Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για την πολιτική και περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου

unnamed

Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για το έργο «Πολιτική και περιβαλλοντολογική προστασία του νησιού της Ρόδου και αναβάθμιση των δασικών περιοχών της Ρόδου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις» προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2014.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φιλήμων Ζαννετίδης,  «η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας προτίθεται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για την υλοποίηση προγράμματος πολιτικής προστασίας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. είναι γνωστό για την πρόληψη και καταστολή φυσικών καταστροφών  σε όλα σχεδόν τα νησιά της Δωδεκανήσου και η μέχρι σήμερα λειτουργία της έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε θέματα πολιτικής προστασίας όπως :

  1. Αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών καταστροφών,
  2. Πρόληψης πυρκαγιών
  3. Πλημμύρες
  4. Θαλάσσια παράκτια ρύπανση

καθώς και σε άλλες εργασίες όπως ποτίσματα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαμενών, καθαρισμούς δρόμων καθώς και άντληση υδάτων κλπ. 

  Δεδομένης της μακροχρόνιας εμπειρίας της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, του καταρτισμένου και έμπειρου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και του άρτιου εξοπλισμού που διαθέτει ζητείται η έγκριση σύναψης καθώς και των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Πολιτική και περιβαλλοντολογική προστασία του νησιού της Ρόδου και αναβάθμιση των δασικών περιοχών της Ρόδου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου έτους 2014 (ΚΑΕ 9499)»

Τα βασικά σημεία της  Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η πολιτική και περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα η προστασία και αναβάθμιση των δασικών περιοχών του νησιού της Ρόδου με συντονισμένες παρεμβάσεις όπως καθαρισμός δασών, δενδροφυτεύσεις κ.λ.π, η άντληση υδάτων κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία με την χρήση μικρών ειδικών οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού κατάλληλου για τον σκοπό αυτό καθώς και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων . Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας του νησιού που έχει εκπονήσει η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. Περιλαμβάνεται επίσης η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων καθώς επίσης τα μέσα και ο τρόπος υλοποίησης τους.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

α) Τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για την υλοποίηση του έργου – αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι του ποσού των 300.000 Ευρώ για το έτος 2015.

β) Να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που έχει.

γ) Η ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ αναλαμβάνει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και τον εξοπλισμό που έχει.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος που αφορά στις υπηρεσίες του άρθρου 1 της παρούσας ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ και αφορά το κόστος της περιόδου διάρκειας της παρούσας σύμβασης.

Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και σύμφωνα με το πρακτικό πιστοποίησης εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, αρχής γενομένης από της 16ης ημέρας από την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης, ορίζεται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, και δύο(2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων όρων και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση αυτή.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης:

Ελέγχει την καλή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος.

Εγκρίνει την εκτέλεση και τη δαπάνη των εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Εγκρίνει τους απολογισμούς δαπανών της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ που αφορούν την προγραμματική σύμβαση.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!