Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Σε κάθε Περιφέρεια, με συμμετοχή Αυτοδιοικητικών, “Συμβούλιο σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας”

Στη Βουλή κατατέθηκε την 9η Δεκεμβρίου Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων υπό τον τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας δημιουργείται ενδεκαμελές “Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας” (ΣΣΠΑΕ).

Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συστήνονται περισσότερα του ενός ΣΣΠΑΕ.

Στα Συμβούλια μετέχουν, μεταξύ άλλων, ως μέλη με διετή θητεία:

 – 1 εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Περιφερειάρχη,

– 1 εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από την ΚΕΔΕ.

Ως υπόλοιπα μέλη συμμετέχουν (κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν/Σ) οι εξής:  α) 1 Διευθυντής δημόσιου ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπ.Παιδείας, ως Συντονιστής, β) 1 Διευθυντής Πειραματικού ή Θεματικού ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπ.Παιδείας, γ) 1 Διευθυντής ΕΠΑΛ, ως αναπληρωτής Συντονιστής, δ) 1 Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑΛ, ε) 1 Διευθυντής ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η) 2 κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών Φορέων, θ) 2 εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Τα Συμβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας Περιφέρειας. Στα μέλη δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Τα Συμβούλια θα ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης Περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο “Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” (ΚΣΕΕΚ) για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας Περιφέρειας σε θέματα ΕΕΚ & ΔΒΜ, γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο ΚΣΕΕΚ για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ, στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, στα ΕΠΑΛ, στις ΕΣΚ και στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ της Περιφέρειάς τους, δ) υποβάλλουν στο ΚΣΕΕΚ προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία Περιφέρεια, ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 3 και 5, με βάση τις κατευθύνσεις του ΚΣΕΕΚ, στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε Περιφέρεια, με βάση τις κατευθύνσεις του ΚΣΕΕΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο  και την Έκθεση που το συνοδεύει.

Πηγή: https://www.airetos.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!