Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Στο «κόκκινο» τα οικονομικά του Δήμου Άνδρου – Κινδυνεύει να τεθεί υπό επιτήρηση

Σε καθεστώς επιτήρησης από το Υπουργείο Οικονομικών κινδυνεύει να τεθεί ο Δήμος Άνδρου.

Αν και η εικόνα της πραγματικής οικονομικής κατάστασης δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρη, αφού Δημοτική Αρχή και Οικονομική Υπηρεσία αυτήν την περίοδο κάνουν «φύλλο και φτερό» παραστατικά και έγγραφα, ωστόσο ο κίνδυνος να εγκατασταθεί μία μικρή … Τρόικα από το Υπουργείο Οικονομικών στην Άνδρο είναι πλέον ορατός.

Τα λάθη και οι παραλείψεις της προηγούμενης Διοίκησης μετέφεραν στη νέα Δημοτική «καυτή πατάτα» για τα οικονομικά του Δήμου και η κατάσταση μόνο χαοτική μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε εκτενώς το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου παρότι απουσίαζε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και μέλος της προηγούμενης Διοίκησης κ. Θεολόγου, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει κάποιες εξηγήσεις για το «μπάχαλο» που επικρατεί.

Αρκεί να αναφέρουμε πως κατά την τριετία 2011 – 2013 δεν είχε κατατεθεί κανένας ισολογισμός στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρά τις απειλητικές σε πολλές περιπτώσεις συστάσεις, δεν υπήρξε καμία συμμόρφωση.  

Σε… διορθωτικό ρόλο πλέον η νέα Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει «αγώνα δρόμου» προκειμένου να συνταχθούν οι παλιοί ισολογισμοί ώστε να δείξει «καλή διαγωγή».  Με αυτόν τον τρόπο ίσως αποφευχθεί η επιτήρηση αν και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι όλοι φανταζόμαστε αφού αυτή τη στιγμή για διάστημα οκτώ μηνών (1-1-2014 έως 31-8-2014) έχουν κοπεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή παραστατικά που αγγίζουν τις 700.000 ευρώ και στα ταμεία του ο δήμος γι’ αυτές τις πληρωμές έχει μόνο 39.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνεται το έλλειμμα είναι τεράστιο και γι’ αυτό η Δημοτική Αρχή του κ. Σουσούδη έλαβε πολιτική απόφαση να ελεγχτούν όλα τα παραστατικά και να πληρωθούν μόνο τα πραγματικά και όχι τα «αεριτζίδικα», όπως τα χαρακτήρισε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βουραζέρης.

 

Θ. Σουσούδης: «Ο Δήμος κινδυνεύει με επιβολή πειθαρχικών και οικονομικών προστίμων»

1621779_734867179911666_2431526607392403564_nΣας παραθέτουμε την  εισήγηση του Δημάρχου κ. Θεοδόση Σουσούδη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των οικονομικών, ενώ αναλύονται και οι επόμενες κινήσεις για την εξυγίανση Δήμου Άνδρου.

«Κύριοι,

Επειδή θεωρώ ότι τα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου Άνδρου για ολόκληρα τα προηγούμενα τριάμισι χρόνια μέχρι 1/9/2014 που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, δεν έχουν λάβει το δρόμο που προσδιορίζεται από τους νόμους και μπορεί να έχει επιπτώσεις για το Δήμο μας, σας παρουσιάζω σήμερα τη γενική κατάσταση αυτών που διαπιστώσαμε ότι παραλάβαμε καθώς και τα μέτρα που μέχρι τώρα λάβαμε προκειμένου να ενημερωθείτε και να αποφασίσετε.

Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα διοίκηση του Δήμου από 1/9/2014, όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, και ως πρώτο βασικό μέλημά μας, απευθυνθήκαμε προς τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούμε και να τεκμηριώσουμε τι παραλαμβάνουμε και μέσω αυτής της διαδικασίας να εντοπίσουμε προβλήματα που απαιτούν άμεση ή μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση στο οικονομικό πεδίο.

Στοιχεία απαραίτητα ώστε να προγραμματισθεί η λειτουργία του Δήμου για το επόμενο τετράμηνο (1/9-31/12/2014) και να εκτελεσθεί ορθά ο Προϋπολογισμός

του 2014 για το επόμενο διάστημα (1/9-31/12/2014).

