Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Προσοχή! Ανακύκλωση ΑΕΚΚ… είναι υποχρέωση!

p14

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι, ότι για τη σωστή ανακύκλωση των ΑΕΚΚ οι υπόχρεοι Διαχειριστές τους (πολίτες και φορείς που κάνουν ανακαινίσεις, αναπαλαιώσεις κτιρίων, κατεδαφίσεις κλπ)  θα πρέπει να διευκολύνουν την αποξήλωσή για την επαναχρησιμοποίησή τους και να παραδίδουν μέσω των συλλογέων – μεταφορέων τα απόβλητα εκσκαφών  (χώμα – πέτρες) και τα απόβλητα κατεδαφίσεων (μπετά, τούβλα, κεραμίδια) με περισσότερη προσοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει  στην Συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης (Ανακύκλωσης) των ΑΕΚΚ, να παραδίδονται τα υλικά όσο το δυνατόν περισσότερο διαχωρισμένα στην πηγή. Για παράδειγμα σε μία κατεδάφιση πλάκας που έχει 10 πόντους μπετό και από κάτω 20 πόντους χώμα και πέτρες, θα πρέπει να ξεχωρίζεται το μπετό από το χώμα και τις πέτρες που είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Είναι αδύνατον να διαχωριστούν χιλιάδες μικρά κομματάκια μπετού από το χώμα και τις πέτρες στην Μονάδα Ανακύκλωσης με τα χέρια, κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει κατά την αποξήλωση στο έργο.

Επίσης θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι η τιμή για το χώμα και τις πέτρες ανέρχεται στα 2 ευρώ ενώ για τα απόβλητα κατασκευών στα 4,44 ευρώ, ανά τόνο. 

74296823_2917434774933903_4215894456999608320_n

sosto

Σύμφωνα με το Νόμο 1312 Β 24.08.2010, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ

1. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:

α) κατά το σχεδιασμό ενός έργου να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.

β) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών και κατασκευαστές προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές εργασίες, να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

γ) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών, τους κατασκευαστές προϊόντων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

δ) να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Άρθρο 10 – Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ

Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται:

– Πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες. 

– Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους.

– Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμειξη με άλλα απόβλητα.

Σημειώνεται ότι βάσει του παραπάνω Νόμου -άρθρο 3 παρ. 21- «Διαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

dimitriospetsaslogo

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!