Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις συγκοµιδής οινοστάφυλων και οι αιτήσεις για ενίσχυση αµπελώνων

----------------10

Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι:

A) Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό 1308/2013, οι αµπελουργοί έχουν προθεσµία µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2019 για να υποβάλουν τις φετινές τους δηλώσεις συγκοµιδής οινοστάφυλων.

• Η υποβολή της ∆ήλωσης Συγκοµιδής είναι υποχρεωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιµων σταφυλιών που διαθέτει άνω του ενός (1,0) στρέµµατος αµπελώνα και παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποιεία, ή τα οινοποιούν για λογαριασµό τους.

• Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου οι αµπελουργοί να µπορούν να συµµετάσχουν στα διάφορα κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα του αµπελοοινικού τοµέα (Αναδιάρθρωση αµπελώνων, στρ. ενίσχυση αµπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των βεβαιώσεων που χρησιµοποιούνται για την έκδοση άδειας απόσταξης (διήµερη).

• Οι ∆ηλώσεις Συγκοµιδής κατατίθενται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τοµέα Ψηφιακές Υπηρεσίες από όπου µπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για την διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή είναι: ∆ελτία αποστολής/Τιµολόγια πώλησης, παραγωγή ανά αµπελοτεµάχιο.

Τα παραστατικά πώλησης/διακίνησης των σταφυλιών θα πρέπει να είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για τυχών έλεγχο από την Υπηρεσία.

B) Ταυτόχρονα µε την ∆ήλωση Συγκοµιδής γίνεται η αίτηση για την στρεµµατική ενίσχυση αµπελωνων Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). ∆ηλαδή µε την κατάθεση ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) της ∆ήλωσης Συγκοµιδής, θα πρέπει να συµπληρώνεται και το πεδίο «Συµµετοχή σε επιδότηση» ανά αµπελοτεµάχιο, ώστε να 2 καθίσταται αυτό επιλέξιµο για την ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυµίζουµε ότι για την εν λόγω ενίσχυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ∆ήλωση των αµπελοτεµαχίων στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364919 , στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ. 2281098828, καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!