Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

«Ποια τα αποτελέσματα της επιλογής της κυβέρνησης να ακυρώσει τους δασικούς χάρτες και να τους αναμορφώσει από την αρχή;»

Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε ερώτηση με θέμα τους δασικούς χάρτες, τους οποίους η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεγε να ακυρώσει για να τους αναμορφώσει στη συνέχεια ξανά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ερώτηση, όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα μας, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είχε κυρωμένους δασικούς χάρτες μόνο για το 1% της έκτασής της. Η κατάσταση αυτή άλλαξε χάρη στην αποφασιστικότητα και στην επιμονή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η  Ελλάδα  τον Μάιο του 2019 να έχει αναρτήσει το 55% της έκτασής της σε δασικούς χάρτες, να έχει κυρώσει το 44% και να είναι ανατεθειμένοι όλοι οι υπόλοιποι δασικοί χάρτες (45% της χώρας), έτσι ώστε το 2020 να είχε ολοκληρωθεί ανάρτηση όλων των χαρτών της χώρας αλλά και η κύρωση της συντριπτικής τους πλειοψηφίας.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κύριος Χατζηδάκης επέλεξαν να ανακόψουν την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών της χώρας, καθώς με το άρθρο 48 του αντι-περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020, το περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως χαρακτηρίστηκε από το σύνολο των περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων της χώρας, ακυρώθηκαν ουσιαστικά όλοι οι δασικοί χάρτες για να «αναμορφωθούν» και να αναρτηθούν εκ νέου. Η επιλογή αυτή είχε σα στόχο να εξυπηρετήσει την κατοχή και αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων, που δεν μπορούσαν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να αλλάξουν μορφή, πρακτικά δηλαδή αποτελεί την εκτέλεση ενός ξεκάθαρου μετεκλογικού ρουσφετιού του κου.  Χατζηδάκη σε καταπατητές και παράγοντες του αγροτικού χώρου που επωάζονται για δεκαετίες στο χώρο της Δεξιάς και εκμεταλλεύονται τον αγροτικό κόσμο.

Και αυτό γιατί υπήρχε ήδη πρόβλεψη στη νομοθεσία για την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες περιοχών που καλύπτονταν από νόμιμες πράξεις της διοίκησης, και άρα δεν ήταν αυτή η αιτία ακύρωσης των δασικών χαρτών από τον κο Χατζηδάκη, αλλά ο στόχος του ήταν και παραμένει να δυναμιτίσει το έργο των δασικών χαρτών εισάγοντας μια σειρά αμφιβόλου εγκυρότητας διοικητικών πράξεων ως δυνάμενες να αλλάξουν τον χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων και εισάγοντας υποχρεωτικά το αρχείο της Αγρογή ως αποδεικτικό του χαρακτήρα των εκτάσεων χωρίς όμως να ελέγχεται το αρχείο αυτό.

Με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στη συνέχεια (64663/2956/2020 ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020) προσδιορίστηκαν οι πράξεις της διοίκησης που δύνανται να αναμορφώσουν τους δασικούς χάρτες, παρατάθηκε η προθεσμία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών και τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των εκτάσεων που θα εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη με την προσθήκη σειράς αμφιβόλου εγκυρότητας  διοικητικών πράξεων, ενώ ταυτόχρονα άλλαξαν οι προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών, εξαιρώντας και δασικές περιοχές, κλείνοντας το μάτι σε ρουσφέτια αλλά και υποθηκεύοντας τη συνταγματικότητα της ρύθμισης.

Κατά της ως άνω υπουργικής απόφασης έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως από περιβαλλοντικές οργανώσεις και την ΠΕΔΔΥ που είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 4 Δεκεμβρίου οπότε και αναβλήθηκε η συζήτηση της λόγω μη έγκαιρης αποστολής του φακέλου με τις απόψεις της Διοίκησης. Η νέα ορισθείσα δικάσιμος είναι στις 15 Ιανουαρίου και ήδη οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ώστε να εκδικαστεί  έγκαιρα η υπόθεση που αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας μας.

Η προχειρότητα, η ασάφεια και οι ελλείψεις της νομοθετικής διάταξης του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 και της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε αποδείχθηκαν στην πράξη καθώς  μετά από δύο μόλις μήνες τροποποιήθηκε η διάταξη με το άρθρο 53 του ν. 4710/2020 ώστε να προστεθεί νέα διευκρινιστική διατύπωση για τις διοικητικές πράξεις που δύνανται να αναμορφώσουν τους δασικούς χάρτες. Στη συνέχεια παρατάθηκε η προθεσμία που είχε προβλεφθεί για την προσκόμιση των διοικητικών πράξεων από τους πολίτες που έληγε εντός του Αυγούστου. Ακόμη, χρειάστηκε η έκδοση  δύο εγκυκλίων για να δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 48 και στην υπουργική απόφαση.

