Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Σπύρος Τσαούσης: Στα ίχνη των δημοτικών μας δρώμενων

Συμμετείχαμε σε μια εκλογική διαδικασία υπό συνθήκες απλής αναλογικής που απαιτούσαν πολιτικές υπερβάσεις και υπεύθυνες συνεργασίες σε πνεύμα συναίνεσης, και τελικά κληθήκαμε να λειτουργούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Έτσι αλλοιώθηκαν στην πράξη τα κριτήρια με τα οποία έκαναν την επιλογή τους οι πολίτες αλλά και οι πολιτευτές.

Ένας υποψήφιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας για παράδειγμα, που θα είχε αποφασιστικές αρμοδιότητες για την κοινότητά του, βρέθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του απλά να γνωμοδοτεί και να ελπίζει στη δημοτική αρχή. Για ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ειδικά της αντιπολίτευσης, το αυτοδιοικητικό περιβάλλον άλλαξε ακόμα περισσότερο.

Ο Δήμαρχος Άνδρου συχνά επικοινωνεί ότι είναι μειοψηφικός στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δείξει ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες και να κριθεί αναλόγως. Όπως και ότι η αντιπολίτευση εμποδίζει το έργο του. Είναι όμως έτσι;

 1. Με τις αλλαγές που έφερε η νέα κυβέρνηση στη διοίκηση των Ο.Τ.Α. έγινε και η μεταβίβαση όλων των κρίσιμων αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στις Επιτροπές. Έτσι ο Δήμαρχος ελέγχει απόλυτα τους βασικότερους άξονες πολιτικής:

α) Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα (έργα Δήμου και Κοινοτήτων) αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

β) Το ετήσιο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα (Προϋπολογισμός) αποφασίζεται από την Οικονομική Επιτροπή όπου ο Δήμαρχος διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία.

γ) Οι αποφάσεις (Προγραμματισμός και Αναμορφώσεις) των δύο Επιτροπών (Εκτελεστικής και Οικονομικής) που σχετίζονται με τους βασικούς πυλώνες πολιτικής, δεν μπορούν να ανατραπούν στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα και αν δεν τις εγκρίνει η πλειοψηφούσα αντιπολίτευση.

 1. Ο Δήμαρχος για πρώτη φορά διαθέτει τέσσερις έμμισθους και μια άμισθη Αντιδημάρχους, τέσσερις έμμισθους ειδικούς συνεργάτες, έναν έμμισθο Γενικό Γραμματέα, καθώς και άμισθους συνεργάτες (μέχρι και πριν λίγο καιρό ο Δήμος είχε σχεδόν δέκα). Οι χρηματικοί και ανθρώπινοι διαθέσιμοι πόροι ανήκουν αποκλειστικά στον Δήμαρχο και εναπόκειται στην επάρκεια και προσωπικότητα των συμβούλων της αντιπολίτευσης να αξιολογούν κάθε φορά τα τεχνικά, οικονομικά, νομικά και άλλα θέματα που έρχονται στο Συμβούλιο. Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης για παράδειγμα, διαθέτει ειδικούς συμβούλους στην αξιολόγηση του νομοπαρασκευαστικού έργου, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση η αντιπολίτευση δεν διαθέτει τέτοιους πόρους, και δυστυχώς αυτό είναι ενδεικτικό της ποιότητας των θεσμών μας.

Σε περιβάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων, η αντιπολίτευση η οποία εκπροσωπεί την πλειοψηφία του νησιού, αντιμετωπίζει και επιπρόσθετες δυσκολίες λόγω του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται η δημοτική αρχή:

i. Πλήθος έκτακτων και αιφνιδιαστικών συμβουλίων

ii. Συνεδριάσεις χωρίς έγκαιρη ή και καθόλου αποστολή εισηγήσεων και αιτιολογικών εκθέσεων

iii. Απροθυμία συνεργασίας σε καθοριστικά θέματα όπως ένα προπαρασκευαστικό στάδιο διαπαραταξιακών επιτροπών έργου για τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα κτλ. ή μη ενημέρωση, για θέματα που ζητούν συναίνεση, όπως η πρόσφατη γνωμοδότηση δικηγόρου για τα αιολικά που εστάλη με email στον Δήμο και βάσει νόμου έπρεπε να πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενο έγγραφο

iv. Εισηγήσεις και γραπτά ερωτήματα συμβούλων που δεν απαντώνται ποτέ

v. Πρακτικές που δεν ενισχύουν σε καμία περίπτωση τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τις ανοιχτές διαδικασίες, όπως η μη εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ή η μη απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (που έχει κρίσιμες αρμοδιότητες), παρόλο που προβλέπονται από το νόμο και προσωπικά έχω ζητήσει από την αρχή της θητείας μας, και

vi. Λόγω πανδημίας, επιλογή αποκλειστικώς «δια περιφοράς» συμβουλίων με αποστολή γραπτών μηνυμάτων, που δεν βοηθούν τη διαβούλευση και τη συνταγματική αρχή της δημοσιότητας