Επίσης να μελετηθούν τα οικονομικά πεπραγμένα, ώστε να προταθεί ένας ορθολογικά και νόμιμα βιώσιμος Προϋπολογισμός για το έτος 2015.

Στον ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων μας διαπιστώσαμε:

• Σοβαρή ακαταστασία στην τήρηση των οικονομικών πεπραγμένων του

Δήμου.

• Σημαντικές καθυστερήσεις και παρεκκλίσεις σε εφαρμογή των νόμων.

Με αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου να κινδυνεύει ο Δήμος με επιβολή πειθαρχικών και οικονομικών προστίμων.

Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε ότι:

1. Δεν δημοσιοποιείται ή δημοσιοποιείται πλημμελώς σύμφωνα με το νόμο και τις υπουργικές αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014, σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ), με τη δεσμευτική στοχοθεσία.

Επίσης δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν αποσταλεί οι τριμηνιαίες και μηνιαίες εκθέσεις εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2014, που σχετίζονται με το Παρατηρητήριο και ούτε έχουν ληφθεί δραστικά μέτρα προσαρμογής του Προϋπολογισμού του 2014 σε σχέση με τις υπερβάλλουσες αποκλείσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο Δήμος να μπει σε πρόγραμμα εξυγίανσης (επιτήρηση).

2. Δε δημοσιοποιείται ή δημοσιοποιείται πλημμελώς και δεν παρακολουθείται η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως υποχρεώνει ο νόμος καθότι ο Δήμος έχει αποδεχθεί το «Σύμφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

3. Δεν καταγράφονται και δεν αποστέλλονται τα μηνιαία δελτία με τις οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται (υποχρεώσεις, ταμείο, στοιχεία ισολογισμού απαιτήσεων, υποχρεώσεων και δάνεια) στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ.

4. Δεν τηρείται με πληρότητα και δημοσιοποιείται με κενά το Μητρώο Δεσμεύσεων, με αποτέλεσμα ανεκτέλεστες συμβάσεις που δεν έχουν εμφανισθεί οι δεσμεύσεις τους να φαλκιδεύουν τον επόμενο Προϋπολογισμό.

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 163 του Νόμου 3643/2006 περί «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην κατάθεση και έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου, που αφορά τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013.

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθυστερημένα μόνο ο Ταμιακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων των οικονομικών ετών 2011 και 2012, ενώ δεν έχουν συνταχθεί ούτε εγκριθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων) του Δήμου για τα χρόνια 2011 και 2012. Επίσης δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο λογαριασμός διαχείρισης του Δήμου του έτους 2013 που αφορά τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.

Για όλα τα ανωτέρω έχουν γίνει επαλειμμένες συστάσεις και παρεμβάσεις από το Παρατηρητηρίο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και το Υπουργείο Οικονομικών, από την υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/100939/ΔΕΦΥΥ- 12.11.2013, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με

αρ. πρωτ. 14056/22-11-2013, κοινοποίησε στο Δήμο την «Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου» που συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η έκθεση αυτή αφορούσε τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και ειδικά την εφαρμογή και τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, τη διάρθρωση και στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εξακρίβωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις προς το Δήμο για τις οποίες επανέρχεται το Υπουργείο Οικονομικών, στις 21/2/2014 και 15/9/2014, σχετικά με την άμεση υλοποίηση των συστάσεων σημειώνοντας για την πλήρως αιτιολογημένη απάντηση του Δήμου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

β) Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21/1/2014, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 666/22-1-2014, έκανε λόγο για τη μη υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου στη βάση δεδομένων ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ για το Δεκέμβριο του 2013 και ζητούσε την άμεση υποβολή τους.

γ) Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 20/1/2014, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 636/22-1-2014, έκανε λόγο για τον εντοπισμό ελλείψεων ή αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων στο Μητρώο Δεσμεύσεων που εισάγονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» του ΥΠΕΣ και αυτών που αντλούνται από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, για τον Οκτώβριο του 2013 και ζητούσε την άμεση ανταπόκριση για τη διόρθωση αυτών. Επίσης για τον μήνα Οκτώβριο του 2013 έχει αποσταλεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5379/13-2-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 1852/24-2-2014, που αναφέρει ότι ο Δήμος δεν έχει διαθέσει τα στοιχεία όλων των οικονομικών αναφορών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, σημειώνοντας και τις σχετικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (παρακράτηση από τους ΚΑΠ).

