Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δήμο Πάρου

18-E

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόµων (2 οδηγών και 15 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 217/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 38387/29-6-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΥΟ (2)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!