίες δόσεις οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 20%.

Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη ρύθμιση και η διευκόλυνση των φορολογουμένων ώστε να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν τίθενται περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές φυσικών και  νομικών προσώπων έως 1 εκατ. ευρώ με ευνοϊκό επιτόκιο  που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως, έναντι 8,75% σήμερα.

Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στην εφορία  μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου  2015. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική τους ενημερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1η Οκτωβρίου 2014  οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη  και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου  2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Η ρύθμιση προβλέπει πως όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου  νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται  αναδρομικά, από 1-1-2013, σε επιτόκιο  ύψους 4,56% και τυγχάνουν των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τόκων  και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση. Ακόμη, έχουν ως πρόσθετο  ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και  τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως. Πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως  για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω  μέρος.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ  τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών , τυγχάνει  απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Τα οφέλη υπαγωγής

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση τμηματικής καταβολής χορηγείται από τη φορολογική διοίκηση αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη άλλων διασφαλιστικών μέτρων. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. 

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

Η φορολογική διοίκηση προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομεινασών δόσεων και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε . 

Η απώλεια ρύθμισης

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων,  τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν, και την  άμεση επιδίωξη της είσπραξής της  με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Πάντως, εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες δεν χάνει τη ρύθμιση, αλλά  θα βαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2%.

Σε  περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο  μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία.

Η φορολογική διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός 15 εργασίμων ημερών από την αίτηση. Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται, ότι έχει απορριφθεί.

Ολόκληρο το κείμενο της ρύθμισης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού ΕΣ∆∆Α και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1: Τα επιτεύγµατα της ελληνικής οικονοµίας δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουµένων αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 1 για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα καταβολής αυτών σε όσους δεν µπορούσαν µέχρι τώρα αλλά και στην ακόµα καλύτερη αντιµετώπιση όσων ήταν συνεπείς παρά την ένταση της κρίσης. Πρόκειται για µια περιορισµένης χρονικής ισχύος ρύθµιση , η οποία συµβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και εκφράζει την ίδια φιλοσοφία που αποτυπώνεται στο άρθρο 4 για τη ρύθµιση οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθορίζεται ο τρόπος ρύθµισης βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών στη Φορολογική ∆ιοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Συγκεκριµένα, προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις ,τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που φτάνουν µέχρι και το 100% αυτών ενώ ο αριθµός των δόσεων κυµαίνεται από 12 έως και 100. Στη ρύθµιση υπάγονται οφειλές φυσικών και νοµικών προσώπων έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, µε ευνοϊκό επιτόκιο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου 2015. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεποµένων από το νόµο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική τους ενηµερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, την υποχρέωση άµεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της . Τα ευεργετήµατα της ρύθµισης, πάντως, δεν χάνονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι 2 δόσεις κατ’έτος ή µία δόση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης µπορεί εντός δύο (2) µηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων αυτής.

Με την υπαγωγή και συµµόρφωση του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις

διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης. Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και άλλα διασφαλιστικά µέτρα.

Σηµειώνεται, ότι προκειµένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή στη ρύθµιση και η διευκόλυνση των φορολογουµένων προκειµένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν τίθενται περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση.Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης, όπως η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων , η ηµεροµηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και άλλες.

Τέλος, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τους φορολογούµενους που είχαν υπαχθεί και τηρούσαν µε συνέπεια το πρόγραµµα ρύθµισης του ν.4152/2013. Στους φορολογούµενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθµιση µε το µεγαλύτερο αριθµό δόσεων, µέχρι και 100, µε επανυπολογισµό του επιτοκίου αναδροµικά στο 4,56% έναντι 8,75% και µε απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είτε να διατηρήσουν την υφιστάµενη ρύθµιση µε το επιπλέον ευεργέτηµα , εκτός των παραπάνω, περαιτέρω µείωση των προσαυξήσεων 20%.

Επί του άρθρου 2 : Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 παρατείνεται η εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην εστίαση µέχρι 31.12.2015. Οι προτεινόµενες διατάξεις έχουν στόχο τη διατήρηση των τελικών τιµών στον τοµέα αυτό στα υφιστάµενα επίπεδα, την τόνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τοµέα γενικά, καθώς και τον περαιτέρω περιορισµό των φαινοµένων φοροδιαφυγής. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, και µειώνονται από 1/1/2015 οι συντελεστές υπολογισµού της, κατά 30% .

