Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Σε πλήρη ανάπτυξη η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου RECREATE στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

20190413_005005

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε με αντιπροσωπεία της, στις 9 και 10 Απριλίου 2019, στο πρώτο θεματικό εργαστήριο και στην επίσκεψη εργασίας του έργου RECREATE  “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs ” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών). Οι εργασίες της διήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Νάπολης στην Ιταλία και την ευθύνη οργάνωσης και φιλοξενίας είχε η Περιφέρεια της Καμπανίας (Regione Campania) η οποία συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) και άλλους τρεις εταίρους  από ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, την Λιθουανία και Ηνωμένο Βασίλειο) στην υλοποίηση του έργου.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις που συντελούνταν στον τομέα των μεταφορών στην περιφέρεια της Καμπανίας, με έμφαση στην Καινοτομία στις μεταφορές, την μετακίνηση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τις σχετικές τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται, καθώς και στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις που καινοτομούν στον τομέα των μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα στην ελληνική αποστολή να ανταλλάξει απόψεις με κορυφαία διευθυντικά στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η συγκέντρωση πληροφοριών με την μορφή καλών πρακτικών οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από της συμμετοχή της ΕΝΒΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ στο εταιρικό σχήμα του έργου RECREATE προγραμματίζεται η διοργάνωση στο αμέσως προσεχές διάστημα, συνάντηση των τοπικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) στη Ρόδο, στους οποίους θα παρουσιαστούν αφενός οι στόχοι του έργου, αφετέρου τα αποτελέσματα του θεματικού εργαστηρίου στην Νάπολη της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου RECREATE, με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών και τη διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας θα συνταχθεί ένα στοχευόμενο και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης  με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υλοποίηση του έργου RECREATE εντάσσεται στην συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους προς όφελος της ανάπτυξης, αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας και ενσωμάτωσης σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησαν στις εργασίες του Θεματικού Εργαστηρίου, ο Πρόεδρός της και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα μεταφορών κ. Μπάρδος Χρήστος,  το στέλεχος της ΕΝΕΡΓΚΕΙΑΚΗΣ κ. Χριστοφάκης Κωνσταντίνος, το στέλεχος του παραρτήματος του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στη Ρόδο, Πολιτικός Μηχανικός κα Παπανδρέου Μαρία, και ο επικεφαλής της ομάδας έργου  του εξωτερικού εμπειρογνώμονα LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, κ. Κυριάκου Αλκιβιάδης. Με αυτήν την συνεργασία επιβεβαιώνεται έμπρακτα το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΕΚΕΤΑ.

Το έργο RECREATE χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020  από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρεις Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει ως εταίρος σε πέντε συνολικά συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα και σχεδιάζει ένα έκτο, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. Το πλήθος των προγραμμάτων είναι το μέγιστο της τελευταίας δεκαετίας. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται με τον πιο καθαρό τρόπο, η συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται. Είναι γεγονός πλέον, ότι η  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εξαιτίας της ποιότητας των παραδοτέων εργασιών της, έχει καθιερωθεί αξιόπιστος εταίρος για κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Τα έργα αυτής της περιόδου είναι:  

  • CO-CREATE: Δημιουργία ενός δικτύου ανταγωνιστικών cluster στην περιοχή της Μεσογείου με τη συμβολή του δημιουργικού κλάδου, αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνεργατικών σχηματισμών των παραδοσιακών τομέων της Μεσογείου (αγροδιατροφή, τουρισμός, κατασκευές) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED.
  • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2: Ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού αρχείου περιόδου 1950 – 1990, Ψηφιοποίηση σημαντικότερων εφημερίδων της επιλεγμένης περιφέρειας., για σκοπούς διάσωσης από την καταστροφή του χρόνου και για σκοπούς πρόσβασης από το κοινό και μελέτης από ερευνητές, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.
  • ΑνΔιΚαΤ: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.
  • EUREGA EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth, Ο κύριος στόχος της πρότασης EUREGA είναι να συμπεριληφθούν και να αναγνωριστούν στις ευρωπαϊκές και περιφερειακές στρατηγικές και πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά το φαγητό, οι διατροφικές συνήθειες και η γαστρονομία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE.
  • RECREATE-REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs, Το RECREATE θα βελτιώσει την ικανότητα και την δυνατότητα των περιφερειακών ΜμΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ταχύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE.

Το έργο RECREATE χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020  από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

  • ΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτυών Μεταφορών  προχωρούν στην προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων προσβασιμότητας ατόμων με οποιοδήποτε περιορισμό μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης προσβασιμότητας που καλύπτει ολιστικά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πιστοποίηση κτιρίων, υπηρεσιών, δομών αλλά και παραλιών της Περιφέρειας καθώς και των συγκοινωνιακών και οδικών δικτύων που τα συνδέουν, μέσω συμβουλευτικής και εκπαίδευσης των εμπλεκομένων από μια ομάδα ειδικών ερευνητών σε θέματα προσβασιμότητας με μεγάλη εμπειρία. Η προσέγγιση αυτή  θα οδηγήσει στην αυτόνομη πρόσβαση (φυσική ή ηλεκτρονική) οποιουδήποτε ατόμου σε αυτές τις υπηρεσίες και  τους προορισμούς.

Η καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων προσβασιμότητας θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση των αντίστοιχων αναγκών και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμές και μακροπρόθεσμες δράσεις, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος για την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας, το οποίο θα καταστήσει το νησί της Ρόδου, αλλά και ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρότυπο προσβασιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πάνω από ένα δις άνθρωποι ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας, σχεδόν το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, περίπου το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών, αναπτύσσοντας σταδιακά μειωμένη κινητικότητα και ανάγκες παρόμοιες με των ατόμων με αναπηρία. Αν στα παραπάνω συμπεριληφθούν και τα μέλη των οικογενειών των ατόμων με οποιαδήποτε ανάγκη προσβασιμότητας (που ταξιδεύουν μαζί τους) περίπου το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία.

Η Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, που έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα (ν.4074/2012), επιβάλει διά του άρθρου 30 την πρόσβαση στον τουρισμό, αναψυχή και άθληση ως αναφαίρετο δικαίωμα. Μέχρι το 2020 το 25% των δαπανών για ταξίδια και αναψυχή θα προέρχεται από άτομα που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας και τους συνοδούς τους .

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας που έχει σηματοδοτήσει την Περιφερειακή αυτή αρχή και διέπεται από τους κανόνες της διαύγειας, της καινοτομίας, της αναγνώρισης, της μέγιστης απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και της απόλυτης αξιοποιήσεως τους. Το επιστημονικό της προσωπικό και  η νέα συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, εγγυώνται ότι η χρησιμότητα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ για την αναβάθμιση της ποιότητας των επιχειρήσεων των νησιωτών θα μεγιστοποιηθεί . Αυτή την περίοδο η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο της, ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.     

                                                                            Χρήστος Γ.Μπάρδος

                                                                         Πρόεδρος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!