Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Πάγιες δαπάνες: Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Σήμερα, Παρασκευή 28 Μαίου ή την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ένα πρόγραμμα που περιμένουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για να καλύψουν τμήμα των φορολογικών και ασφαλιστικών εξόδων τους.

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, το διαθέσιμο ποσό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση υπολογίζεται έως τις 17 Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει η φορολογική δήλωση αυτών των πολιτών, ώστε από τον Ιούλιο να γίνουν οι συμψηφισμοί με φετινές φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το ύψος των voucher που θα εξαργυρώνονται για την πληρωμή φορών και εισφορών, με το μείγμα που θα επιλέγει ο επιχειρηματίας – δικαιούχος, θα υπολογίζεται ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις πο δόθηκαν από το κράτος (π.χ. επιτρεπτέες προκαταβολές).

Δικαιούχοι θα είναι όσοι:

 1. Ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 2. Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο μισθωτό πλήρους απασχόλησης.
 3. Έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούντα
 4. Παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020
 5. Παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 6. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

 • παροχές σε εργαζόμενους,
 • ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
 • ενέργεια,
 • ύδρευση,
 • τηλεπικοινωνίες,
 • ενοίκια,
 • λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
 • χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Οι επιχειρήσεις, αφού κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, θα λαμβάνουν σε συνάρτηση με τις ζημιές που υπέστησαν και τις ενισχύσεις που έλαβαν ένα πιστωτικό στο Taxis και ένα ακόμα στον ΕΦΚΑ. Με αυτά θα πληρώνουν, μέσω συμψηφισμού, φόρους και εισφορές έως το τέλος του έτους.

Ο κάθε δικαιούχος επιχειρηματίας θα επιλέγει ο ίδιος το μείγμα εξαργύρωσης των voucher, καλύπτοντας ανάγκες έως το τέλος του 2021. 

Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα. Ισχύει πλαφόν ενίσχυσης στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή, 28 Μαίου, πραγματοποιείται ακόμη μια πληρωμή της ενισχυμένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας 46.096 πολίτες έλαβαν ήδη συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υποβληθεί συνολικά περίπου 75.000 αιτήσεις και σήμερα προγραμματίζεται ακόμη μια καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων θα είναι ανοιχτή μέχρι την 1η Ιουνίου 2021.

Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

• 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
• 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
• 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους. 

Ποιοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

 • οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών»,
 • οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και 
 • οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, που δεν υπάγονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις.

Ποια είναι τα κριτήρια για τη λήψη της αποζημίωσης;

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
 • να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους επιλέξιμους
 • να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι και τις 17/05/2021
 • να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων
 • να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής,
 • να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
 • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020

Επιπλέον των παραπάνω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: https://www.imerisia.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!