Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

Παρέμβαση για τον ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

epimelitirio

Επιστολή  για το ζήτημα του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, απέστειλε το Επιμελητήριο Κυκλάδων, προκειμένου να εξεταστεί στη συνεδρίαση της 10:00 π.μ. της Επιτροπής ακρόασης φορέων της Βουλής, μετά από πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ νομού Κυκλάδων για παρουσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη σημερινή συνεδρίαση.

Αναλυτικά το κείμενο της Επιστολής έχεις ως εξής

Προς: Επιτροπή ακρόασης φορέων της Βουλής

Θέμα: «Φ.Π.Α. νησιωτικών περιοχών»

Κυρίες και κύριοι, Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εκφράζει δια της παρούσας την απόλυτη αντίθεσή του στην κατάργηση του καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές, επισημαίνοντας, ότι είναι το τελευταίο προπύργιο της νησιωτικότητας, αλλά και το μοναδικό στοιχείο που συγκρατεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο, την ήδη μειωμένη ανταγωνιστικότητά μας, ιδίως στον τομέα του Τουρισμού.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εφαρμογή τόσο της συνταγματικής αρχής της νησιωτικότητας όσο και των ευρωπαϊκών οδηγιών για ουσιαστική στήριξη των νησιωτικών περιοχών, ήταν διαχρονικά ανεπαρκής, καταδικάζοντας κυρίως τα μικρά νησιά σε απομόνωση και εγκατάλειψη. Η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές καθιερώθηκε σαν μέσο μερικής μόνο εξομάλυνσης των γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Μέχρι σήμερα, ήταν το μοναδικό μέτρο που είχε ληφθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αντικειμενικές δυσχέρειες στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό, το αυξημένο κόστος μεταφοράς αγαθών στα νησιά του Αιγαίου το οποίο έχει επίπτωση στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών και συνεπώς στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές αυτές. Μέχρι σήμερα, η πολιτεία δεν μπόρεσε να μειώσει τις ανισότητες που βιώνουν οι νησιωτικές περιοχές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Το χαμηλό και κάτω των ορίων του αποδεκτού, επίπεδο παροχών – υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και παιδείας
  • Το υψηλό κόστος διαβίωσης που κυμαίνεται από 10 έως 20 εκατοστιαίες μονάδες.
  • Τις καταργήσεις ή στην καλύτερη περίπτωση, τις αποψιλώσεις υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Ο.Τ.), χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την κατάργηση αυτών των δομών. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του δημόσιου τομέα, οι καταργήσεις υπηρεσιών, αποδόμησαν το νομό Κυκλάδων, δημιουργώντας ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, που αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλα νησιά ή τον Πειραιά για να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.
  • Τις περικοπές δρομολογίων και επιδοτήσεων άγονων γραμμών, που μετά την ακτοπλοΐα επεκτάθηκαν και στις αεροπορικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών επικοινωνίας και ελεύθερης μετακίνησης των κατοίκων

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε συνεργασία και με άλλους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας, έχει διεξαγάγει τα τελευταία χρόνια έναν ατέρμονο αγώνα, από την πρώτη εμφάνιση προθέσεων κατάργησης του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Η κινητικότητα μας έγινε εντονότερη με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στην πρώτη ομάδα νησιών. Μετά το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής αυξημένων συντελεστών, οπότε κατέστη φανερό ότι το μέτρο δεν απέδωσε, ζητήθηκε από την κυβέρνηση να σταματήσει η διαδικασία επέκτασης του μέτρου, με απώτερο σκοπό, έως το τέλος του έτους, να αποσυρθεί και από την πρώτη ομάδα νησιών όπου είχε ήδη εφαρμοσθεί.

Επιπλέον, και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και μάλιστα με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση, τονίζεται η ανάγκη διατήρησης των μειωμένων συντελεστών σε νησιωτικές περιοχές χωρών που βρίσκονται σε οικονομική προσαρμογή. (Ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2016 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ, έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα, ενώ τονίζει τη σημασία που έχουν οι εν λόγω ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, και ζητεί οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής).

Είναι προφανές ότι το ψήφισμα αυτό αφορά και την Ελλάδα, ωστόσο είναι επίσης προφανές ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις Συνθήκες και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπουν την ύπαρξη ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές, και όπως αποδεικνύεται υποκύπτει στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών και κατά συνέπεια, στις απαιτήσεις των ανταγωνιστών της Ελλάδας στον Τουρισμό. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και σε κάθε πολίτη, δεδομένου ότι η πρώτη δέσμη μέτρων που συνδέονται με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών, δεν απέδωσε.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε πρόσφατα τη διατήρηση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές, αναφερόμενο εμμέσως στην ελληνική περίπτωση

2. Αυτές οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις συνεχίζουν να είναι σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στην πρώτη ομάδα νησιών δεν απέδωσε

4. Ενώ αναγνωρίζεται η έννοια της νησιωτικότητας ως συνταγματική αρχή (άρθρο 101 του Συντάγματος) σύμφωνα με την οποία «ο νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιώτικων περιοχών», επιχειρείται παραβίασή της θεωρούμε βαρύτατη ήττα της νησιωτικότητας και της δημοκρατίας την με οποιοδήποτε τρόπο κατάργηση ή αλλοίωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές και καλούμε την κυβέρνηση και τους βουλευτές των νησιωτικών περιοχών – έστω και την τελευταία στιγμή – να υπερασπισθούν με κάθε τρόπο την μη επέκταση του μέτρου στη δεύτερη ομάδα νησιών (όπως και στα νησιά που έχουν υποστεί ζημίες από το προσφυγικό) με σκοπό την ολική επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, μέχρι τέλους του έτους.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!