Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Προς ψήφιση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων

money-euro-coin_01

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών σε πάνω από 400.000 επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ!

Μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο νόμου «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών» κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Σκοπός του νόμου είναι να καθορίσει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των συνολικών οφειλών των επιχειρήσεων προς οποιονδήποτε πιστωτή (τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές) υποστηρίζοντας την βιωσιμότητά τους.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μιας επιχείρησης, με βάση την πραγματική ικανότητα εξυπηρέτησής τους από αυτήν και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών. 

Για πρώτη φόρα έρχεται στο επίκεντρο της διαδικασίας ο οφειλέτης, καθώς αυτός είναι που θα εκκινεί τη διαδικασία, αλλά και θα εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές του.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Με βάση το νομοσχέδιο θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις εφόσον:

  • Το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ
  • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3μήνων, κατά την 31/12/2016 ή
  • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή   
  • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορίες ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή
  • Έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν ή
  • Έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους
  • Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μια (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Αντίστοιχα ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Σε κάθε περίπτωση στον Νόμο δεν θα υπαχθούν οφειλές που δημιουργηθήκαν μετά την 31/12/2016.

Επισημαίνεται ότι αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο αλλά το αίτημα προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Δημιουργία και υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κάθε επιχείρηση – οφειλέτης, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλει την σχετική αίτηση έως την 31/12/2018. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της. Θα αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη.

Η αίτηση υπαγωγής στον νόμο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και την δική του πρόταση ρύθμισης των οφειλών του.

Για τις ανάγκες της χρηματοοικονομικής τεκμηρίωσης της πρότασης ρύθμισης προβλέπεται ο διορισμός εμπειρογνώμονα (χρηματοοικονομικός σύμβουλος) για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο διορισμός αυτός θα γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών > 2,5 εκ. ευρώ) ή προαιρετικά στην περίπτωση που το ζητήσουν πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στην διαδικασία.

Διενέργεια εξωδικαστικού συμβιβασμού

Μετά την υποβολή της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζει ένα συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συσταθεί και ο οποίος φέρει σε επαφή οφειλέτη και πιστωτές προκειμένου να καταλήξουν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών.

Για την τελική έγκρισης της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (πιστωτές που έχουν εγγράψει προσημείωση – υποθήκη σε ακίνητο του οφειλέτη).

Εφόσον πιστωτές και οφειλέτης καταλήξουν σε συμφωνία η πρόταση αναδιάρθρωσης κατατίθεται στο οικείο πρωτοδικείο για επικύρωση.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, μπορούν να αξιοποιήσουν τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για ρύθμιση δανείων που συνεχίζει να υφίσταται για υποβολή προτάσεων ρυθμίσεων οφειλών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες (βλέπε εδώ) ενώ στην περίπτωση που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα αναστέλλεται η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Αξιοποιώντας την πολυετή μας εμπειρία στην χρηματοοικονομική συμβουλευτική υποστηρίζουμε τη σύνταξη της βέλτιστης πρότασης ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησής σας καθώς και τη συνολική διαδικασία τεκμηρίωσης και υποβολής της αίτησής σας στα πλαίσια εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των οφειλών επιχειρήσεων επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλέφωνο 210 65 65 400 ή στο email vfotop@hft.gr και για ΔΩΡΕΑΝ αρχική συνάντηση ενημέρωσης και εξατομικευμένης προσέγγισης λύσης για την επιχείρησή σας.

Πηγή: Επιχειρώ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!