Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγός για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2016

opekepeccfree211

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης για το 2016 και οι περίπου 700.000 παραγωγοί μπορούν είτε να τις κάνουν ηλεκτρονικά ε’ιτε να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους φορείς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τις φετινές επιδοτήσεις προς διευκόλυνση των παραγωγών.

Σκοπός του παρόντος οδηγού του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων γεωργών για την ορθή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με αυτή, ώστε να πληρωθούν έγκαιρα και στο ακέραιο τις ενισχύσεις που δικαιούνται, αποφεύγοντας μειώσεις και αποκλεισμούς από τους ελέγχους που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και χωρίς να επιβληθούν στη χώρα μας πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία επιβαρύνουν όλους τους φορολογούμενους. Ο παρών οδηγός δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως προς τον καθορισμό των υποχρεώσεων των γεωργών και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, διεξαγωγής ελέγχων και πληρωμών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) υποβάλλεται κάθε χρόνο από τους ενδιαφερόμενους γεωργούς προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το μοναδικό στη χώρα μας διαπιστευμένο Οργανισμό για τον έλεγχο και την πληρωμή των γεωργικών ενισχύσεων της Ε.Ε. Εκτός από τη λήψη ενισχύσεων, αποτελεί Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Ε. 2016 Προθεσμίες: Η Ε.Α.Ε. 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι της 31 Μαΐου 2016, ο γεωργός μπορεί να προσθέσει ορισμένα αγροτεμάχια στην αίτηση που υπέβαλε εμπρόθεσμα, χωρίς να υπόκειται σε μειώσεις. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016, δεν θα επιτρέπονται διορθώσεις της υποβληθείσας Ε.Α.Ε., εκτός και αν πρόκειται για συγκεκριμένα προφανή σφάλματα που αποδίδονται σε απροσεξία και αιτιολογούνται ανάλογα. Τρόποι υποβολής: Οι γεωργός έχει δύο επιλογές για να υποβάλλει την αίτησή του. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των κατά τόπους πιστοποιημένων Φορέων υποβολής Α΄ ή Β΄ βαθμού της επιλογής του. Η δεύτερη είναι να το κάνει μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου του που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οn-line υποβολή), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης του 2015. Σε αυτή την περίπτωση, ο γεωργός θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από την αρμόδια υπηρεσία (help – desk) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε φάση υποβολής της αίτησής του διαδικτυακά. Για την υποβολή της on-line αίτησης ο γεωργός ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: – Εισέρχεται στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου www.opekepe.gr και επιλέγει κατά σειρά τους συνδέσμους: «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης» => «Εγγραφή στην on-line εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016/» => «Για άμεση χρήση της on-line εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ 2016, πατήστε εδώ» – ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη λήψη κωδικού πρόσβασης ΔΕΝ ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ο κωδικός πρόσβασης κάθε χρήστη πρέπει να τηρείται σε ασφαλές μέρος και για μελλοντική χρήση. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Ε.Α.Ε. Η Ε.Α.Ε. είναι η μοναδική αίτηση που υποβάλλει κάθε χρόνο ο γεωργός ώστε να πληρωθεί: – Για τις Άμεσες Ενισχύσεις. – Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού». Για το 2016, ισχύουν τα ακόλουθα: – Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5.000 ευρώ εξ’ ορισμού θεωρούνται ενεργοί χωρίς διενέργεια άλλων ελέγχων. – Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούνται είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που απόκτησαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και για γεωργούς με συγκεκριμένες εξωγεωργικές δραστηριότητες (πχ. διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, δικτύων ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) εφόσον επιπλέον αποδειχθεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους δεν είναι ασήμαντες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξωγεωργικές ή ότι η κύρια εταιρική δραστηριότητα είναι γεωργική. Αναλυτικά οι ενισχύσεις που μπορεί να αιτηθεί ο γεωργός μέσω της Ε.