Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Στις 30 Απριλίου η ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥ-1
Ανακοίνωση Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου

Το διοικητικό συμβούλιο του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου λαμβάνοντας υπό όψιν,
Α) Το κεφάλαιο Β του καταστατικού
Β) Το κεφάλαιο Ε του καταστατικού.
Γ) Την υπό αριθμό πράξη 16/03/17 παράγραφος 4 των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου
Συγκαλεί,
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου την Κυριακή 30  Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 στο κατάστημα Πλάτανος στον Πιτροφό του δήμου Άνδρου με τα ακόλουθα θέματα,
Α) Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
Β) Έγκρισή απολογισμού και προϋπολογισμού.
Γ) Πεπραγμένα διοικητικού συμβουλίου.
Δ) Άλλα θέματα που τυχών θα προκύψουν μέχρι την προ αναφερόμενη ημερομηνία καθώς και κατά την εξέλιξη της γενικής συνελεύσεως
Ε) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
ΣΤ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του καταστατικού, σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία (30-4-2017) η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 7/5/17 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα, θεωρείται δε αυτή σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα και αντιπροσωπευόμενα μέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού, όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, κατά τις ημερομηνίες 6 και 7 Απριλίου 2017 και ώρες 10.00 – 11.00 στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου η στέλνοντας την αίτησή τους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Φωτοτυπία ταυτότητος και τίτλου σπουδών)μέσω ταχυδρομείου .Λήξη προθεσμίας7/4(σφραγίδα ταχυδρομείου)
Τα εκλεγόμενα μέλη θα πρέπει,
1) Να είναι Έλληνες πολίτες.
2) Να έχουν ελεύθερα τη διαχείριση της περιουσίας των.
3) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
4) Να έχουν εφοδιαστεί με άδεια θήρας τουλάχιστον επί τριετία.
5) Να μη συνδέονται προς αλλήλους δια συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμού.
6) Να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
7) Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ επί παραβάσεως των περί θήρας διατάξεων.
8) Να είναι κάτοχοι απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου , πλήν του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα , οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής.
(αφορά συλλόγους άνω των χιλιών (1000) μελών).
9) Να μη διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής των 3ετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.
Ι0) Να έχουν το επιβαλλόμενο ήθος, κύρος και κοινωνική προβολή
11) Γενικές διατάξεις που προβλέπονται από τον Ν 2690/1999, ΦΕΚ 45 Ά / 9-3-1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Απαραίτητα δικαιολογητικά   Ταυτότητα και τίτλος σπουδών.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!