Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Στ. Πολυκράτης: Να αρθεί η αδικία που υπέστη ο κλάδος των καταλυμάτων στο πρόγραμμα «Νησίδα»

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου και τους Υπουργούς Τουρισμού και Ανάπτυξης από τον επίτιμο πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων κ. Στέλιο Πολυκράτη

ΑΠΟ: ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ΝΗΣΙΔΑ

Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Περιφερειάρχη

Μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΝΗΣΙΔΑ, υπήρξε μεγάλη απογοήτευση μεταξύ των μελών μας για το μικρό ποσοστό ένταξής τους, μολονότι εξασφάλισαν μεγάλες βαθμολογίες που υπερέβαιναν και τους 73 βαθμούς, με τελικό όριο ένταξης τους 73.45 βαθμούς.
Το περίεργο γεγονός που μας προβλημάτισε έχει σχέση με ένταξη στο πρόγραμμα άλλης κατηγορίας επιχειρήσεων με ελάχιστη βαθμολογία 0,67 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν πληρούσαν κανένα από τα οικονομικά κριτήρια που ετέθηκαν και δεν είχαν καμία συμμετοχή και σε μισθολογικό κόστος, παράμετρος που συμμετείχε στο 25% της βαθμολογίας.
Στις άλλες τρείς κατηγορίες των επιχειρήσεων Α-Γ και Δ εντάχθηκαν οι επιχειρήσεις που ανήκαν στο χονδρικό εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο και στην εστίαση, ενώ στην κατηγορία Β οι τουριστικές επιχειρήσεις εντάχτηκαν μαζί με τίς επιχειρήσεις που ανήκουν στις υπηρεσίες, οι οποίες απαριθμούν 153 διαφορετικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα από τις 6410 μικτές επιχειρήσεις που υπέβαλαν στην κατηγορία Β, εγκρίθηκαν μόνο 1398 και αν αφαιρέσουμε τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία και τα καταλύματά μας εγκρίθηκαν σε ποσοστό λιγότερο του 15% κατ΄ εκτίμηση.
Σε αντίθεση με τον δικό μας κλάδο οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% και με ελάχιστη βαθμολογία 0,67 βαθμούς, ενώ στις δύο άλλες κατηγορίες που αφορούν το χονδρικό εμπόριο και την εστίαση εντάχτηκαν το 50% περίπου με ελάχιστες βαθμολογίες 33,11 βαθμούς και 61,85 βαθμούς αντίστοιχα , προφανώς με πολύ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σύγκριση με τον τουρισμό που ο ελάχιστος βαθμός ήταν 73,45 μόρια.
Είναι προφανές οτι ο λόγος της μεγάλης απόρριψης στον κλάδο μας οφείλεται στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που από τα 35.000.000 ευρώ το 34% αφορούσε στον τουρισμό αλλά και υπηρεσίες, το 43% στο λιανικό εμπόριο, το 14% στην εστίαση και το 9% στο χονδρικό εμπόριο.
Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση στο ότι όλοι οι κλάδοι, λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες τους με κρατική βοήθεια, με μία όμως διαφορά, ότι ο τουρισμός που αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας υπέστη την μεγαλύτερη ζημιά τα τελευταία δύο περίπου χρόνια και όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν εξασφαλίσουν ικανοποιητική πληρότητα οι κλίνες, θα καταρρεύσουν όλες οι άλλες δραστηριότητες. Είναι προφανές ότι οι δικές μας επιχειρήσεις κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε κλίνες κυρίως στα μικρά νησιά που έχουν την μεγαλύτερη διασπορά στο Νότιο Αιγαίο, κυριαρχούν σε ζήτηση λόγω της εξυπηρέτησης κυρίως οικογενειών και συμμετέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό εισροής συναλλάγματος σε σχέση με τις περισσότερες από τις άλλες περιφερειακές ενότητες.