Η αποτελεσματικότητα λοιπόν της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης θα πρέπει να σταθμίζεται από τους δημότες ανάλογα με τις δυνατότητες, τα εργαλεία και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν.

Η σημερινή δημοτική αρχή, αποτελείται και από παρατάξεις που ζήτησαν την ψήφο των συμπολιτών μας απέναντι στην προγραμματική πρόταση του σημερινού Δημάρχου. Στο ντιμπέιτ μάλιστα είχαν κρίνει και ως αναποτελεσματικό το έργο του Δημάρχου, την περίοδο που ήταν Έπαρχος.

Μετέτρεψαν ωστόσο τα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος σε εκτελεστικές θέσεις ευθύνης, χωρίς τη δημοσιοποίηση κάποιων έγγραφων δεσμεύσεων σε συγκεκριμένα θέματα, με τις οποίες θα κρίνονταν και η συνέπεια της συμπαράταξης τελικά. Αντίθετα η μόνη πολιτική δημόσια τεκμηρίωση της σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων, η οποία ακούστηκε στην τελετή ορκωμοσίας, ήταν «για την ενότητα του νησιού» και «δεν πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση».

Στα πεπραγμένα μας…

Στο μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε μέσω της Οικονομικής Επιτροπής την υποβολή πρότασης για χρηματοδότησης του ΧΥΤΥ από 7,500,000 ευρώ που ήταν επί της προηγούμενης διοίκησης, σε 11,500,000 ευρώ.

Η δική μου πεποίθηση είναι ότι θα έπρεπε να διερευνήσουμε κάθε δυνατή ρεαλιστική επιλογή πριν λάβουμε οριστικές αποφάσεις, δεσμεύοντας τεράστια χρηματικά ποσά και εκτάσεις γης. Ειδικότερα όταν ακόμα δεν έχει αποδειχθεί ότι εκπληρώνονται ταυτόχρονα όλοι οι περιορισμοί που θέτει η ΑΕΠΟ του συγκεκριμένου έργου.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πάντα επαναχρησιμοποιούνται. Ενδεικτικά: α) η Γερμανία θάβει μόλις το 1% των σκουπιδιών, επενδύοντας μεγάλα ποσά στην ανακύκλωση και όχι στην υγειονομική ταφή β) πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν την καύση με μηδενικούς ρύπους, χρησιμοποιώντας την παραγόμενη στάχτη στην οδοποιία γ) η Σουηδία εισάγει σκουπίδια και στην πόλη της Βιέννης το εργοστάσιο καύσης βρίσκεται στον αστικό ιστό, δίπλα στο Δούναβη, ώστε να θερμαίνεται το νερό της πόλης δ) δήμοι της Ολλανδίας και Ιρλανδίας χρησιμοποιούν μοντέλα χρέωσης των νοικοκυριών όχι με βάση τα τετραγωνικά των σπιτιών αλλά με τον όγκο απόθεσης των απορριμμάτων ώστε να δίνει κίνητρα για την ανακύκλωση ε) σε μικρούς ευρωπαϊκούς δήμους η καύση γίνεται στο μέγεθος ενός container στ) το νησί παράγει 7,000 – 8,000 τόνους απορρίμματα το έτος και για ανακύκλωση στέλνονται περίπου 350 τόνοι, ποσοστό 5%, ενώ το ποσοστό της χώρας είναι κάτι λιγότερο από το υποχρεωτικό 20% που έθετε ως στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020 και το οποίο δεν πληρούμε. 

Το πιο κρίσιμο όμως σημείο αποτελεί η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων όπου επιτρέπει πλέον την «ενεργειακή αξιοποίηση» και αυτό δείχνει την τάση του μέλλοντος και στη χώρα μας.