Α.Ε. είναι οι εξής: Βασική Ενίσχυση: Για να λάβει τη Βασική Ενίσχυση ο γεωργός θα πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Για όλους τους γεωργούς που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2015 και πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε την 1η Απριλίου 2016, Ατομικός Τίτλος Οριστικών Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης. Στον τίτλο αυτό αναφέρονται: – ο οριστικός αριθμός των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης, – η οριστική κατανομή των Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης στις τρεις Περιφέρειες που διαιρέθηκε η Ελλάδα (βοσκοτόπων, αρόσιμων εκτάσεων, μόνιμων καλλιεργειών) και – η οριστική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2019. Για την πληρωμή της αξίας των δικαιωμάτων αυτών είναι απαραίτητη η ενεργοποίησή τους, κάθε χρόνο, μέσω της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Πράσινη Ενίσχυση: Κάθε γεωργός που λαμβάνει Βασική Ενίσχυση, λαμβάνει επιπλέον και την Πράσινη Ενίσχυση, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 48% των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, εφ’ όσον τηρεί τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον: α. Διαφοροποίηση καλλιεργειών: Εφ’ όσον η εκμετάλλευση διαθέτει από 10 έως 30 αρόσιμα εκτάρια (100 έως 300 στρέμματα γης που οργώνονται κάθε έτος για να καλλιεργηθούν με μονοετείς καλλιέργειες), θα πρέπει σε αυτά να εφαρμόζονται δύο διαφορετικές καλλιέργειες, με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% της αρόσιμης έκτασης. Αν η εκμετάλλευση διαθέτει πάνω από 30 αρόσιμα εκτάρια, τότε χρειάζονται τρεις διαφορετικές καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% και τις δύο μεγαλύτερες να μην υπερβαίνουν μαζί το 95% της συνολικής αρόσιμης έκτασης. Ως διαφορετικές καλλιέργειες, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επίσπορες, εννοούνται: – Οι εκτάσεις σε αγρανάπαυση – Κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται για χορτονομές (κοφτολίβαδα, λόλιουμ) – Τα διάφορα γένη της ταξινόμησης των φυτών. Δηλαδή το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, θεωρούνται μια καλλιέργεια, αλλά διαφορετική από το κριθάρι ή το καλαμπόκι. Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται ξεχωριστή η καλλιέργεια κάθε είδους από τις ακόλουθες οικογένειες οπωροκηπευτικών: – Κολοκυνθοειδή (κολοκύθι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι κ.α.) – Στρυχνοειδή (τομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.α.) – Κραμβοειδή (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο κ.α.) Δε χρειάζεται να τηρούν τη διαφοροποίηση καλλιεργειών όσοι γεωργοί: – Έχουν ως μοναδική αρόσιμη καλλιέργεια το ρύζι. – Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% με τα παραπάνω κτηνοτροφικά φυτά ή αγρανάπαυση. – Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά. – Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους. β. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης: Εφ’ όσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει πάνω από 15 εκτάρια αρόσιμης γης, θα πρέπει να διαθέτει μία έκταση ίση τουλάχιστον με το 5% της αρόσιμης έκτασης, η οποία να αποτελεί Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (Π.Ο.Ε.). Ως Π.Ο.Ε. προσμετρώνται τα εξής στοιχεία, εφ’ όσον βρίσκονται εντός ή στο περιθώριο της εκμετάλλευσης: – Γη σε αγρανάπαυση. Κάθε στρέμμα αγρανάπαυσης αντιστοιχεί σε 1 στρέμμα Π.Ο.Ε. – Καλλιέργεια ψυχανθών όπως φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, τριφύλλι, μηδική, βίκος, λούπινα κ.α. Κάθε στρέμμα ψυχανθών αντιστοιχεί σε 700 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) Π.Ο.Ε. – Δενδροστοιχίες με τις κόμες των δένδρων να μην απέχουν πάνω από 5 μέτρα μεταξύ τους. Κάθε μέτρο δενδροστοιχίας αντιστοιχεί σε 10 τ.μ. Π.Ο.Ε. – Χαντάκια για άρδευση ή στράγγιση που δεν έχουν πλάτος πάνω από 6 μέτρα και δεν είναι κατασκευασμένα από τσιμέντο. Κάθε μέτρο χαντακιού αντιστοιχεί σε 6 τ.