Θα ήταν όμως άδικο να μην επισημάνουμε την θετική παρέμβαση του κ. Περιφερειάρχη που το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από τα 30.000 ευρώ το μείωσε στίς 10.000 ευρώ, ενέργεια που οι άλλες περιφέρειες δεν το έκαναν και οι δικές μας μικρές επιχειρήσεις στις περιφέρειες αυτές εντάχτηκαν σε πολύ μικρό μέχρι ασήμαντο ποσοστό.
Εκτός όμως αυτής της επισήμανσης δεν είναι δυνατόν τα τρία κριτήρια όπως το κριτήριο Α3 που αφορά στην μείωση του τζίρου με 60 μόρια, το κριτήριο Α2 αναλογία κερδών της επιχείρησης προς τον τζίρο του έτους 2019 με 15 μόρια και το πλέον σημαντικό κριτήριο Α1 που αφορά στην απασχόληση με 25 μόρια να ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ από τις δικές μας επιχειρήσεις στην μέγιστη απόδοσή τους, όπως λογικά θα πρέπει να ΑΠΑΙΤΕΙ η κάθε διοίκηση ενώ βλέπουμε να δέχεται η ΔΙΟΙΚΗΣΗ μέχρι και μηδενικές απαιτήσεις στην κατηγορία του λιανικού εμπορίου κάτι που φαίνεται από τον ελάχιστο βαθμό ένταξης με μόρια κάτω της μονάδας.
Έτσι αναρωτιούνται τα μέλη μας τι νόημα είχε αυτή η διαγωνιστική διαδικασία με τα ΙΔΙΑ κριτήρια, αλλά όπως προέκυψε τελικά με ένα και μοναδικό κριτήριο την ΑΝΙΣΗ μεταχείριση.
Οι άλλες περιφέρειες εκτός της περιφέρειας Ιονίων νήσων, δεν ξεχώρισαν κατηγορίες και είναι λογικό αφού όλες οι επιχειρήσεις κρίθηκαν με τα ίδια κριτήρια, με αποτέλεσμα όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων κι επομένως και οι αντίστοιχες του τουριστικού κλάδου, ενδεικτικά στην Κρήτη εντάχτηκαν με ελάχιστο βαθμό τα 40 μόρια και στην Κεντρική Μακεδονία τα 35 μόρια
Θεωρούμε ότι έγινε λανθασμένη εκτίμηση των δεδομένων του αριθμού των επιχειρήσεων κάθε κλάδου βάσει των στοιχείων των Επιμελητηρίων για την σχετική κατηγοριοποίηση ή οι χαμηλές βαθμολογίες που έβγαζαν οι επιχειρήσεις του λιανικού αποτέλεσε αντικίνητρο γι” αυτές να υποβάλλουν προτάσεις καθώς συγκέντρωναν κατά κανόνα χαμηλή βαθμολογία με αποτέλεσμα να υποβάλλουν λιγότερες ίσως από τις αναμενόμενες και να ρίξουν σε τόσο χαμηλό βαθμό την βάση της κατηγορίας. Γιατί βέβαια δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ήθελε να ενισχύσει ειδικά το λιανικό εμπόριο με αυτή την Προκήρυξη.
Πέραν δε αυτής της χρηματοδότησης που θα αποτελούσε την μεγαλύτερη βοήθεια επανεκκίνησης των καταλυμάτων μας, είναι γεγονός και το έχουμε επισημάνει ότι οι άλλες χρηματοδοτήσεις όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή με τα μικρά ποσά που έχουν διατεθεί ανά κατάλυμα μας έχουν βοηθήσει ελάχιστα.
Κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει τα μέλη μας να κάνουν ένστασή με το σκεπτικό ότι διαγωνίστηκαν με το ίδιο θέμα και τα ίδια κριτήρια με τους άλλους κλάδους της αγοράς και ενώ πέτυχαν πολύ μεγαλύτερες βαθμολογίες αποκλείστηκαν σε ποσοστό περίπου 85% σε σχέση με τις άλλες τρείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επειδή όμως ο κ. Περιφερειάρχης είναι γνώστης της δυναμικής και της συμβολής του κλάδου μας στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και το έχει αποδείξει, ελπίζουμε ότι θα παρέμβει να αρθεί αυτή η αδικία και να αιτηθεί στην Κυβέρνηση και στους αρμόδιους Υπουργούς την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για την Κατηγορία Β΄ του τουρισμού και των υπηρεσιών ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις μας στο πρόγραμμα αυτό.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!