Δεν θα ήθελα να ασκήσω ουτοπική κριτική στην επιλογή του Δημάρχου, παραθέτοντας τα παραπάνω δεδομένα. Προσδοκούσα απλά να καινοτομήσουμε ως νησί θέτοντας τον πήχη ψηλά, εξαντλώντας και ίσως απορρίπτοντας κάθε άλλη λύση πριν καταλήξουμε σε κάτι που έρχεται από το παρελθόν και η ολοκλήρωσή του ξεπερνάει τα όρια της δημοτικής περιόδου, όταν η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Διερεύνηση γρηγορότερων και πιο οικονομικών λύσεων, στη βάση του πνεύματος των όσων έλεγε ο Δήμαρχος να ακούγονται όλες οι δυνατές απόψεις, όπως έκανε με τις ανεμογεννήτριες καλώντας τους επενδυτές.

Αξίζει να τονίσω ότι ο αγαπητός αντιδήμαρχος Δημήτρης Γιαννίσης συμφωνούσε με τα παραπάνω όταν συζητούσαμε συχνά για το θέμα πριν τις εκλογές. Τελικά, όμως υιοθέτησε μια διαφορετική λύση, αυτή της μεταφοράς των σκουπιδιών εκτός νησιού, ως προγραμματική του θέση και μετά τις εκλογές, χωρίς να το εξηγήσει στο Συμβούλιο ή δημόσια, ευθυγραμμίστηκε στη λύση ΧΥΤΥ στην Πλούσκα.

Εύχομαι πραγματικά για το καλό του νησιού να αποδειχθεί σοφή η επιλογή Δημάρχου και Αντιδημάρχου, όμως προσωπικά δεν είμαι βέβαιος γι’ αυτό.


Στο θέμα της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης αιολικών σταθμών, θεωρώ ότι η παρουσία της αντιπολίτευσης ήταν καταλυτική για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η διοίκηση έδειχνε να ακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις σε σχέση με τα αντανακλαστικά της Περιφέρειας και των γειτονικών νησιών. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο της αντιπολίτευσης πραγματοποίησε εκδήλωση στις 23 Φεβρουαρίου στο Γαύριο με συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία και υιοθετήθηκαν ομόφωνα στο Δ.Σ. που ακολούθησε (σχημάτισε και την Επιτροπή Αγώνα), και στις 11 Απριλίου οργάνωσε το πρώτο στα χρονικά Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη.

Σε αυτή τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε μέσω Δ.Σ., για λόγους μέγιστης δυνατής νομιμοποίησης και διαφάνειας (και όχι μέσω απλής επιστολής), να εισάγει στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση σε δικηγόρο όλων εκείνων των ενεργειών που συνεπάγονταν οι ομόφωνες αποφάσεις των Συμβουλίων.

Αν και δεν παρευρέθηκε η συμπολίτευση στο Συμβούλιο, αναμένουμε η απόφαση να εφαρμοστεί. Να θυμίσω όμως ότι σε παρόμοια απουσία της αντιπολίτευσης στο παρελθόν από το Δ.Σ., εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων, η διοίκηση είχε κάνει λόγο για θεσμικό ατόπημα.

Επιπρόσθετα της αναστολής εργασιών μέχρι την εκπόνηση ενός εύλογου και δίκαιου χωροταξικού, η Περιφέρεια έθεσε και τα εξαιρετικά κρίσιμα σημεία των συμπληρωματικών περιορισμών τοπίου και της αποφασιστικής αρμοδιότητας της τοπικής κοινωνίας, κάτι που δεν υπήρχε για τους υφιστάμενους Α/Σ.


Ένα άξιο λόγου στοιχείο της μέχρι τώρα θητείας μας, αποτελεί το ύψος των απευθείας αναθέσεων που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Λόγω διάφορων έκτακτων συνθηκών (φυσικές καταστροφές, προβλήματα κτιρίων, υγειονομικά ζητήματα κτλ.), αποφασίζονται μεγάλα ποσά για προμηθευτές και εργολάβους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχετικό έγγραφο της παράταξής μας από τα τέλη του 2019 που ζητά με θεσμικό τρόπο διευκρινήσεις για αναθέσεις, δεν έχει απαντηθεί ακόμα από τη διοίκηση και ενώ είναι κοινοποιημένη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.