μ. Π.Ο.Ε. – Συστάδες δένδρων ή θάμνων που δεν ξεπερνούν τα 3 στρέμματα. Κάθε τ.μ. συστάδας αντιστοιχεί σε 1,5 τ.μ. Π.Ο.Ε. – Ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους τουλάχιστον ενός μέτρου, κατά μήκος υδατορευμάτων (χαντάκια, ρυάκια, ρέματα, ποτάμια, λίμνες) που συνορεύουν με τα αρόσιμα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Κάθε μέτρο ακαλλιέργητου περιθωρίου αντιστοιχεί σε 9 τ.μ. Π.Ο.Ε. Δε χρειάζεται να διατηρούν Π.Ο.Ε. όσοι γεωργοί: – Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% από κτηνοτροφικά φυτά, αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή. – Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά. – Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους. γ. Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων: Ο γεωργός δεν πρέπει να μετατρέπει σε άλλη χρήση ή να οργώνει του βοσκότοπους που βρίσκονται σε περιοχές Natura, ενώ για τη μετατροπή των υπόλοιπων βοσκοτόπων απαιτείται άδεια από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Εκτός από τη Βασική και την Πράσινη Ενίσχυση που προϋποθέτουν την ύπαρξη ή τη χορήγηση δικαιωμάτων, ο γεωργός ανάλογα με την καλλιέργεια ή τα ζώα που εκτρέφει, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση ενισχύσεων που συνδέονται με το είδος της παραγωγής. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα: – Βαμβάκι – Ρύζι – Σκληρό Σίτο – Θηλυκά Βοοειδή – Βιομηχανική τομάτα – Πορτοκάλια χυμοποίησης – Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών – Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών – Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης – Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή – Σπόροι σποράς – Σπαράγγια – Μεταξοσκώληκες – Ζαχαρότευτλα – Ζώα που εκτρέφονται από γεωργούς που διέθεταν ειδικά δικαιώματα της προηγούμενης περιόδου και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις – Ροδάκινα προς χυμοποίηση Ενισχύσεις για γεωργούς Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους: Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός Κρήτης και Εύβοιας, μπορούν μέσω της Ε.Α.Ε. να αιτηθούν ενίσχυση για τις ακόλουθες καλλιέργειες: – Ελαιώνες σε παραδοσιακές ζώνες υπό καλές συνθήκες παραγωγής – Αμπέλια για την παραγωγή οίνου στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής – Μαστίχα Χίου – Πατάτα – Φασόλι – Τοματάκι Σαντορίνης – Φάβα Σαντορίνης – Δαμάσκηνα Σκοπέλου – Αγκινάρα Τήνου – Εσπεριδοειδή – Γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού – Κριθάρι Λήμνου Ενίσχυση μικροκαλλιεργητών: Γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις κάτω από 1.250 € υπάγονται, εφ’ όσον το επιθυμούν, στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, ώστε να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της Πράσινης Ενίσχυσης και να μην υπόκεινται σε ελέγχους και μειώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Έχουν το δικαίωμα κάθε έτος να αιτηθούν την απένταξή τους από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, π.χ. αν σκοπεύουν να αιτηθούν ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 1.250 €, αλλά αν απενταχθούν δεν μπορούν να επανέλθουν. Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας: Αντιστοιχεί σε πληρωμή επιπλέον ποσού, ίσου με το 25% των δικαιωμάτων και τη δικαιούνται οι γεωργοί που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης: Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2016 και την Αίτηση Πληρωμής για το αντίστοιχο μέτρο, βάσει τυποποιημένου εντύπου που θα παράγεται από το σύστημα κατά την υποβολή της Ε.Α.Ε. για: – Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών – Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών – Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων – Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (κωδικός Π.Δ. 0201 έως 0217), οι οποίες χορηγούνται για τις ακόλουθες δράσεις (νέα Μέτρα 10 και 11): – 1.1 Βιολογική Γεωργία – 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία – 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές – 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών – 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού – 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων – 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων – 4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας – 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας – Μέτρο 221 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ. 