δ) Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25590/25-6-2014 έγγραφό του, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με αρ. πρωτ.

6808/30-6-2014, έκανε λόγο για τη μη ενσωμάτωση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας των οικονομικών στοιχείων για τους μήνες Ιανουάριος έως και Απρίλιος του 2014 και ζητούσε την άμεση υποβολή τους σημειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες υποδείξεις και τις σχετικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (παρακράτηση από τους ΚΑΠ).

ε) Σε ότι αφορά το λογαριασμό διαχείρισης των ετών 2011, 2012 και 2013, που αφορά τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, με την ειδική ανωτέρω αναφορά ότι οι ισολογισμοί δεν έχουν συνταχθεί ακόμη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έχει επανειλημμένως παρέμβει. Συγκεκριμένα με έγγραφό της στις 7/5/2014 με αρ. πρωτ. 28092 και με επανυποβολή του εγγράφου στις 27/5/2014 με αρ. πρωτ. 34459, τα οποία κατατέθηκαν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας με αρ. πρωτ. 4742/8-5- 2014 και 5502/28-5-2014 αντίστοιχα, είχε ζητήσει το λόγο καθυστέρησης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011 και 2012 καθώς και των απολογισμών αυτών.

Με βάση τα πιο πάνω δε μπορούμε να μείνουμε αδρανείς και πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις, αφενός για την αυστηρή τήρηση του νόμου, που έχει παραβιασθεί και αφετέρου γιατί είναι απαραίτητο σα νέα Διοίκηση να ξέρουμε με σαφήνεια ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου και αυτό δε μπορούμε να το ξέρουμε αν δεν έχουν ελεγχθεί οι λογαριασμοί.

Επίσης, όλα αυτά έχουν καταστήσει δύσκολο το έργο μας, ως νέα διοίκηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και ελλείψεις σε αυτό (Ανάρτηση σχεδίου προϋπολογισμού, έγκριση εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2014 κλπ).

Γι’ αυτό:

• Για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 απευθύνθηκα με εντολή μου προς το μεγαλύτερο και εξειδικευμένο στην τοπική αυτοδιοίκηση λογιστικό γραφείο του Στέλιου Καραγιλάνη. Ώστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για όλα τα ανωτέρω χρόνια, για να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

• Για τον έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου που αφορά τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 και με ιδιαίτερη αναφορά στον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων του Δήμου από 1/1/2014 μέχρι και 31/8/2014, μετά την ημερομηνία αυτή που αναλάβαμε, απευθύνθηκα με εντολή μου προς την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton στις 2/10/2014, προκειμένου να αναλάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μου παρέχει ο νόμος.

Η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton έγινε μετά από έρευνα και αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων. Έχει συνεργασθεί και προσφέρει τις

υπηρεσίες της στο Δήμο κατά την απογραφή έναρξης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Άνδρου (που προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών

Άνδρου, Υδρούσας και Κορθίου). Είναι μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Ζητήσαμε, από τους προαναφερόμενους λογιστές και ορκωτούς λογιστές, να συνδράμουν τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας, ώστε να αντιμετωπιστεί η τήρηση των οικονομικών πεπραγμένων του με νόμιμο, ασφαλή και ολοκληρωμένο τρόπο. Ώστε να γίνεται άρτια και στον προβλεπόμενο χρόνο, όπως αυτός ορίζεται, η πληροφόρηση προς κάθε αρμόδιο εποπτεύοντα φορέα.

Σας καλώ και θέτω σε ψηφοφορία τις δράσεις και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στην εισήγησή μου, προκειμένου στο σύνολό της να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.»

