Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Σύσταση δημοτικής επιτροπής κτηνοτροφίας και γεωργίας για τη Νάξο

agrotes

Kατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης κατανοώντας τα προβλήματα αλλά και τη δυναμική της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η παράταξη «Πολίτες για τα νησιά μας» πρότεινε τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής για την Κτηνοτροφία και τη Γεωργία και την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του επομένου Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως ακολούθως: 

 «ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Φώτη Μαυρομάτη

Κοιν: Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη, Αντιδήμαρχο κ. Αργύρη Ανεβλαβή

 ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα

Στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλλάδες, ο πρωτογενής τομέας καταγράφεται σαν η κύρια παραδοσιακά επαγγελματική δραστηριότητα. Η Νάξος μάλιστα  θεωρείται το Κυκλαδονήσι με τη μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή , με φημισμένα προϊόντα (φυτικής και ζωικής προέλευσης)- νωπά και μεταποιημένα – και με δυνατότητες βελτίωσης  της ποιότητας , αλλά ακόμη και με ποικιλία εξαίρετων προϊόντων , σε συνδυασμό με τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός).

 Παρ΄όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητικά φθίνουσα τάση στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων , με προοπτικές δυσοίωνες για το μέλλον. Μόνο τα πιο γνωστά από αυτά (γραβιέρα, κίτρο, πατάτα, φάβα  Σχοινούσας , κρέας) κρατάνε βιώσιμες γεωργικές  εκμεταλλεύσεις, αλλά κι αυτές με τεράστια προβλήματα οργάνωσης, εκσυγχρονισμού, κόστους  παραγωγής, διάθεσης στην αγορά κ.ά.. Η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας προκαλεί πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Σ’αυτά συμβάλλει κυρίως ο πολυτεμαχισμός  και ο μικρός γενικά κλήρος των εκμεταλλεύσεων , η ελλιπής γεωργική εκπαίδευση,  με καταστροφικά, ενίοτε, αποτελέσματα στην παραγωγή. Έτσι, παρατηρείται συχνά αύξηση του κόστους παραγωγής, άγνοια νέας σύγχρονης τεχνολογίας , σπατάλη φυσικών πόρων , υποβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων, άγνοια σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, μόλυνση του περιβάλλοντος, αδυναμία σύνδεσης των παραγωγών μεταξύ τους και με άλλους παραγωγικούς τομείς του Δήμου.

Επίσης, υφίσταται ανταγωνισμός σε κάποιες περιπτώσεις, με την τουριστική ανάπτυξη, για φυσικούς πόρους, όπως για το διαθέσιμο νερό, την καλλιεργήσιμη γη, αλλά και στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεξάρτηση και αμοιβαίο όφελος και συνεργασία, εφόσον η τουριστική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της αξίας πώλησης των γεωργικών προϊόντων με την κατάλληλη οργάνωση και τυποποίηση,  σε οποιαδήποτε μορφή (νωπά , μεταποιημένα). Η  Ε.Α.Σ. Νάξου, από μόνη της αδυνατεί να στηρίξει μία τέτοια αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα με επιχειρηματικά κριτήρια  ως προς  τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην παραγωγή, την αγορά, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ενδογενή προβλήματα της γεωργικής μας παραγωγής , καθιστούν απαραίτητο τον ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του  με τους άλλους τομείς ( μεταποίηση , τουρισμός , μεταφορές, εμπόριο).

 Για όλα αυτά τα αναγκαία πλέον η πρωτοβουλία του Δήμου συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους με τη γεωργική κα κτηνοτροφική δραστηριότητα, δια μέσου Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 74/2013 και όπως τροποποιήθηκε από την 293/2013, περί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η επιτροπή αυτή θα έχει αρμοδιότητες για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στην γεωργία και την κτηνοτροφία, την προβολή εξειδικευμένων προτάσεων στο Δήμο, το συντονισμό δράσεων με φορείς , συνεταιρισμούς , ομάδες  παραγωγών και απλούς δημότες , για την εφαρμογή τους στη γεωργική δραστηριότητα, καθώς και τη διεκδίκηση λύσης  των προβλημάτων που απασχολούν του πρωτογενή τομέα του Δήμου. Ειδικότερα μερικές από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής , θα πρέπει να είναι (ενδεικτικά): 

·        ενημέρωση κι εκπαίδευση αγροτών στις νέες τεχνολογίες, σε συνεργασία και με αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς και τις υπηρεσίες της περιφέρειας 

·        εφαρμογή των νέων τεχνολογιών  για βελτίωση της ποιότητας  των παραγόμενων προϊόντων , μείωση του κόστους παραγωγής κ.λπ.

·        προστασία των υδάτινων πόρων, των εδαφών ψηλής παραγωγικότητας, βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, των δικτύων μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων (π.χ. ομαδοποίηση προϊόντων) ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά , διαφύλαξη του ντόπιου γενετικού υλικού (φυτικού, ζωικού) με προσανατολισμό της παραγωγής στα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα μας, ενημέρωση και προστασία της παραγωγής από επικίνδυνες καιρικές  συνθήκες, επιφυτείες κι επιζωοτείες.

·       μέριμνα για την συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων πρασίνου και των λαϊκών αγορών

·       σύνδεση με τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και κυρίως τον τριτογενή (τουρισμός και υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, διεθνώς, μέσω διαδικτύου αλλά και στα άλλα κυκλαδονήσια  (Διαδημοτικές συνεργασίες )

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, δημόσια κι αν είναι δυνατόν σε δημοτικούς χώρους όλης της δημοτικής επικράτειας και να απαρτίζεται από μέλη που θα είναι γνώστες των τοπικών ζητημάτων του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, γεωτεχνικοί, συνεταιριστές).

Στόχος επίσης είναι η Επιτροπή να γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν μεν τον πρωτογενή τομέα αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά χωρίς σχεδιασμό που να βασίζεται στα πραγματικά προβλήματα. Είναι απολύτως  βέβαιο ότι η δημοτική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου μας, συνδυάζοντας τις δράσεις αυτές με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη όλου του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγετε προς συζήτηση τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας.

Πηγή: http://www.koinignomi.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!