Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

«Πάγιο Αίτημα Η Δρομολόγηση Πλοίων Ασφαλείας Κατά Τις Απεργιακές Κινητοποιήσεις Της Π.Ν.Ο.»

Epimelitirio_Kykladwn_Logo-300x202

Επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Θεόδωρο Δρίτσα.

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα,   

Τα τελευταία χρόνια, η νησιωτική χώρα βιώνει πρωτόγνωρες και ακραίες καταστάσεις εξαιτίας – μεταξύ άλλων – και του αποκλεισμού που δέχεται κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Μετά από την παραίτηση των τελευταίων κυβερνήσεων από κάθε αξίωση που σχετίζεται με τη νησιωτικότητα, αλλά και την απογύμνωση των νησιών από δομές Υγείας, Παιδείας και Υπηρεσιών, έχοντας υπερβεί κάθε ψυχολογικό όριο, ζούμε άλλη μια κατάσταση αποκλεισμού για τέταρτη ημέρα, γεγονός που δείχνει την αδυναμία ή την άρνηση των κυβερνήσεων να κατανοήσουν την σημασία της διατήρησης της εδαφικής μας συνοχής.  

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων κατέβαλε προσπάθειες – κατά τη διάρκεια προηγούμενων κινητοποιήσεων – να ευαισθητοποιήσει τόσο την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, όσο και την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, προκειμένου να αποφευχθούν τα ακραία και απίστευτα γεγονότα που συνέβησαν σε βάρος των κοινωνιών, της υγείας, της τροφοδοσίας και των τοπικών οικονομιών των νησιών, προτείνοντας την πρόβλεψη πλοίων και προσωπικού ασφαλείας.

Πάγια θέση των παρεμβάσεών μας ήταν και είναι ότι σε μια χώρα η επικράτεια της οποίας αποτελείται περισσότερο από θάλασσα παρά από ξηρά, το ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης προσώπων και αγαθών, έπρεπε να ρυθμιστεί νομοθετικά όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας αφενός τα νησιά από αποκλεισμούς και το δικαίωμα των πολιτών τους να ασκούν τις συνταγματικές τους ελευθερίες, αναγνωρίζοντας από την άλλη πλευρά το δικαίωμα των εργαζόμενων να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Πράγματι, μετά από σειρά παρεμβάσεων και προτάσεων, το 2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4256, στο άρθρο 25 του οποίου, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 25, αναφέρονται τα εξής:

  1. Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτα­κτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
  2. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχου­σα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.
  3. Τα πλοία και τα πληρώματά τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτα­κτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί­ου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακο­πή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθορίζονται τα εξής:

αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλο­ϊκής συγκοινωνίας,

ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου,

γγ. ο αριθμός και η συχνότητά των δρομολογίων ανά κατεύθυνση, που δεν υπερβαίνει το 1/3 των τακτικών δρομολογίων, καθώς και το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου.

β. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπο­καθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης ούτε να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Και αυτή τη φορά, υπέστημεν άμεσα τις συνέπειες του λαμβάνοντος χώρα αποκλεισμού τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις μην έχοντας την ευχέρεια να «στοκάρουν» πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους σε ημερήσια βάση και σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες τους. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τις επιπτώσεις από τον αποκλεισμό των νησιών, αντιμετωπίσαμε, όπως άλλωστε και κάθε άλλη φορά, με αυτοσυγκράτηση και νηφαλιότητα το θέμα, αποφεύγοντας δηλώσεις επικοινωνιακού τύπου, θεωρώντας ως αυτονόητη, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου 4256/2014.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου, θεωρήσαμε ότι το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου (τρίτης ημέρας διακοπής των ακτοπλοϊκών συνδέσεων), με κατεπείγουσες διαδικασίες, θα ρυθμίζονταν τα επιμέρους θέματα, ώστε το πρωί της 5ης Νοεμβρίου, να έχουμε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, αφού στο άρθρο 25 αναφέρονται ρητά, οι περιπτώσεις επειγουσών κοινωνικών αναγκών και δημόσια υγείας και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα νησιά βρίσκονται καθημερινά σε τέτοιες συνθήκες, οι οποίες για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι δεν γίνονται αντιληπτές από το κράτος της Αττικής.  

Όμως, όπως έχει εξαγγελθεί από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, οι κινητοποιήσεις θα λήξουν στις 06:00 π.μ. της 6ης Νοεμβρίου, συνεπώς δεν υπάρχει νόημα ενεργοποίησης των ως άνω διατάξεων του Ν. 4256/14.

Τέλος, θέλοντας να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της θέσης μας, ως φορέα που εκπροσωπεί 17.000 μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα, με περίπου 30.000 εργαζόμενους, επισημαίνουμε ότι ιδιαίτερα σήμερα που όλες οι παραγωγικές τάξεις βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, εργαζόμαστε  με γνώμονα τη διαφύλαξη  του κοινωνικού ιστού και θέλουμε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο, τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών χώρων, ζητώντας αντίστοιχα από την κυβέρνηση αλλά και τους  εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε και ζητούμε καταρχήν την αναστολή των κινητοποιήσεων ώστε να ανασάνουν τα νησιά από τις δυσκολίες και ελλείψεις που αντιμετωπίζουν και στη συνέχεια, μια εκ νέου προσέγγιση του θέματος σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, σε κλίμα αλληλοκατανόησης και καλής πρόθεσης με αμοιβαίες υποχωρήσεις και επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καταστεί περισσότερο εφαρμόσιμη και αποτελεσματική.

Με εκτίμηση, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Πίνακας αποδεκτών

  • Βουλευτές Νομού Κυκλάδων
  • κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
  • κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
  • Δήμαρχοι Νομού Κυκλάδων
  • Επαγγελματικοί φορείς Νομού Κυκλάδων
  • ΜΜΕ Νομού Κυκλάδων

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!