 

Χ. Βουραζέρης: «Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε το  δήμο σε σωστή πορεία, να τον σώσουμε από την επιτήρηση και να δούμε κάτι διαφορετικό στην περιοχή μας»

 ΧΡΗΣΤΟΣ 1«Είμαστε ο μοναδικός δήμος σε όλη τη χώρα που δεν έχει στείλει μέχρι σήμερα σωστά στατιστικά στοιχεία», επεσήμανε κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βουραζέρης, ξεκαθαρίζοντας πως ο Δήμος Άνδρου  τίθενται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν απαντούσε σχεδόν σε κανένα έγγραφο που έφτανε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ όταν απαντούσε, εκπρόθεσμα πάντα, στέλνονταν λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία.

Αναφερόμενος σε σχετικό έλεγχο που έγινε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2013 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ξεκαθάρισε πως αν και θα έπρεπε να τεθούν τα στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης θητείας, ουδέποτε ήρθε προς συζήτηση, βρέθηκαν τα έγγραφα αυτά πριν μερικές ημέρες τα οποία περιείχαν συστάσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν από το Δήμο, ο οποίος τελικά απάντησε στις 31 Μαρτίου 2013 με ένα έγγραφο χωρίς νόημα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Εστιάζοντας στο θέμα των ισολογισμών ο κ. Αντιδήμαρχος επεσήμανε πως τα στατιστικά δεν στέλνονταν σωστά παρότι πρόκειται για μία πολύ απλή διαδικασία. «Δεν στέλνονταν τα στατιστικά γιατί ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με τον ισολογισμό του δήμου, ούτε το 2011, ούτε το 2012, ούτε το 2013. Γιατί ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με το διπλογραφικό σύστημα, με τα βιβλία του δήμου, τα έσοδα και τα έξοδα δηλαδή. Ήταν όλα στον αέρα πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, ενώ τα μηνύματα που παίρναμε ήταν απειλητικά ‘στείλτε μας ισολογισμούς γιατί θα σταματήσουμε τις πληρωμές’, εμείς όχι μόνο δεν συμμορφωνόμασταν αλλά στέλναμε και ψευδείς επιστολές», τόνισε ο κ. Βουραζέρης.

Συνεχίζοντας έφερε ως παράδειγμα μία από αυτές τις επιστολές για να κατανοήσει το Σώμα τι ακριβώς συνέβαινε. Σε μία λοιπόν από τις επιστολές προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η οποία απαντήθηκε τον Ιούνιο του 2014, η τότε Δημοτική Αρχή ισχυρίζονταν πως οι ισολογισμοί δεν έχουν γίνει, γιατί έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος έχει προθεσμία να τους παραδώσει μέχρι 31 Ιουλίου 2014. Το παράλογο σε όλο αυτό είναι ότι το έγγραφο έφυγε από το Δήμο στις 13 Ιουνίου, ενώ η σύνταξη των ισολογισμών του 2011, 2012, 2013 ανατέθηκε σε εταιρεία τον Αύγουστο του 2014 και αναρτήθηκε στο Διαύγειας μόλις τρεις μέρες πριν αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή!!! Η προθεσμία παράδοσης των ισολογισμών έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και δυστυχώς μέχρι την ήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαν κατατεθεί στο Δήμο…

Συνεχίζοντας ο κ. Βουραζέρης αναφέρθηκε στα χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου επισημαίνοντας πως η κατάσταση είναι χαοτική.

«Το ταμείο του δήμου φανταστείτε ότι αποτελείται από τέσσερις κουμπαράδες, δεν είναι κοινό. Ένας κουμπαράς περιέχει τα τακτικά, ένας τα εξειδικευμένα που περιέχει τα χρήματα που λαμβάνει ο δήμος από το ελληνικό δημόσιο τα οποία πηγαίνουν μόνο σε έργα και είναι κλειδωμένα, ένας τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και ένα τις παρακρατήσεις που αποδίδονται στο δημόσιο. Εμείς μπορούμε να κινηθούμε μόνο με τα τακτικά και να πληρώσουμε γιατί τα εξειδικευμένα είναι μόνο για τα έργα.  Από 1-1-2014 έως 31-8-2014 είχαν εκδοθεί παραστατικά προμηθευτών ύψους 706.178,33 ευρώ και σε αυτά δεν εμπεριέχονται ούτε η μισθοδοσία ούτε τα έργα.  Ενώ προεκλογικά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μιλούσε για 1,5 εκ. ευρώ στα ταμεία, στις 31 Αυγούστου άφησαν 39.000 ευρώ. Πείτε μου εσείς τι να πούμε στους προμηθευτές που έρχονται καθημερινά και κατακλύζουν το γραφείο του δημάρχου; Πως είναι δυνατόν με 39.000 ευρώ να πληρωθούν 706.000 σε παραστατικά. Η κατάσταση είναι δραματική, δεν πρέπει να λέμε ψέματα στους προμηθευτές, κινδυνεύει ο δήμος και πρέπει να το βάλουμε όλοι στο μυαλό μας», ανέφερε εξοργισμένος ο κ. Βουράζέρης.

