Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

texnitis-1

Από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται τους ανωτέρων επαγγελματίες ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265)  και  των:

• π.δ. 112/2012 ΦΕΚ 197 Α’ 17-10-2012 (Υδραυλικών)
• π.δ. 114/2012 ΦΕΚ 199 Α’ 17/10/2012 (Τεχνικών Καύσης)
• π.δ. 115/2012 ΦΕΚ 200 Α’ 17/10/2012 (Μηχαν. Εγκ/σεων – Συγκολλητές)
θα πρέπει να προβούν στην αντικατάσταση – αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών τους έως 11/07/2015
του:
• π.δ. 1/2013 ΦΕΚ 3 Α’ 08/01/2013 (Ψυκτικών)έως 17/01/2016
του:
• π.δ. 113/2012 ΦΕΚ 198 Α’ 17/10/2012 (Χειριστών ΜΕ)
έως 13/03/2016

Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης για τις άδειες που εκδίδονται από αντικατάσταση – αντιστοίχιση σύμφωνα με τα π.δ. 112/2012, 113/2012, 115/2012 και 1/2013 είναι η 31/12/2020 ενώ του π.δ. 114/2012 η 31/12/2017
Παρακαλούνται οι ως άνω επαγγελματίες που δεν έχουν προσέλθει και δεν έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται για την δραστηριότητά τους.

Αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονται στις άδειές τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 12 του Ν.3982/2011 και αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότησή του) τόσο στους ιδίους όσο και στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω επαγγελματίες απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτουν τις νέες επαγγελματικές άδειες στην Υπηρεσία μας, η οποία χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των αντίστοιχων αδειών.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!