Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Προς έγριση στο Συμβούλιο της Παρασκευής: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου για το 2015 – Όλα τα έργα

dimos

Ένα από τα πιο κορυφαία ζητήματα για το Δήμο Άνδρου, η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Παρασκευή.

Το γενικό σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των  10.919.190,26 ευρώ ενώ τα 10.527.150,26 ευρώ αφορούν συνεχιζόμενα έργα, κυρίως από το ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου για το 2015, όπως θα τεθεί προς έγκριση την Παρασκευή έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ  (49.148,00€)

ΣΑΤΑ – Προμήθεια εξοπλισμού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου, 8.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση ξυλοδιαδρόμου και λοιπών εγκαταστάσεων παραλίας Μπατσίου, 8.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Εργασίες συντήρησης Τουριστικού καταφυγίου σκαφών Μπατσίου, 3.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Εργασίες ανάπλασης παιδικής χαράς Μπατσίου, 13.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μελέτη Ανάπλασης και διαμόρφωσης εισόδων Μπατσίου, 4.148,00 ευρώ

ΣΑΤΑ – Εργασίες συντήρησης και εξωραισμού αύλειου χώρου και γηπέδου Δημοτικού Σχολείου Μπατσίου, 7.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μελέτη προστασίας παραλίας Μπατσίου, 6.000 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ  (5.697,00 €)

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις και μικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Κατακοίλου, 5.697 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ  (11.352,00€)

ΣΑΤΑ – Εκμετάλευση γεώτρησης στην περιοχή Αγ.Αντωνίου, 11.352 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΗΣ (4.677,00€)

ΣΑΤΑ – Τσιμεντόστρωση δρόμου στους Κυρτασαίους από την Εκκλησία έως οικία Κακλαμάνη της Τοπ. Κοιν. Άρνης, 4.677 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ (6760,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Παλαιόπολης, 3.500 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της Τοπ. Κοιν. Παλαιόπολης, 3.260 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΛΟΧΟΥ (2.593,00€)

ΣΑΤΑ – Επισκευή  φθορών οδικού δικτύου Αμμολόχου, 2.593 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΛΛΟΥ (6.420,00€)

ΣΑΤΑ -Τσιμεντόστρωση σε δύσκολα σημεία στο οδικό δίκτυο προς Κούρταλη και Πισωλιμνιώνα και βελτίωση τεχνικού ομβρίων υδάτων παραλίας Φελλού προς Κούρταλη, 6.420 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ ( 7.738,00 €)

ΣΑΤΑ- Καλλιέργεια πηγών Φίκου, Α.Ιωάννη και Σιδόντα της Τοπ. Κοιν. Μακροταντάλου, 4.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Κατασκευή τεχνικών σε Σιδόντα,Βαρίδι της Τοπ. Κοιν. Μακροταντάλου, 3.738,00 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΛΙΟΥ (2.381,00€)

ΣΑΤΑ – Κατασκευή τεχνικού στην θέση Κάτω Βιτάλι, 2.381 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΥ (5.910,00€)

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις και μικρά τεχνικά στην Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου, 3.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στήριξης στην θέση Γέφυρα στην Τοπ. Κοιν. Άνω Γαυρίου, 2.910

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΡΙΟΥ (40.688,00€)

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Περίφραξη  Γυμνασίου-Λυκείου Γαυρίου της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 6.788 ευρώ

ΣΑΤΑ – Εργασίες ανάπλασης παιδικών χαρών της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 2.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επέκταση δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 6.750 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή δημοτικών κτιρίων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Διαμόρφωση  χώρου πάρκινγκ της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 4.750 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τοιχείο στήριξης στην περιοχή Κάμπος της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου, 6.800 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ (38.761,00€)

ΣΑΤΑ – Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Όρμου Κορθίου, 10.270 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Όρμου Κορθίου, 3.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή παραδοσιακών βρυσών της Τοπ. Κοιν. Όρμου Κορθίου 2.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Ανάπλαση-διαμόρφωση εισόδου Όρμου Κορθίου 4.800 ευρώ

ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Τοπ. Κοιν. Όρμου Κορθίου            12.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τσιμεντόστρωση δρόμων της Τοπ. Κοιν. Όρμου Κορθίου 6.691 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΘΙΟΥ (23.040,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση αναβαθμίδων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745 ευρώ

ΣΑΤΑ – Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.745 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τσιμεντόστρωση δρόμων της Τοπ. Κοιν. Κορθίου  5.750 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Κορθίου 5.800 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (8.906,00€)

ΣΑΤΑ – Επισκευή  φθορών οδικού δικτύου Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Ανάπλαση πλατειών Τοπ. Κοιν. Παλαιοκάστρου     2.106 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ (5.400,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Καππαριάς 5.400 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΧΥΛΟΥ (3.699,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Κοχύλου, 3.699 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΕΤΙΟΥ (6.015,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Συνετίου, 6.015 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ  (3.189,00€)

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Βουρκωτής, 2.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου Τοπ. Κοιν. Βουρκωτής 1.189 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΙΚΙΩΝ (11.012,00€)

ΣΑΤΑ – Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ρέμα Σαρίζης Τοπ. Κοιν. Αποικίων, 5.012 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Τοπ. Κοιν. Αποικίων 4.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τοπ. Κοιν. Αποικίων 2.000 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΕΝΙΩΝ (8.928,00€)

ΣΑΤΑ – Κατασκευή επενδυτικού τοιχίου με πέτρα στην θέση Γυάλια της Τοπ. Κοιν. Στενιών 5.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων της Τοπ. Κοιν. Στενιών 3.128 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΥΡΩΝ (16.199,00€)

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων 2.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μέλετη για την κατασκευή τοιχίου στην περιοχή Αγ.Ειρήνη Στραπουριών 5.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Εκπόνηση ολοκληρομένης μελέτης συστήματος ύδρευσης 5.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης            4.199 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ (39.708,00€)

ΣΑΤΑ – Πλακοστρώσεις δρόμων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς           6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή παλαιού γεφυριού Φαλίκων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς  6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης            6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή νεκροταφείων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς            6.200 ευρώ

ΣΑΤΑ – Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Μεσσαριάς 6.308 ευρώ

ΣΑΤΑ – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων της Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 6.800 ευρώ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΤΡΟΦΟΥ (14.030,00€)

ΣΑΤΑ – Επισκευή τοιχίου άνωθεν οικίας Γεωργίου Λάβδα της Τοπ. Κοιν. Πιτροφου 6.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή δικτύου ύδρευσης της Τοπ. Κοιν. Πιτροφού 6.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Κατασκευή τεχνικού στην περιοχή Κασαμπά της Τοπ. Κοιν. Πιτροφού 2.030 ευρώ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ (69.789,00€)

ΣΑΤΑ – Κατασκευή τεχνικού αποροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Ανεμόμυλοι-Πευκάκια της Δημ. Κοιν. Άνδρου 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μελέτη εκσυγχρονισμού και πιστοποίησης παιδικών χαρών της Δημ. Κοιν. Άνδρου 10.000 ευρώ

ΣΑΤΑ- Μελέτη ανάπλασης χώρου στην περιοχή Αγία Θαλασσινή της Δημ. Κοιν. Άνδρου 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ- Ανάπλαση χώρου στην περιοχή Παραπόρτι της Δημ. Κοιν. Άνδρου  6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ – Αποκατάσταση-επισκευή οδικού δικτύου της Δημ. Κοιν. Άνδρου  3.000 ευρώ

ΣΑΤΑ- Αναπαλαίωση και συντήρηση στις μαρμάρινες βρύσες της Δημ. Κοιν. Άνδρου 3.989 ευρώ

ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή πεζογέφυρας στο δρόμο προς Ευαγγελίστρια της Δημ. Κοιν. Άνδρου 6.800 ευρώ

