Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Στοίχημα επιβίωσης για το Νότιο Αιγαίο η άρση της διαχρονικής αδικίας των μειωμένων χρηματοδοτήσεων

Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κείμενο παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, να πάψει το Νότιο Αιγαίο να είναι η τελευταίο στη λίστα των χρηματοδοτήσεων, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας

Πλήρης ήταν η ομοφωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στην έγκριση πρότασης του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, να υπάρξει άμεσα παρέμβαση προς τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία θα ζητείται η αποκατάσταση της διαχρονικής αδικίας σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία παραμένει σταθερά η πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώρας, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών πόρων, όσο και σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αποτυπώνουν την διαφορετική, άνιση και άδικη αντιμετώπιση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που κατατάσσεται στην τελευταία θέση της λίστας, έναντι των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας και τόνισε πως η αλλαγή φιλοσοφίας στη χρηματοδότηση των Περιφερειών, αποτελεί όρο επιβίωσης των νησιών. “Αν δεν έρθουν τομεακά προγράμματα, το Νότιο Αιγαίο θα αργοσβήσει, είναι στοίχημα επιβίωσης” τόνισε χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παραδείγματα μεγάλων έργων ανά την επικράτεια, πολλών δισ. ευρώ, τα οποία εκτελούνται από το κεντρικό κράτος, σε αντίθεση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία σηκώνει σχεδόν εξ ολοκλήρου το βάρος των 48 κατοικημένων νησιών της και το κάνει εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, παρότι οι πόροι που έχει στην διάθεσή της είναι οι λιγότεροι, συγκριτικά με κάθε άλλη ελληνική Περιφέρεια. Με μια απλή παρατήρηση στον πίνακα των Τομεακών Έργων ανά την Ελλάδα (επισυνάπτεται), θα οδηγηθεί και ο πλέον κακόπιστος αναγνώστης ότι η διαφορά ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας, δεν είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια αλλά σε δισεκατομμύρια. 

Τονίστηκε δε, ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν ζητά χάρη ούτε εξαίρεση. Ζητά ίση μεταχείριση με τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας που εκτός των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που έχουν στην διάθεση τους, όπως όλες οι Περιφέρειες της χώρας, απολαμβάνουν και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών έργων προϋπολογισμού πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το κείμενο της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αποτυπώνεται με ακρίβεια η κατάσταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο καθώς και το αίτημα άρσης της διαχρονικής αδικίας,  θα σταλεί άμεσα από τον Περιφερειάρχη στον Πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ο κ. Χατζημάρκος θα επιδιώξει συνάντηση και με τους βουλευτές του Νοτίου Αιγαίου για τον συντονισμό των ενεργειών στήριξης του δίκαιου αιτήματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι στην χθεσινή συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχαν και οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Βασίλης Υψηλάντης και Γιάννης Παππάς.

Το Γραφείο Τύπου

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ης Οκτωβρίου 2020

Ενόψει της ανακοίνωσης στο προσεχές διάστημα των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του επόμενου ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με απόφασή του στην συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2020, ζητεί από την κυβέρνηση την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού το οποίο θα προκύψει από την κατανομή των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Το Νότιο Αιγαίο παραμείνει έως και σήμερα, σταθερά, επίμονα και διαχρονικά, η πλέον υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώρας, καθώς εξακολουθεί να πληρώνει επί δεκαετίες την απόκλιση της πραγματικής εικόνας της οικονομίας των νησιών της με αυτή των δημοσιονομικών δεικτών. Αλλά και το τρομακτικό έλλειμμα σχεδιασμού και υλοποίησης Τομεακών Εργων από πλευράς της Κεντρικής Διοίκησης στα νησιά του.

Παρότι οι συνθήκες την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει δραματικά, λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτό που παραμένει σταθερό είναι η υποχρηματοδότηση του Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το  τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με μόλις 168 εκατ, ευρώ  για την 2014 – 2020, για 48 κατοικημένα νησιά, αλλά και το  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ύψους 91 ε. ευρώ το μικρότερο έναντι των υπολοίπων Περιφερειών, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να καλύψει και τα έργα που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2014-2010 

Το διαρκές πρόβλημα που καλείται  να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι η κάλυψη των υπαρκτών αναγκών του μεγάλου αριθμού των νησιών της, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, αλλά όχι μόνο αυτές.

