Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Με Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα: Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη για το Περιφερειακό συμβούλιο

33af2f9ee25ac8bd4998fa0bf4a814f4

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου την ερχόμενη  Τρίτη 18 Νοεμβρίου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 11.00 θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα και στη δεύτερη που θα ξεκινήσει στις 12.30 θα συζητηθούν τα τρέχοντα θέματα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση πορείας έργου νέας γέφυρας Κρεμαστής. Εισηγητής: Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Σκιαδάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στη Σύρο και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 3ο : Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στη Ρόδο και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση απόφασης προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου (136/2014) για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τις δράσεις τουριστικής προβολής στο εξωτερικό ως προς την προσθήκη σε αυτήν και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ως συμβαλλόμενου μέλους. Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος

ΘΕΜΑ 5ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου για την λειτουργία κέντρου φιλοξενίας αστέγων. Εισηγητής: Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γιασιράνη Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ 7ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Εταιρίας Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για δράσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας του Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετίδης Φιλήμων

ΘΕΜΑ 8ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας για την υλοποίηση του έργου Παροχής Τροφίμων σε Αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζωγραφίδης Ηλίας

ΘΕΜΑ 9ο : 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014 και Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2014. Εισηγητής : κ. Λούβαρης Αντώνης και κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλος (αντίστοιχα).

ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση – παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΝΔΩ Α.Ε. Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 11ο : Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κω για την Πράξη « Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Φυτώριο έως Κέφαλο», με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 12ο : Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Β΄ & Γ τριμήνου 2014. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετίδης Φιλήμων

ΘΕΜΑ 13ο : Ανανέωση Συμφωνίας Προσωρινής Χρήσης από πλευράς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Καταλύματος της Γαλλίας (οδού Ιπποτών) μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πρεσβείας της Γαλλίας Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Φλεβάρης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 14ο : Εξουσιοδότηση υπογραφής της Διακήρυξης Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Special Olympics Hellas, που θα λάβει  χώρα την 3η Δεκεμβρίου 2014 μετά την λήξη του Final Four που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο και απόφαση συνδιοργάνωσης αυτού. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαργαρίτης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός Εκπροσώπου για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Πολυδύναμο Κέντρο κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων» για τη στήριξη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Σύρου, Ερμούπολης που αφορά στην υλοποίηση του έργου « Εκμετάλλευση Απορριπτόμενης Θερμότητας του δημοτικού κολυμβητηρίου». Προϋπολογισμός: 338.720,00€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΤΕΙ Κρήτης και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου (ΕΑΣΠ) που αφορά την υλοποίηση του έργου «Διατήρηση και Αξιολόγηση Αυτοχθόνων Οινοποιήσιμων Ποικιλιών της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού Αμπελώνα» . Προϋπολογισμός: 172.800,00€ Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99. Εισηγητής : κ. Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 19ο : Παραλαβή της Μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διερεύνηση του Καθεστώτος Χωροθέτησης Αιολικών Εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος

ΘΕΜΑ 20ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : Αιολικό πάρκο ισχύος 30MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Σκοπιά – Άγιος Συμεών – Μεγάλη Πέτρα» του Δήμου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων.
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος

ΘΕΜΑ 21ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνημμένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων από την S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. για την εκμετάλλευση ορυχείου περλίτη με εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση 629.517 τ.μ. στη θέση «Τσιγκράδο» Δήμου Μήλου ΠΕ Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος

ΘΕΜΑ 22ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση λειτουργίας υφιστάμενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλαργύρου στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» Δήμου Αντιπάρου, ΠΕ Πάρου»
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος

ΘΕΜΑ 23ο : Επικύρωση των Πρακτικών της 12ης/10-10-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!