ΣΑΤΑ -Μελέτη ανακατασκευής πλατείας(πρώην Ελικοδρόμιο) της Δημ. Κοιν. Άνδρου 5.600 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μελέτη ανέγερσης κτιρίου Παιδικού Σταθμού Χώρας Άνδρου 10.000 ευρώ

ΣΑΤΑ – Μελέτη αθλητικού πολυχώρου Χώρας Άνδρου 10.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015) 392.040,00 ευρώ

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

– ΘΗΣΕΑΣ: Μετατροπή κοινοτικού κτιρίου Όρμου Κορθίου Άνδρου σε Δημαρχείο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-Συνεδριακό κέντρο και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, 719.238,11 ευρώ

– Ψηφιακή Σύγκλιση – Ανάπτυξη και διάχυση πολ/κου περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Άνδρου, 153.847,78 ευρώ

– Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της Καιρειου Βιβλιοθήκης      170.970,00 ευρώ

– ΣΑΤΑ- Βελτίωση χώρων στο Εμπειρίκειο Γυμναστήριο Δήμου Άνδρου. (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4ου λογαριασμου)            4.927,86 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου.      1.135.130,45 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές μελέτες (Οριστική μελέτη- τεύχη δημοπράτησης). (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 05-03-2013 ΠΟΣΟΥ 7.000,00€. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 4.900,00€. ΕΧΟΥΜΕ  2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 2.100,00€ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)        2.100,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο:Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές μελέτες (Οριστική μελέτη- τεύχη δημοπράτησης). (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 05-03-2013 ΠΟΣΟΥ 12.000,00€. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 8.400,00€. ΕΧΟΥΜΕ  2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 3.600,00€ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).            3.600,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης. Ποσό 60.000,00 € ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ και ποσό 48.000,00 € ΣΑΤΑ   108.000,00 ευρώ

– 15.7341.0005            ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δημοσιότητας/ ευαισθητοποίησης  3.800,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post 2.722,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο:Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής αναβάθμισης . Ποσό 160.000,00 € ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ και ποσό 56.000,00 € ΣΑΤΑ.     216.000,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο:Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δημοσιότητας/ευαισθητοποίησης 8.000,00 ευρώ

– ΕΠΠΕΡΑΑ – Έργο:Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post      3.610,00 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Προμήθεια οργάνων Γυμναστικής και επιστημονικού εξοπλισμού. 19.304,72 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Προμήθεια επίπλων.            62.158,60 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων.            66.038,80 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ – Βόλεϊ        44.700,00 ευρώ

– ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Γαυρίου Δήμου Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου με δίκτυα ΟΚΩ     15.000,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης ΑΣΑ Δήμου Άνδρου        500.000,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης Δήμου Άνδρου  238.494,10 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Σταυροπέδα» του Δήμου Άνδρου. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 08-10-2013 ΠΟΣΟΥ 33.120,00€. ΕΧΟΥΜΕ  1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 2.903,55€ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ         33.120,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Έργο Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Σταυροπέδα» του Δήμου Άνδρου      991.243,26 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης ΑΣΑ Δήμου Άνδρου. (Υπεγράφη σύμβαση στις 29/8/2014)     19.987,50 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης Δήμου Άνδρου. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 17-01-2013 ΠΟΣΟΥ 12.054,00€. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 8.437,80€)  3.616,20 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική μελέτη για τις εγκ/σεις κομποστοποίησης        8.756,74 ευρώ

– ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Άνδρου. Υποέργο: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προγράμματος Ανακύκλωσης Δήμου Άνδρου            20.000,00 ευρώ

– Περιφέρεια – Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου.  (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 12-01-2012 ΠΟΣΟΥ 314.450,73€. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 86.443,54€)     228.007,19 ευρώ

– ΕΠΠΕΡΑΑ Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για της πράξης κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας και  διάθεσης λυμάτων και αγωγών Χώρας Άνδρου. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 03-10-2012 ΠΟΣΟΥ 115.792,20€. ΕΧΟΥΜΕ  1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 39.240,69€)          115.792,20 ευρώ

– Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ : Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων και αγωγoύ διάθεσης των λυμάτων Χώρας Άνδρου.(Υπεγράφη σύμβαση στις 12/06/2013 ποσού 6.549.489,40€. Έχουμε πληρώσει μέχρι και τον 7ο Λογ/σμό ύψους 2.429.102,68).  4.120.386,72 ευρώ

Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ.Α/ ΕΣΠΑ: Αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων Χώρας Άνδρου. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 22-06-2012 ΠΟΣΟΥ 2.050.532,01€. ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 3ος ΑΠΕ ΠΟΣΟΥ 2.036.989,75€ .ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 10ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 1.909.395,71) 141.136,30 ευρώ

– ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ Συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας. (Αφορά το έργο Κατασκευή εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων και αγωγού διάθεσης των λυμάτων Χώρας Άνδρου)          196.404,00 ευρώ

– ΕΣΠΑ /Περιφέρεια: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισμού Στενιών Δ. Άνδρου. ΕΣΠΑ: 662.074,54 € και ΣΑΤΑ:37.000,00 € . (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-07-2014 ΠΟΣΟΥ 699.074,54€.)  699.074,54 ευρώ

– Περ. Ταμείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Άνδρου. (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 93.879,55€).   93.879,55 ευρώ

Τσιμεντοστρώσεις & μικρά τεχνικά έργα στο ΔΔ Άνω Γαυρίου, Κατακοίλου και Άρνης (τόκοι υπερημερίας6η & 7η εντολή) 17.589,70 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – Δημιουργία πεζοδρομίου σύνδεσης Αγίου Νικολάου – Καταφυγίου Τουριστικών σκαφών – Μνημείου Πεσόντων Δ.Δ. Μπατσίου.     10.792,46 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – ΣΑΤΑ : Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά μήκος της παραλίας Νειμποριού για πρόσβαση  πεζών στο Δήμο Άνδρου. ΘΗΣΕΑΣ: 222.514,04 ΚΑΙ ΣΑΤΑ: 16.051,56 (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-12-2012 ΠΟΣΟΥ 238.565,60€. ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 57.794,10€ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)            238.565,60 ευρώ

ΕΣΠΑ/ Τεχνική βοήθεια του Δήμου Άνδρου. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-10-2013 ΠΟΣΟΥ 45.240,00€. ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 3ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 22.620,00€. ΕΧΟΥΜΕ  4ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 7.540,00€ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)        22.620,00 ευρώ

– ΣΑΤΑ – Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάνοιξη δρόμων στην Τ.Κ Συνετίου. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ  21-03-2014    ΠΟΣΟΥ 9.031,00€) 9.031,00 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην Δήμο Κορθίου Ν. Άνδρου.(ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 5ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) 40.611,47 ευρώ

– ΣΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΗ «Σύνταξη Περιβαλλοντικής Έκθεσης της Αγροτικής Οδοποιίας  Φάλλικα – Βραχνού  Άνδρου». (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ  05-06-2013 ΠΟΣΟΥ 3.158,10€. ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 2.210,67€)       3.158,10 ευρώ

– Εκπόνηση μελέτης βελτίωσης της χάραξης σε έξι σημεία του επαρχιακού δικτύου από Βουρκωτή προς Γαύριο για την αποκατάσταση των ζημιών θεομηνίας 2012         11.600,00 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή Δημ. Σφαγείου, στη θέση Καππαριά (Κόρθι)             6.680,00 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – Εκπόνηση Στατικής μελέτης για την κατασκευή Δημ. Σφαγείου, στη θέση Καππαριά (Κόρθι) 3.390,00 ευρώ

– ΘΗΣΕΑΣ – Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή Δημ. Σφαγείου στη θέση Καππαριά       2.095,31 ευρώ

– ΣΑΤΑ – Μελέτη Στατική ενίσχυση Πύργου Μπίστη Μουβελά. (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-10-2013 ΠΟΣΟΥ 17.100,00€. ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 5.130,00€) 11.970,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ    10.527.150,26 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 10.919.190,26 ευρώ

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!