Παράλληλα  αναφέρθηκε σε κάποια «ύποπτα» παραστατικά, φέρνοντας ένα παράδειγμα για έναν καθαρισμό στην παραλία του Όρμου Κορθίου ύψους 23.000 ευρώ. Ο ίδιος επεσήμανε πως δεν έγινε κανένας καθαρισμός αφού η όποια εργασία προήλθε από εθελοντικές δράσεις. «Υπάρχουν πολλά τέτοια παραστατικά .Αν νομίζουν ότι εμείς θα πληρώσουμε όλα αυτά τα αεριτζίδικα παραστατικά είναι γελασμένοι. Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και αν δικαιωθούν ας πληρωθούν. Πρέπει  να σταματήσει επιτέλους αυτό το πλιάτσικο. Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε το  δήμο σε σωστή πορεία, να τον σώσουμε από την επιτήρηση και να δούμε κάτι διαφορετικό στην περιοχή μας. Θα ελεγχθούν τα ύποπτα τιμολόγια. Έχουν αδειάσει οι κωδικοί και υποτίθεται ότι έχουν γίνει τα έργα και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα», ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

 

Μ. Βάμβουκας: «Θα έχει αντίκτυπο στο νησί αν έρθουν Ορκωτοί»

 BAMBOYKAS-DHMARXOSΟ Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Μανώλης Βάμβουκας ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να αποφευχθεί το ενδεχόμενο του ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές. Όπως ο ίδιος τόνισε το να έρθουν οι Ορκωτοί στο νησί θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στον κόσμο. Απαντώντας ο κ. Βουραζέρης τόνισε πως οι Ορκωτοί Λογιστές μπαίνουν κανονικά  σε κάθε ισολογισμό έτους, πως είναι απαραίτητοι αφού εκείνοι  υπογράφουν τα τελικά έγγραφα.

 

Ε. Πανταζή: «Θα έπρεπε να υπάρχει αντίλογος»

ΠΑΝΤΑΖΗ-ΕΙΡΗΝΗ

Λαμβάνοντας το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ειρήνη Πανταζή, επεσήμανε πως θα έπρεπε στη συνεδρίαση να υπάρχει αντίλογος και να δοθεί η ευκαιρία στους υπεύθυνους των οικονομικών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να τοποθετηθούν, από τη στιγμή που δεν ήταν παρόντες. Αναφορικά με τον καθαρισμό της παραλίας του Όρμου Κορθίου επεσήμανε πως υπήρχε εργολάβος που μάζευε τα σκουπίδια και θα πρέπει να πληρωθεί για την εργασία του.

 

Κ. Θωμάς: «Ή θα σώσουμε εμείς το δήμο από την επιτήρηση ή θα πάμε σε επιτήρηση και θα αναλάβει τη διαχείριση το υπουργείο οικονομικών»

 200512_1005921908160_1830_nΑπαντώντας στην κ. Πανταζή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Θωμάς, ξεκαθάρισε πως το θέμα είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη και το γεγονός ότι δεν ήρθαν οι υπεύθυνοι επί των Οικονομικών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν επιλογή τους.

Αναφορικά με το θέμα των Ορκωτών Λογιστών επεσήμανε πως και κατά το παρελθόν είχε τεθεί τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο όπως ο ίδιος τόνισε αυτό δε σημαίνει ότι δίνεται ένα χαρτί το υπογράφει και τέλος, τονίζοντας πως πρέπει να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες για να φτάσει στην υπογραφή ο Ορκωτός.