Είναι η  μοναδική Περιφέρεια της χώρας που εκτελεί και χρηματοδοτεί τεχνικά προγράμματα άλλων φορέων, κυρίως νησιωτικών δήμων της περιοχής ευθύνης της,  ακόμη και υπουργείων, με τρόπο που να μην εξαιρούνται τα νησιά από τις αναπτυξιακές δυνατότητες έναντι των υπολοίπων περιοχών  

Σημειώνεται ότι, επιπλέον του δικού της προγράμματος και της στήριξης των νησιωτικών δήμων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ασκεί παράλληλα τις αρμοδιότητες  που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτήν, χωρίς να έχει γίνει η μεταβίβαση των αντίστοιχων πόρων (πχ καθαρισμός ρεμάτων ).

Είναι απολύτως σαφές, πως η χρηματοδοτική ενίσχυση της πιο δύσκολης πολυνησιακής Περιφέρειας της χώρας, αλλά και της Ευρώπης, καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ, ως συνθήκη επιβίωσης.

Η νησιωτικότητα και οι ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν δεν είναι ένα επικοινωνιακό εφεύρημα. Δεν έχει καμία σχέση με τους στατιστικούς δημοσιονομικούς δείκτες των ηπειρωτικών περιφερειών. Νησιωτικότητα σημαίνει ότι σε κάθε μικρή νησιώτικη κοινωνία πρέπει να εκπληρωθεί ο θεμελιώδης όρος των ίσων ευκαιριών και στις χρηματοδοτήσεις.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αποκατάσταση της ισονομίας που αποτυπώνεται και εμπεδώνεται μόνον με την αλλαγή στην φιλοσοφία της κατανομής των πόρων ανά περιοχή. 

Η κάθε περιοχή να συμμετέχει στην κατανομή των πόρων με βάση τις ανάγκες της και στο τέλος κάθε περιόδου διαχείρισης να ελέγχεται ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ πίνακας κατανομής του συνόλου των πόρων, των Τομεακών συμπεριλμαβανομένων.

Με μια απλή παρατήρηση στον πίνακα των Τομεακών Έργων ανά την Ελλάδα, θα οδηγηθεί και ο πλέον κακόπιστος αναγνώστης ότι η διαφορά ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας, δεν είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια αλλά σε δισεκατομμύρια.

Ισότητα στην κατανομή των Τομεακών Έργων είναι αυτό που μας αναλογεί.

Δεν ζητάμε καμία χάρη, δεν ζητάμε καμία εξαίρεση.

Τόσο απλό, τόσο δίκαιο, τόσο αυτονόητο.  

Ισότητα, από μια Πολιτεία που σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής αιμορραγίας και δυσπραγίας, κρατιέται στη ζωή και από τα έσοδα που φέρνουν τα νησιά μας από τον τουρισμό.

Το Νότιο Αιγαίο  χρειάζεται την υποστήριξη που θα του επιτρέψει να συνεχίσει όχι μόνο να επιβιώνει σε μια ακόμα δύσκολη περίοδο, αλλά  και να είναι ο διαρκής αιμοδότης της εθνικής οικονομίας.

Το Νότιο Αιγαίο δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο φτωχός συγγενής και επαίτης.

Κατανομή πόρων ΠΠΑ 2021-2025 και ΠΕΠ 2014-2020

Περιφέρεια Προϋπολογισμός ΕΠΑ σε εκ. ευρώ Προϋπολογισμός ΠΕΠ σε εκ. ευρώ Άθροισμα ανά Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 145 457 602
Αττικής 404 1.050 1.454
Βορείου Αιγαίου 102 269 371
Δυτικής Ελλάδας 271 449 720
Δυτικής Μακεδονίας 105 294 399
Ηπείρου 119 295 414
Θεσσαλίας 185 377 562
Ιονίων Νήσων 78 202 280
Κεντρικής Μακεδονίας 190 895 1.085
Κρήτης 175 394 569
Νοτίου Αιγαίου 91 155 246
Πελοποννήσου 126 255 381
Στερεάς Ελλάδας 259 193 452
Σύνολο 7,53 δις

 

Παραδείγματα 10 Τομεακών Έργων σε Περιφερειακό Επίπεδο

  Έργο Προϋπολογισμός σε ευρώ
1 Κατασκευή της Ιονίας Οδού (380 χλμ) 1.9 δις
2 Μελέτες και Έργα υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (310 χλμ) – Δημόσια Συμμετοχή 800 εκ 1,5 δις
3 Ολυμπία Οδός (205 χλμ) 1,4 δις
4 Επεκτάσεις Αττική Οδού 1,0 δις
5 Κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (32 χλμ) 0,9 δις
6 Ανακατασκευή στο «πέταλο» του Μαλιακού Αγιος Κωνσταντίνος-Ράχες, (77,2 χλμ) 820 εκ
7 Σήραγγες Τεμπών 720 εκ
8 Οδική Γέφυρα THESSALONIKI FLYOVER 370 εκ
9 Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος 355 εκ
10 Αυτοκινητόδρομος ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ 340 εκ
  Σύνολο 9,3 δις

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!