0301) – Εξισωτική αποζημίωση (νέο Μέτρο 13) – Υπομέτρο 13.1 Αποζημίωση για ορεινές περιοχές (κωδικός Π.Δ. 0101) – Υπομέτρο 13.2 Αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα (κωδικός Π.Δ. 010…) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετάσχουν στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» (Νέοι Αγρότες), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν Ε.Α.Ε. 2016. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε. Γενικές ενέργειες αιτούντων γεωργών – Αν έχει υποβληθεί on-line η αίτηση 2015, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση εγγραφής για την ΕΑΕ 2016. – Πρέπει να επιβεβαιώνεται η ορθότητα των σταθερών στοιχείων επικοινωνίας που είναι υποχρεωτικά (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, email). – Πρέπει να προσκομίζονται/επισυνάπτονται φωτοτυπία ταυτότητας, πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας και φορολογικών εγγράφων (πχ. Ε1). – Για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσκομίζονται/επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, πράσινο πιστοποιητικό κλπ.) – Καταγραφή όλων των επιδοτήσεων για τις οποίες είναι δυνατό να κριθούν δικαιούχοι (πχ. βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, ενίσχυση νέων γεωργών). – Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταβίβασης (αγορά / πώληση) δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Για γεωργούς που δηλώνουν φυτικό κεφάλαιο (αγροτεμάχια) απαιτείται: – Προετοιμασία/διαθεσιμότητα των παραστατικών νόμιμης κατοχής (τίτλων ιδιοκτησίας, ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, Ε9, κλπ). – Αποτύπωση των ορίων όλων των αγροτεμαχίων, σε επίπεδο καλλιέργειας, με λήψη συντεταγμένων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε αγροτεμάχιο να ψηφιοποιηθεί στη σωστή θέση (χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ένα ή δύο στίγματα του αγροτεμαχίου σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87, είτε από GPS, είτε από κάποια εφαρμογή του κινητού μας). Τα συχνότερα προβλήματα κατά τη διαδικασία των έλεγχων και των πληρωμών είναι η επικάλυψη αγροτεμαχίων ή η λάθος σχεδίασή τους στο χάρτη. Μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια δεν μπορούν να δηλωθούν στην Ε.Α.Ε. 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση στο χάρτη θα ληφθεί υπ’ όψιν για τις εντάξεις στις νέες προκηρύξεις των γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. 2014 – 2000. – Ακόμα και αν μια χρονιά δηλώνονται τα ίδια αγροτεμάχια με την προηγούμενη χρονιά, πρέπει για κάθε αγροτεμάχιο, να γίνεται έλεγχος: – της δήλωσης της σωστής ομάδας/ποικιλίας καλλιέργειας, – της ψηφιοποίησης/τοποθέτησής του στη σωστή θέση στον χάρτη, – της περιφέρειας στην οποία ενεργοποιεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. – Η δήλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε αγροτεμάχιο. – Η επισύναψη όλων των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών κατοχής για όλα τα αγροτεμάχια και ο έλεγχος ότι αυτά είναι σε οριστική μορφή. – Σε περίπτωση λήξης / ανανέωσης / τροποποίησης συμφωνητικών ενοικίασης ενός ή περισσότερων αγροτεμαχίων είναι απαραίτητη η επαναψηφιοποίηση και νέα τοποθέτηση στο χάρτη των αγροτεμαχίων αυτών. – Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου – Α.Τ.ΑΚ. τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική. Αν δεν καταχωρηθεί Α.Τ.ΑΚ. πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου βάσει του οποίου πέρασε στην κατοχή του παραγωγού ένα αγροτεμάχιο και για αγορές που έχουν λάβει χώρα από τον Αύγουστο 2015 έως σήμερα, να σαρωθεί και επισυναφθεί το συμβόλαιο στην Ε.Α.Ε. 2016. – Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, εάν είναι αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο. – Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, των κωδικών παράλληλης δράσης για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (βλέπε ενότητα Β.