Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Σε ισχύ ο νέος Νόμος για την κακοποίηση ζώων – Όλες οι αλλαγές

Με το άρθρο 55 του νέου ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 214/6.11.2020) τροποποιήθηκε πολλαπλώς η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων, ιδίως στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των σχετικών ποινών.

Αναλυτικά, επήλθαν και έχουν ξεκινήσει να ισχύουν οι κάτωθι μεταβολές:

Ι] Η παρ.2 του αρ.1 του ν.1197/1981 αντικαταστάθηκε ως εξής: «2. Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα, τιμωρείται σύμφωνα με το αρ.8.»

ΙΙ] Μετά από την παρ.2 του αρ.1 του ν.1197/1981, προστέθηκε παρ.2α ως εξής: «2α. Όποιος φονεύει ή βασανίζει ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή μέχρι 500 ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από 50 ως 100 ευρώ.».

ΙΙΙ] Η παρ.1 του αρ.8 του ν.1197/1981 αντικαταστάθηκε ως εξής: «1. Οι παραβάτες των παρ. 1, 2 και 4 του αρ.1, των αρ.2 και 3 και των παρ.2 και 3 του αρ.4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 1 τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι 360  ημερήσιες μονάδες, το  ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από 10 ως 50 ευρώ.».

IV] Η περ.α΄ του αρ.16 του ν.4039/2012 διαμορφώθηκε ως εξής: «α) Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και του γ’ εδαφίου της παρ.4 του αρ.9, απαγορεύεται: αα) η κακοποίηση και η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου και αβ) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμό, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμό. Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός.». 

V] Το αρ.19 του ν.4039/2012 άλλαξε ως εξής: «Αρ.19 Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων 1) Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο αρμόδιος Εισαγγελέας αφαιρεί οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη της περ.γ΄ της παρ.1 του αρ.5 και του αρ.16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική οργάνωση ή σωματείο. Ο Εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη. 2. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο Εισαγγελέας μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το ζώο, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα δηλώνει ότι αναλαμβάνει το κόστος που συνδέεται με την αποκατάσταση της υγείας του ζώου, την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωσή του, όπως προκύπτει από παραστατικά, τα οποία του αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον εκάστοτε φορέα φιλοξενίας του ζώου. Η καταβολή για την κάλυψη του κόστους της παρούσας πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Αν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό τους δεν καταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης της υγείας του ζώου, κτηνιατρικής φροντίδας και διαβίωσης, η προσωρινή αφαίρεση τρέπεται σε οριστική με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. 3. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαμβάνεται δημοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, έπειτα από επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο. Αν οι συνθήκες της παρούσας δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο αρ.9 και τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, ο αρμόδιος Εισαγγελέας καθορίζει με προσωρινή διάταξη του τα μέτρα που οφείλει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή του εκτροφείου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οφείλει να συμμορφωθεί.».

VI] Η παρ.2 του αρ.20 του ν.4039/2012 μετεβλήθη ως εξής: «2. Οι παραβάτες των περ.γ΄ και ε΄ της παρ.1 του αρ.5, των περ.γ΄ και δ΄ της παρ.3 του αρ.6, της παρ.4 του αρ.7, καθώς και της υποπερ. αα΄ της περ.α΄ του αρ.16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 1 τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή μέχρι 360 ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από 10 έως 50 ευρώ. Οι παραβάτες της υποπερ. αβ΄ της περ.α΄ του αρ.16 τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή μέχρι 500 ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από 50 έως 100 ευρώ.»

VII] Η παρ.7 του αρ.21 του ν.4039/2012 τροποποιήθηκε ως εξής: «7. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία και βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και δημοτικών κτηνιατρείων.».

Πηγή: https://www.airetos.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!