Ο Δήμαρχος στο πρώτο απολογιστικό του μήνυμα είχε κάνει αναφορά σε αρρυθμίες της διοίκησής του χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Συχνά ωστόσο στα Συμβούλια έχει κάνει λόγο για διαλυμένο Δήμο, στηλιτεύοντας τον τρόπο λειτουργίας του. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ο Δήμαρχος είχε πολύ ορθά ζητήσει λεπτομερή καταγραφή των πάντων, στο πλαίσιο της παράδοσης / παραλαβής. Θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή, να ενημέρωνε αντίστοιχα και το Δ.Σ. με λεπτομέρεια, ώστε να καταλαβαίναμε καλύτερα τις όποιες δυσκολίες του.

Θυμάμαι μια χαρακτηριστική απάντησή του όταν έγκαιρα τον ενημέρωσα με email ότι λήγουν οι προθεσμίες υποβολής χρηματοδότησης για ράμπες Α.Μ.Ε.Α. και στέγαστρα σε στάσεις λεωφορείων, ότι δεν προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις για κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα.

Ελπίζω αυτή να ήταν απλά μια κακή απάντηση ή αρρυθμία προς διόρθωση διότι το νησί δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει καμία ευκαιρία χρηματοδότησης λόγω αστοχίας προγραμματισμού.


Και η αντιπολίτευση όμως είναι απαραίτητο να εντείνει τις προσπάθειες ελέγχου που επιτάσσει ο θεσμικός της ρόλος, να πιέζει εποικοδομητικά τον Δήμαρχο προς το καλύτερο και να πιστώνει τις μέχρι τώρα καλές δράσεις και πρακτικές του, που έχουν βοηθήσει το νησί.


Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την αξιοπιστία του Συμβουλίου, ως του μόνου οργάνου που διαθέτει δημοκρατική εντολή αντιπροσώπευσης, καθώς και το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου.

Οι αντεγκλήσεις, οι ειρωνείες, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί δεν βοηθάνε σε τίποτα. Προσωπικά σεβόμενος όλους τους συναδέλφους μου δεν έχω διακόψει ή προσβάλλει ποτέ κανένα και παρεμβαίνω πάντα όταν μου δοθεί ο λόγος από τον Πρόεδρο.

Έτσι είναι αναγκαίο να περιθωριοποιηθούν οι αυτόκλητοι κριτές που προσπαθούν να ποδηγετήσουν την κοινή γνώμη, που διχάζουν με τοξικό τρόπο την κοινωνία, που σπιλώνουν υπολείψεις, που πολιτικοποιούν κάθε έκφραση των κοινωνικών σχέσεων και του απαραβίαστου του ιδιωτικού βίου, που δεν σέβονται την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τους γονείς που μας μεγάλωσαν, τα παιδιά που μεγαλώνουμε.

Η Άνδρος πρέπει να ανασάνει από τους μοναδικούς κατόχους της αλήθειας επί παντός επιστητού και να ελπίζει στη σύνεση και συναίνεση που θα γεννάται στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στα άδυτα ιστοσελίδων και ανώνυμων σχολίων.


Με αυτόν τον απολογισμό προσπάθησα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου και να φωτίσω κάποια θέματα που θεωρώ ότι χρίζουν βελτίωσης και όχι να κάνω μικροπολιτική συλλήβδην στο αποτύπωμα της διοίκησης.

Εύχομαι Καλό Πάσχα σε όλους τους συμπατριώτες μας, το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων.

Σπύρος Τσαούσης

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου


 

Διαδώστε!

2 Σχόλια

 1. ΛΙΜΠΕΡΟ

  Μικρή διόρθωση: Οι άμισθοι σύμβουλοι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έφτιαχναν ποδοσφαιρική ομάδα: 11 ναι ΕΝΤΕΚΑ οι περισσότεροι από τους οποίους δεν κατείχαν ούτε τίτλο σπουδών που θα τους επέτρεπε τέτοια θέση ούτε και εμπειρία σε κάποιο από τα θέματα που θεωρητικά αναλάμβαναν. Τώρα έμειναν δύο από αυτούς !

  Reply
 2. Κάτοικος

  Εξαιρετικός και στοχευμένος! Ξεκάθαρες κουβέντες από ένα φρέσκο άνθρωπο, στα πολιτικά δεδομένα την Άνδρου!
  Εύγε κε Τσαούση! Μακάρι, το σθένος σας και την καθαρότητα της σκέψης σας να την ασπαστούν και άλλοι «πραγματικοί» Ανδριώτες, εντός κι εκτός του Δημοτικού συμβουλίου της Άνδρου.

  Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!