Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2022

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου

dimos

Συνολικά 30 θέματα περιλαμβάνει η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ.

Αναλυτικότερα τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καθορισµός Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Άνδρου 2016 και εφεξής

2. Καθορισµός Τελών Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

3. Καθορισµός υπολοίπων ∆ηµοτικών Τελών ∆ήµου Άνδρου (πλην τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης) 2016 και εφεξής.

4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Άνδρου οικ. έτους 2016

5. Ανάθεση εκπόνησης µελέτης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

6. Αποδοχή χρηµατοδότησης και αναµόρφωση προϋπολογισµού

7. Αναµόρφωση προϋπολογισµού

8. Έγκριση δαπάνης για προµήθεια τουριστικού εντύπου

9. Μείωση τελών ύδρευσης Τ.Κ.Πιτροφού

10. Ανανέωση µισθώσεων και εκµισθώσεων ∆ήµου Άνδρου

11. Αποδέσµευση ποσού εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου

12. Έγκριση δαπάνης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

13. Συνδροµή ∆ήµου στο ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

14. Ανάθεση εκπόνησης µελέτης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τις

ανάγκες στάθµευσης – αµαξοστασίου των οχηµάτων του ∆ήµου

Άνδρου

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ ∆ήµου Άνδρου»

17. Έγκριση 3ηςπαράτασης του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ ∆ήµου Άνδρου»

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού Μπατσίου»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

19. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην Τ.Κ.Γαυρίου.

20. Παραχώρηση δηµ.χώρου της Τ.Κ.Κοχύλου.

21. Παραχώρηση αίθουσας της Τ.Κ.Λαµύρων

22. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Όρµου Κορθίου

23. Προέγκριση ίδρυσης κυλικείου στην Τ.Κ.Γαυρίου

24. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην Τ.Κ.Κορθίου

25. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην Τ.Κ.Κορθίου

26. Σύµφωνο συνεργασίας µε το ΕΛΚΙΝΑ

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

27. Αίτηµα εργαζοµένων προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015

28. Ανάκληση των 223/2015, 224/2015 και 251/2015 Α.∆.Σ

29. Πρόταση περί δηµιουργίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ»

30. Ενηµερώσεις

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!