Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

«Προστατεύουμε την θάλασσα της Αντιπάρου, Ενημέρωση-Συνεργασίες-Δράση»

«Το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων: το σπίτι μας, όρος επιβίωσης μας, και έμπνευση για το παγκόσμιο φαντασιακό»

Ομιλία Προέδρου, κας Άννας Μαυρουδή, στην διαδικτυακή εκδήλωση

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Δευτέρα 22 Μαρτίου η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου, Πρόεδρος του οποίου είναι η Γραμματέας της ΟΣΥΓΥ, κα Μάγδα Κριτσαντώνη, και την μη κυβερνητική οργάνωση Aegean Rebreath με ομιλητές από το ΕΛΚΕΘΕ, τον Δήμο Αντιπάρου και εκπροσώπων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

 Η κα Άννα Μαυρουδή, αφού χαιρέτησε τη εκδήλωση και ιδιαίτερα,  επεσήμανε τη σημασία  του να αντιλαμβάνονται οι Δήμοι, όπως αυτός της Αντιπάρου, τον κεφαλαιώδη ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει  η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε τοπικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα πολύ ευρύτερα από τα όρια των διοικητικών ορίων ενός Δήμου. Ακολουθεί η παρέμβαση της κας Άννας Μαυρουδή:

 «Μπορεί βέβαια να αναρωτηθεί κανείς, όμως τι δουλειά έχει η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων σε μια εκδήλωση για το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του; Η ΟΣΥΓΥ είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με 16 και σε λίγο 18 ενεργούς Συλλόγους σε 14 Κυκλαδονήσια […]

Στους σκοπούς της, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνεται η συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση της ιδιαίτερης κυκλαδίτικης οικιστικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των νήσων Κυκλάδων.» Βέβαια πολλές φορές είναι ένα πράγμα το καταστατικό και άλλο το πώς εφαρμόζεται….

Εμείς, με τις μικρή μας δύναμη αλλά με όρεξη και ανιδιοτελή κίνητρα, […]λοιπόν έχουμε προτάξει την δικτύωση και την εξωστρέφεια με φορείς κυκλαδίτικους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς ώστε να προχωρήσουμε συνδέοντας τις γυναίκες των Κυκλάδων σε μια τεράστια αλυσίδα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για τα θέματα περιβάλλοντος, ώστε να φτάσει η πληροφορία και στον τελευταίο κάτοικο και επισκέπτη των νησιών μας.

Μόλις πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε η Europa Nostra. Συμμετείχα ως εκπρόσωπος σε αυτό το πρωτοποριακό για σχέδιο για τον συσχετισμό της πολιτιστικής κληρονομίας και της Πράσινης Συμφωνίας. European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal” […] Με λίγα λόγια έχουμε πλέον ένα εργαλείο πολιτικής ώστε να κινητοποιούμε τις τέχνες και την πολιτιστική μας κληρονομιά για να βοηθήσουμε το περιβάλλον και ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον όταν ασχολούμαστε με τις τέχνες και την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών. Σε αυτήν την προσπάθεια, οι γυναίκες είναι πολύτιμοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης και πρωτοπόροι διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης και θα μου επιτρέψετε διαγενεακή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Επομένως, το μήνυμα που ενστερνιζόμαστε και θέλουμε να φτάσει παντού είναι «Αλλάζουμε μυαλά, όχι το κλίμα» και έτσι βρισκόμαστε ανάμεσα σας.

Θα ήθελα να θέσω σε 2 βασικούς άξονες οι οποίοι φτιάχνουν το πλαίσιο αναφοράς μας:

Ο 1ος άξονας είναι ο χωροχρόνος: δηλαδή το πού είμαστε και ποιοι είμαστε εξηγούμαι,

  • Βρισκόμαστε στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο της Μεσόγειου, μιας κλειστής λεκάνης που αντιμετωπίζει υψηλότερους κινδύνους λόγω ακριβώς της γεωμορφολογίας της
  • Οι Κυκλαδικές κοινωνίες ήταν λόγω πεπερασμένων πόρων μηδενικού αποτυπώματος και είχαν υιοθετήσει την κυκλικής οικονομίας, πριν ακόμα εφευρεθούν οι όροι…
  • Παράλληλα, δεχόμαστε εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι το οποίο βοηθάει την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, ασκεί όμως τεράστιες πιέσεις στο περιβάλλον.