ΙΙ.7). – Ειδικά για συνδεδεμένη ενίσχυση που συνδέεται με τη δήλωση φυτικού κεφαλαίου πρέπει να προστίθεται αίτημα λήψης της ενίσχυσης χωριστά για κάθε αγροτεμάχιο. – Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σιταριού ή βάμβακος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα καρτελάκια (με τις σωστές ποικιλίες) και τα τιμολόγια αγοράς των σπόρων (τα οποία πρέπει να είναι εμπρόθεσμα) ή η σύμβαση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ιδιοκτησία μπορεί να αποτελείται από περισσότερες καλλιέργειες τα ακριβή όρια των οποίων πρέπει να τα υποδεικνύει στον χάρτη ο γεωργός. Πληροφορίες για την ορθή υποβολή της Ε.Α.Ε. και αποτύπωση / ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://www.opekepe.gr/eae2016.asp και την τηλεφωνική γραμμή 210-8802000. Για γεωργούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο απαιτείται: – Η δήλωση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται στη σταυλική εγκατάσταση τη στιγμή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. – Η δήλωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων τις οποίες αιτούνται (για βοοειδή ή αιγοπρόβατα). – Η δήλωση κάθε μετακίνησης του ζωικού κεφαλαίου. – Η δήλωση της ύπαρξης συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων στη σταυλική εγκατάσταση. – Ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης / ψηφιοποίησης της σταυλικής εγκατάστασης στο χάρτη, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. – Η σάρωση και η επισύναψη στην αίτηση των μητρώων εκμετάλλευσης και των αδειών διακίνησης του ζωικού κεφαλαίου. – Πρέπει να προβλέπεται πόσα θηλυκά βοοειδή θα γεννήσουν εντός του έτους, χωρίς απώλειες για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών. – Πρέπει να προβλέπεται πόσα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, που θα παραμείνουν στην εκμετάλλευση, θα δώσουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 κιλά γάλα εντός του έτους, για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων. – Οι γεωργοί που αιτούνται εξισωτική αποζημίωση πρέπει να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υποβολής της Ε.Α.Ε. – Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των καλλιεργειών του εμφανίζονται σωστά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. – Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν δηλώνει / ενεργοποιεί το σύνολο των δικαιωμάτων του βασικής ενίσχυσης. – Συνιστάται η συχνή χρήση της επιλογής «Έλεγχος Λαθών Αίτησης», για τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης. – Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί, πριν την οριστική υποβολή της, μαζί με το απόσπασμα χάρτη για κάθε ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά. – Στην αίτηση επισυνάπτεται το τιμολόγιο που εκδίδει ο φορέας υποβολής (εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται ατομικά/on-line). – Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να επισυναφθεί η 1η σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με την υπογραφή του γεωργού να φαίνεται καθαρά. – Οι γεωργοί που υποβάλλουν Ε.Α.Ε. μέσω φορέα υποβολής, θα πρέπει να ζητούν αντίγραφο της δήλωσης το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους χάρτες. Θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά το αντίγραφο προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω. (Μπήκαν σωστά τα αιτήματα; Μπήκαν οι κωδικοί των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στα σωστά αγροτεμάχια; Δηλώθηκαν οι σωστές καλλιέργειες; Και κυρίως, σχεδιάστηκαν τα αγροτεμάχια στη σωστή θέση;)

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

    Συμμορία οργανωμένη στην ευρύτερη περιοχή της Καππαριάς Άνδρου, σφετερίζεται ή προσπαθεί να σφετεριστεί περιουσίες ανυποψίαστων ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες της περιοχής να ελέγξουν, τι γίνεται με τις περιουσίες τους και να διώξουν την όποια οργανωμένη συμμορία.
    Αρωματικά φυτά με Ευρωπαϊκά προγράμματα;;;;; Χωρίς να έχουν τα απαραίτητα στρέμματα γης;;;;;; Αρπάζοντας ξένα κτήματα;;;;; Έως εδώ κοράκια! Σας πήραμε χαμπάρι!!!
    Τα μάτια σας δεκατέσσερα μην υπογράφετε δόλια μισθωτήρια κ.λπ.!!

    Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!