Επί του άρθρου 3 : Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.2960/2001 στα πλαίσια της υποχρέωσης ενσωµάτωσης στο εθνικό µας δίκαιο της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ του

Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ» (EEL 353/28.12.13). Η εν λόγω τροποποίηση της Οδηγίας κρίθηκε αναγκαία µετά από την αριθµ. 2012/419/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου «σχετικά µε την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (EEL 204/31.7.12), µε την οποία από 1.1.2014 η Μαγιότ αποκτά το καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ αντί εκείνου της υπερπόντιας χώρας ή εδάφους, µε αποτέλεσµα να αποτελεί µέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, αν και πρέπει να εξαιρείται από το εδαφικό πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών περί ΕΦΚ και ΦΠΑ κατ΄ αναλογία µε τις υπόλοιπες γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι η Μαγιότ και οι λοιπές εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας εξαιρούνται από τα πεδία εφαρµογής των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών στο καθεστώς τους βάσει γαλλικού δικαίου καθώς γίνεται αναφορά στα άρθρα 349 και 355, παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες αυτές τις περιοχές.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 συνίσταται στο Υπουργείο

Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής και µετονοµάζεται η Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής σε Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Με αυτή την οργανωτική αλλαγή εξασφαλίζεται η λειτουργική και αποτελεσµατική χάραξη και εκτέλεση των δηµόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιµους και διακριτούς τοµείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονοµικών.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 συµπληρώνεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 και προβλέπεται η δυνατότητα της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονοµικών ή άλλο µέλος της για τη διενέργεια των δικαιοπραξιών ή υλικών ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση παρουσιάζει ιδιαίτερη πρακτική σηµασία όταν το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο κείται στην αλλοδαπή, οπότε και πρέπει να τηρηθούν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης που προβλέπει το δίκαιο του τόπου αυτού.

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 συµπληρώνεται το νοµικό πλαίσιο στελέχωσης του Σώµατος Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων και προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του Προέδρου µπορεί να ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ρύθµιση αυτή προάγει τον ενιαίο συντονισµό του Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµικών λόγω της συνάφειας του αντικειµένου αρµοδιοτήτων τους.

Επί του άρθρου 4 : Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 4, θεσπίζεται µεταβατικό πλαίσιο ρυθµίσεως οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, για ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι την 30-9-2014. Πρόκειται για µια περιορισµένης χρονικής ισχύος ρύθµιση, καθώς η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου του έτους 2015, µε στόχο την στήριξη και ενδυνάµωση του ενεργού πληθυσµού, την επανένταξη των οφειλετών στην ενεργό οικονοµία και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, µε το προτεινόµενο πλαίσιο ρύθµισης, οι οφειλές δύνανται να ρυθµιστούν εφάπαξ είτε έως σε 100 δόσεις, µε αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση άρχεται από ποσοστό 100% µέχρι ποσοστό 20% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία ένταξης στη ρύθµιση είναι ευέλικτη και απλή, άνευ γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, καθιστώντας τη ρύθµιση προσβάσιµη στο σύνολο των οφειλετών.

Επίσης, συγχωρείται η µη εµπρόθεσµη καταβολή, δίχως να απόλλυνται τα ευεργετήµατα της ρύθµισης, σε δυο περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής µέχρι δύο (2) δόσεων ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης, ή

β) σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής µιας δόσης της ρύθµισης ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών.

Παράλληλα, µε το νέο πλαίσιο, λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθµιση της νέας αρχής του ν. 4152/2013 και κατά τη δηµοσίευση του νόµου τηρούν τους όρους αυτής, µε όσους υπαχθούν στη ρύθµιση του άρθρου 4, παρέχοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθµιση του παρόντος. Πιο συγκεκριµένα, τα ανωτέρω πρόσωπα επωφελούνται του µειωµένου επιτοκίου ύψους 4,56%, καθώς και των µειωµένων προσαυξήσεων της προκειµένης ρυθµίσεως, αναδροµικά, από την ένταξή τους στη ρύθµιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013.

Περαιτέρω, για όσους επιλέξουν να συνεχίσουν τη ρύθµιση της «νέας αρχής» του ν.

4152/2013, παρέχεται το -επιπρόσθετο των ανωτέρω- πλεονέκτηµα της αναδροµικής µείωσης κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, επιβραβεύοντας όσους, παρά τη δύσκολη συγκυρία, ήταν συνεπείς και παραµένουν στον αριθµό δόσεων της αρχικής τους ρυθµίσεως.