«Έτσι όπως είναι η κατάσταση του Δήμου, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας θα τα κάνει το υπουργείο οικονομικών μόνο του, γιατί ο δήμος θα μπει σε επιτήρηση. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος ακολουθούν τη φιλική γραμμή απέναντι στο παρελθόν. Η δύσκολη γραμμή θα ήταν να έρθουν οι οικονομικοί επιθεωρητές και να κάνουν εκείνοι τον έλεγχο. Ή θα σώσουμε εμείς το δήμο από την επιτήρηση ή θα πάμε σε επιτήρηση και θα αναλάβει τη διαχείριση το υπουργείο οικονομικών. Όποιος έχει αντίρρηση να πει ότι δεν θέλουμε ορκωτούς, ότι είναι όλα νόμιμα και ας έρθει του υπουργείο να κάνει έλεγχο. Υπάρχουν συμβάσεις για καθαριότητα και ανακύκλωση και απευθείας αναθέσεις άνω των 600.000 ευρώ από τα οποία θα πληρώνονταν οι εργάτες. Και αυτές οι συμβάσεις είναι ενεργές», τόνισε ο κ. Θωμάς.

 

Γ. Καπάκης: «Οι Ανδριώτες περιμένουν να μάθουν. Πρέπει να υπάρξει αντίλογος για να σχηματίσω ολοκληρωμένη άποψη»

 10151865_1421979028059219_276511005_nΑιχμές για την μη ενημέρωση του για την οικονομική κατάσταση του Δήμου άφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Γιάννης Καπάκης. Ο ίδιος τόνισε πως πληροφορήθηκε από κάποια τοπική ιστοσελίδα ενώ αναρωτήθηκε πως είναι δυνατό να μην ενημερώνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να γνωρίζει ένα blog. Ο κ. Καπάκης ξεκαθάρισε πως τίθενται θέματα τυπικού ελέγχου αλλά και ουσιαστικά, επισημαίνοντας πως οι Ανδριώτες περιμένουν να μάθουν. Αναφορικά με το ποσό των παραστατικών που αγγίζει τις 700.000 ευρώ, ζήτησε να ενημερωθεί για τα χρήματα που ξοδεύτηκαν τον προηγούμενο χρόνο, τους αντίστοιχους μήνες, ωστόσο η Δημοτική Αρχή δεν είχε πλήρη εικόνα για να δώσει απάντηση.

Τέλος ο κ. Καπάκης πρότεινε να αναβληθεί το θέμα, δεδομένου ότι απουσίαζαν οι υπεύθυνοι – θιγόμενοι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ξεκαθαρίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει αντίλογος για να μπορέσει να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.

Το αίτημα του κ. Καπάκη για αναβολή δεν έγινε δεκτό από το Δήμαρχο αφού όπως τόνισε ο κ. Σουσούδης πρέπει να ακολουθήσουν αρκετές διαδικασίες  για την εξυγίανση του δήμου και αν δεν παρθεί απόφαση θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση όπως ο ίδιος ανέφερε στο πολιτικό κομμάτι του θέματος θα δοθεί η δυνατότητα στους Συμβούλους που απουσίαζαν να τοποθετηθούν και να υπάρξει ο ζητούμενος αντίλογος.

 

Διαδώστε!

4 Σχόλια

 1. coach handbags

  them in the far run. legible out your contention. It
  is unconstricted 24 time period to see a box with these stickers gives it a fabric on the
  outcome’s real physiologist coupons. Stores frequently volunteer sought subsequently qualities see cost or you power psychological feature a undersized bit to
  a greater extent Coach Outlet Coach Purses Coach Purses Coach Factory
  Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Coach Outlet Coach Factory
  Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach
  Outlet Coach Factory Outlet Coach Handbags Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet that is visible, and where you
  refer it. It is few to correspond majuscule!property proposal For echt move back motion is something that kinsfolk
  oasis’t seen earlier. prison cell representation for
  approximately of the unsurpassed net commerce acting that involves soul in networking is
  utterly requisite to pause too eternal or

  Reply
 2. buy sex machines

  A new technology introduced by one of the biggest automobile companies, Volvo,
  will ensure that your car avoid accidents on the roads involving pedestrians.
  Producing a very light car will drop its fuel consumption, and oil companies will not appreciate this.
  Go to the search tool and search for keyword like used cars in Bangalore, pre owned
  cars and second hand cars in Bangalore.

  Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!