ο 2ος άξονας είναι η ευθύνη και η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των σύλλογόν και συλλογικοτήτων, είναι πολυδιάστατη για την εφαρμογή. Δυστυχώς, στη χώρα μας πλεονάζουν οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και προβλέψεις και υπολείπονται τραγικά η εφαρμογή τους. Παράλληλα, μας λείπει η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών, η συνέπεια και η διάθεση-βούληση για πολυεπίπεδη συνεργασία. Και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα της ευθύνης των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της αντιμετώπισης τους από θεσμικούς φορείς και μη φορείς και εδώ στις Κυκλάδες, όπως στην Ερμούπολη Σύρο.

Υπό το πρίσμα λοιπόν της τοπικότητας των Κυκλάδων στη μεγάλη μήτρα της Μεσογείου και αυτό της ενεργούς πολιτειότητας, Ο αντίπαλος λοιπόν εν πολλοίς είναι ανθρωπογενής, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. οφείλουμε οριζοντίως και καθέτως να αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο: Κλιματική Κρίση, Η Διαχείριση περιβαλλοντικών Πόρων, η Υπεραλίευση, η Θαλάσσια Χωροταξία και η ρύπανση αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για όλες και όλους.

Ποιοι είναι οι αφετηρίες μας;

  1. το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον των Κυκλάδων αποτελεί πέρα από το κοινό μας σπίτι και απαράβατος όρος επιβίωσης μας, η αυθεντικότητα και το πολιτιστικό στίγμα. παράλληλα, είναι ο πόλος έλξης για τα εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι Κυκλάδες είναι όνειρο ζωής, είναι έμπνευση και έτσι πρέπει να παραμείνουν στο παγκόσμιο φαντασιακό.
  2. η δικτύωση και η αλληλεγγύη είναι το αντίδοτο σε ψευδοδιλήμματα, όπως το περιβάλλον ή ανάπτυξη, το αντίδοτο σε αρνητικά και λαϊκίστικά αφηγήματα: η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται η ίδια rebranding: δεν είναι οι οικολόγοι που απειλούν τους ντόπιους, αλλά η υπερκατανάλωση, η αλόγιστη χρήση των πόρων, ο ηλεκτροφωτισμός παντού: αυτή αλλοιώνουν τη φυσιογνωμίας των νησιών μας και θέτουν σε κίνδυνο να καταστήσουν τις Κυκλάδες με την ευθραυστότητα και την μικροκλίμακα τους σε νησιά του Πάσχα.

Για τα παραπάνω λοιπόν χρειαζόμαστε απλά, κατανοητά και ταυτόχρονα λεπτομερή σχέδια Ευαισθητοποίησης και Δράσης για το περιβάλλον –χερσαίο και θαλάσσιο- για όλες τις Κυκλάδες, τα οποία δεν θα δημιουργούν περισσότερες ανισότητες, με αλλαγή στην κουλτούρα και στο branding των νησιών μας όπου το λιγότερο θα εκτιμάται ως περισσότερο, οι Κυκλάδες θα παραμείνουν μινιμαλιστικής ομορφιάς και με ανέγγιχτα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα σπάνιας περιβαλλοντικής αξίας.

Οι Σύλλογοι Γυναικών και η Ομοσπονδία με την διείσδυση τους και την ενεργοί παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες μπορούν να συμβάλουν στα παραπάνω Και το κυριότερο είναι με την ενεργοποίηση τους να εμπνεύσουν και να κατακτήσουν τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων.

Ο Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, όπως και όλοι οι Σύλλογοι της Ομοσπονδίας αναλαμβάνουν πρωτοπόρες και σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η σημερινή και θα συνεχίσουν να το πράττουν.»


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!