Επί του άρθρου 5: Με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 5 παρέχεται η δυνατότητα χρονικής επιµήκυνσης των στεγαστικών δανείων µε επιδότηση επιτοκίου από τον τ. Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), χωρίς οι δανειολήπτες να απολέσουν την επιδότηση από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), καθολικό διάδοχο του πρώην ΟΕΚ, όπως αυτή θα διαµορφωθεί υπό τον περιορισµό της µη ανάληψης επιπλέον υποχρεώσεων από τον Οργανισµό. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς πρόκειται για ιδιαιτέρως ευάλωτη οµάδα δανειοληπτών, καθιστώντας τη διευκόλυνση καταβολής εξαιρετικά σηµαντική για την εξυπηρέτηση των εν λόγω στεγαστικών δανείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δανειολήπτες να µην έχουν υπερβεί κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης τη συµβατική προθεσµία των έξι (6) µηνών. Ο Οργανισµός δε θα συµµετέχει στη διαπραγµάτευση, το δε ποσό επιδότησης, χωρίς να µεταβάλλεται το ύψος του, θα καταβάλλεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση του ΟΑΕ∆ από τη µετατροπή των τοκοχρεολυτικών πινάκων αποπληρωµής των εν λόγω δανείων.

Με την παρ. 5 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α 85/2014), έτσι ώστε οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις να µπορούν κατόπιν σχετικής συµφωνίας µε την Η∆ΙΚΑ ΑΕ, να αποστέλλουν οι ίδιοι στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα τελικά ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών, κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ.

Με την παρ. 6 αξιοποιούνται τα σύγχρονα πληροφοριακά εργαλεία (Ενιαίο Σύστηµα

Ελέγχου Πληρωµών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, Ενιαία Αρχή Πληρωµών, «Εργάνη», ΓΓ∆Ε) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή µια δέσµη στοχευµένων διασταυρώσεις. Οι διασταυρώσεις αυτές στοχεύουν στην αποτύπωση των δικαιούχων, τη διασφάλιση της διαφάνειας των

παροχών αλλά και τον εντοπισµό ενδεχόµενης παραβατικότητας σε πεδία που εξέφευγαν του ελέγχου, λόγω της απουσίας αξιόπιστων βάσεων δεδοµένων και της ελλείψεως διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, που τελικά απέβαινε εις βάρος του ασφαλιστικού συστήµατος εν γένει.

Τέλος, στο πληροφοριακό σύστηµα της Ηλεκτρονικής Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται µε το µητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για την παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των προστατευόµενων µελών των ασφαλισµένων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ρύθµιση φορολογικών οφειλών

1. Για οφειλέτες µε βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου 2014, σύµφωνα µε τον Κώδικα

Φορολογικής ∆ιαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.∆.) και τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.∆.Ε.), δύναται να διενεργείται ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνου,ν σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) Έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, δ) Έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) ε) Έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στ) Έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ζ) Έως εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)

η) Έως εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό

(20%)

2. Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου δύνανται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσµες οφειλές φυσικών ή νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης , η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες του προηγούµενου εδαφίου προκειµένου να υπάγονταιστις διατάξεις του παρόντος άρθρου , πρέπει να έχουν υποβάλλει τις

προβλεπόµενες από το νόµο φορολογικές δηλώσεις καθώς και να είναι φορολογικά ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.

3. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η’ της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

4. Μετά την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράµµατος τµηµατικής καταβολής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.∆. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.∆.Ε.

5. Οι οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.∆.Ε. και κατά Κ.Φ.∆. τόκων,προσαυξήσεων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθµιση, επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες µονάδες (4,56%) ετησίως.

6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωµένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ηµεροµηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου ή

β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή

γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

8.Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, υπόκεινται

αναδροµικά, από 1-1-2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων , τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του παρόντος, δικαιούµενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.

Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθµιση της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) και πέραν των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο έχουν ως πρόσθετο ευεργέτηµα τη µείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής αναδροµικά από την ηµεροµηνία ένταξής τους στη ρύθµιση.

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων , η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου

9. Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως. Πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή µέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν το εν λόγω µέρος.

10. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών , τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την εξόφληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

11. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες :

α)απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β) υποχρέωση άµεσης καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζοµένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν, και γ) άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την ένταξη σε ρύθµιση και την πλήρωση των όρων αυτής :

α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης, ή

β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες .

Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’ , η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

12. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) µηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων αυτής. Το αίτηµα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεµελιώνουν την ανωτέρα βία. Η Φορολογική ∆ιοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών από την αίτηση. Εάν η Φορολογική ∆ιοίκηση δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αίτηµα θεωρείται, ότι έχει απορριφθεί.

13. Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.∆., όπως ισχύει,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α’ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ,

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται µετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθµιζόµενης οφειλής. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να εξετάζει αίτηµα περιορισµού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.δ. 356/1974 – Κ.Ε.∆.Ε. όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου του άρθρου 7 του ν. 2120/1993 (Α` 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α` 179).

14. Η Φορολογική ∆ιοίκηση προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου και µέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναποµεινασών δόσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/74 (Κ.Ε.∆.Ε.) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε .

15. Η Φορολογική ∆ιοίκηση διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,

β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού, στα πρόσωπα της περίπτωσης α’, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,

γ) να παρακρατεί µέρος της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας και µέχρι την κάλυψη του 1/7 της υπολειπόµενης ρυθµισµένης οφειλής.

16. Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας ή κατόπιν αυτεπάγγελτου συµψηφισµού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

17. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

18. Αρµόδιος για τη χορήγηση της ρύθµισης του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα αυτή σε άλλα όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης.

19. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων , β) η ηµεροµηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου .

20. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για τους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2ο

ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013) παρατείνεται µέχρι 31.12.2015.

2. Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011) επιβάλλεται και στα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 ε µε µειωµένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Άρθρο 3ο

Ρύθµιση θεµάτων συναρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπών Υπουργείων

1. Το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής :

«β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,»

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών» (Α’ 178) προστίθεται περίπτωση «στ» ως εξής:

«στ. Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής

(αα) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής

(ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

β. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 διαγράφονται η φράση «Οικονοµικής και» καταργούνται οι υποπεριπτώσεις (αα) και (ββ) ενώ αναριθµούνται οι υποπεριπτώσεις (γγ), (δδ), (εε) και (στστ) σε (αα), (ββ), (γγ) και (δδ) αντίστοιχα.

γ. Η παράγραφος 4 άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)».

δ. Ο τίτλος «Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» του

Κεφαλαίου Γ΄ του π.δ. 111/2014 αλλάζει σε «Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

ε. Στο άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αλλάζει ο τίτλος «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» σε «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής», αντικαθίσταται η φράση «Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Οικονοµικής Πολιτικής» και καταργούνται οι περιπτώσεις (α) και (β) ενώ αναριθµούνται οι υποπεριπτώσεις (γ), (δ), (ε) και (στ) σε (α), (β), (γ) και (δ) αντίστοιχα.

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται η φράση «Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Οικονοµικής Πολιτικής».

ζ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φράση «Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Οικονοµικής Πολιτικής».

η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος «Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» αντικαθίσταται σε «Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής».

θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α’152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.3986/2011, εδάφιο ως εξής:

«Με όµοια απόφαση µπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών ή άλλο µέλος της ∆.Ε.Α.Α. να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις

προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α’ 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όµοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. µπορεί να ανατίθενται, χωρίς αµοιβή, στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών»

Άρθρο 4ο

∆ιατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-Ρύθµιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1. Στους οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, µέχρι την 30-9-2014, δύναται να χορηγείται ρύθµιση ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής µε ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νοµίµων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων

β) Εξόφληση µέχρι δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 90%

γ) Εξόφληση µέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 80%

δ) Εξόφληση µέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 70%

ε) Εξόφληση µέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 60%

στ) Εξόφληση µέχρι εξήντα (60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 50%

ζ) Εξόφληση µέχρι εβδοµήντα δύο (72) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 30%

η) Εξόφληση µέχρι εκατό (100) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 20%

Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1-1-2013 µε ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η) της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθµιζόµενης οφειλής φυσικών και νοµικών προσώπων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

3. Στη ρύθµιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσµης οφειλής έως 1.000.000 ευρώ.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν δηµιουργηθεί έως την 30-9-2014 κατατίθεται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου του 2015.

5. Στην παρούσα ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη και οι έως την 30-9-2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου.

6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση είναι:

α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν

Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ).

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-10-2014 και εφεξής.

10. Οι πληρωµές διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

11. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας.

Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α” 136), όπως ισχύουν και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ.

γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Πηγή: http://news.in.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!