Η αρχικώς ορισθείσα προθεσμία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών παρατάθηκε δύο φορές με αποτέλεσμα το συνολικό διάστημα από 2 μήνες να εκταθεί σε 6 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2020 και ακόμη δεν γνωρίζουμε αν οι δασικοί χάρτες τελικά αναμορφώθηκαν.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την εφαρμογή της διάταξης είναι ότι η δεύτερη διευκρινιστική εγκύκλιος προς τις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες εκδόθηκε στις 25.11.2020 δηλαδή 5 μέρες πριν την οριζόμενη καταληκτική προθεσμία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών!

Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με την οποία προβλέπεται η εξαίρεση συγκεκριμένων περιοχών από τη θεώρηση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών λόγω μη ανταπόκρισης των ΟΤΑ στην αποστολή των αιτούμενων στοιχείων.

Παρόλα αυτά, ο υπουργός στην ομιλία του στη Βουλή στις 14.12.2020  για την κύρωση του προϋπολογισμού  δήλωσε για τους δασικούς χάρτες  ότι  «ολοκληρώνουμε την ανάρτηση στις αρχές του 2021, μετά την ψήφιση του ν. 4685 πέρσι, και κυρώνουμε το μεγαλύτερο μέρος τους έως το τέλος της επόμενης χρονιάς, του 2021, ώστε να έχουμε πλήρεις και αξιόπιστους δασικούς χάρτες σε όλη την Ελλάδα, όχι σε είκοσι επτά χρόνια σύμφωνα με τη μέθοδο του ΣΥΡΙΖΑ για το 55% της χώρας. Μιλάω για όλη την Ελλάδα και μάλιστα σε μόλις δύο χρόνια».

Όμως ο αρμόδιος υφυπουργός λίγες μέρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΠΟΜΙΔΑ, με αφορμή τον πολεοδομικό νομοσχέδιο που είχε εισαχθεί στη Βουλή, στις 1.12.2020 είχε σημειώσει ότι «ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες σε όλη την Ελλάδα και ως το τέλος του επόμενου έτους θα έχει κυρωθεί το 90% και θα απομένει μόνο η εκδίκαση των ενστάσεων και αντιρρήσεων», δηλαδή η κύρωση εντός του 2021 αφορά μόνο τις εκτάσεις για τις οποίες δεν θα ασκηθούν αντιρρήσεις, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε πλήρεις και αξιόπιστους δασικούς χάρτες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην πρόσφατη απάντηση του επίτροπου οικονομικών υποθέσεων Paolo Gentiloni (EL E-004689/2020 στις 2.12.2020) σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τους δασικούς χάρτες το χρονοδιάγραμμα ήταν σαφώς διαφοροποιημένο καθώς οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι το 80 % των εναπομεινάντων δασικών χαρτών είχαν καταρτιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2020 και ότι θα αρχίσουν σταδιακά να αναρτώνται για δημόσια διαβούλευση.

Οι αρχές δεσμεύτηκαν να αναρτήσουν όλους τους υπόλοιπους χάρτες έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 και ότι η επικύρωση όλων των δασικών χαρτών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου του 2021.

Δηλαδή, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβεβαίωναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αναρτήσουν όλους τους δασικούς χάρτες εντός του Δεκεμβρίου 2020 ενώ οι αρμόδιοι Υπουργοί τον Δεκέμβριο δήλωναν ότι η ανάρτηση θα

ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2021 και βλέπουμε…Και αντίστοιχα παρατείναν το χρονοδιάγραμμα κύρωσης από τον Ιούλιο στο τέλος του 2021. Προκύπτει προφανώς το ερώτημα, ποιον κοροϊδεύουν πλέον οι κκ Χατζηδάκης και Ταγαράς; Τον Επίτροπο ή τους Έλληνες πολίτες;

Επτά μήνες μετά την αναιτιολόγητη και καταστροφική ακύρωση των δασικών χαρτών κυρωμένων, αναρτημένων και θεωρημένων, οι ως τώρα ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την έγκαιρη και αξιόπιστη κύρωση των δασικών χαρτών. Το μόνο στο οποίο έχει διαπρέψει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ είναι οι παρατάσεις και οι αντισυνταγματικές ρυθμίσεις. Παράλληλα οι δασικές υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί με την νέα διαδικασία αναμόρφωσης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών παραμένουν υποστελεχωμένες χωρίς κανένα προγραμματισμό για νέες προσλήψεις.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της χώρας, εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια, και παράλληλα συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου, εργαλείο αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, απαραίτητο για το καθεστώς διαφάνειας στις συναλλαγές, για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Επίσης, σύμφωνα και με την  πρόσφατη απάντηση σε (ευρω)κοινοβουλευτική ερώτηση του επίτροπου οικονομικών υποθέσεων Paolo Gentiloni, η μη έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία του κτηματολογίου, ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικές συνέπειες εις βάρος της Ελλάδας

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί οι αναμορφωμένοι δασικοί χάρτες ούτε έχουν δοθεί στοιχεία για την αναμόρφωση που πραγματοποιήθηκε.


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!