Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Στον «πάγο» η τροπολογία με μέτρα-φωτιά κατά της φοροδιαφυγής και σύνδεση ταμειακών με TAXIS

1fe7936a0fe58f153f8e69ced7f66a48_L

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν προώθησε για ψήφιση στη Βουλή έτοιμο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης με το οποίο προβλέπεται η διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου

Έτοιμη εδώ και πέντε μήνες είναι η τροπολογία που προβλέπει την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, στο υπουργείο Οικονομικών, τα στοιχεία των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδουν.

Η τροπολογία προβλέπει, για τον σκοπό αυτό, τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου.

Όμως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει αποφασίσει ακόμη να καταθέσει τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή! Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διαρθρωτικό μέτρο κατά της φοροδιαφυγής το οποίο εκτιμάται ότι, αν είχε ήδη ψηφιστεί και είχε γίνει νόμος του κράτους, θα μπορούσε να διασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό τόσο του τρέχοντος όσο και των επομένων ετών, καθώς θα έθετε τέλος στα φαινόμενα χρησιμοποίησης αδήλωτων ή «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών και άλλων φορολογικών μηχανισμών, ενώ ταυτόχρονα θα περιόριζε σημαντικά τα φαινόμενα έκδοσης πλαστών τιμολογίων.

H σχετική τροπολογία, την οποία παρουσιάζουν σήμερα τα dikaiologitika.gr, είναι έτοιμη από τον Ιανουάριο, όμως δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενόχλητα τα κυκλώματα των μεγαλοφοροφυγάδων που υπεξαιρούν εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος κάθε χρόνο μέσω της χρήσης ταμειακών μηχανών-μαϊμού και μέσω της διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η τροπολογία έχει σκαλώσει στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, όμως η μη προώθησή της για ψήφιση στη Βουλή επί τόσους μήνες προκαλεί ερωτηματικά, την ίδια στιγμή που με πολύ μεγάλη ευκολία και γρηγοράδα, χωρίς να πολυεξετάζονται οι επιπτώσεις στην οικονομία, αποφασίζονται αυξήσεις σε πλήθος εμμέσων φόρων, μόνο με το αιτιολογικό ότι πρέπει να βρεθούν 1,8 δισ. ευρώ έσοδα για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό μέχρι και το 2018.

Η τροπολογία, η οποία έχει ήδη ετοιμαστεί, εδώ και πέντε μήνες, προβλέπει ότι:

1) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (π.χ. των παραστατικών που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα).

2) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων), η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.

3) Υπεύθυνη για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών, είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4) Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δεν διαβιβάζει τα δεδομένα της θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Η τροπολογία είχε σκοπό να καλύψει και το νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί από την 1η-1-2015, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με τις οποίες καταργήθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011, με συνέπεια να μην είναι δυνατή πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τις ταμειακές μηχανές στον εξυπηρετητή (server) που βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της τροπολογίας αλλά και από πληροφορίες που συνέλεξε η εφημερίδα μας:

1) Οι προτεινόμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία είχαν ως στόχο να καταστήσουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων όλων των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ και ταυτόχρονα να δώσουν τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να αποφασίζει ευθέως για τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων όλων των συναλλαγών, ώστε το μέτρο αυτό να «δέσει» με μια ακόμη σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση που ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την καθιέρωση της υποχρέωσης διενέργειας συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα και με «πλαστικό χρήμα».

2) Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με την ΓΓΠΣ είχε ως στόχο τα δεδομένα όλων των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδονται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ σε πραγματικό χρόνο και να βρίσκονται άμεσα, (με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής) στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών. Ουσιαστικά, οι διασυνδεμένοι με την ΓΓΠΣ ελεγκτικοί μηχανισμοί της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν on line στους υπολογιστές τους και σε πραγματικό χρόνο τις χονδρικές και τις λιανικές πωλήσεις όλων των επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά!

3) Ταυτόχρονα, η υποχρεωτική καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των συναλλαγών με «πλαστικό χρήμα» πάνω από ένα όριο ποσού θα επέτρεπε στο υπουργείο Οικονομικών αυτόματες διασταυρώσεις δεδομένων εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.) με πληρωμές μέσω e-banking ή ΑΤΜ ή επιταγών ή χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, οπότε θα ήταν πλέον εύκολο να εντοπίζεται το πραγματικό ύψος της συντριπτικής πλειονότητας των συναλλαγών και τυχόν αποκλίσεις μεταξύ διαβιβασθέντων δεδομένων φορολογικών στοιχείων και διαβιβασθέντων στοιχείων πληρωμών μέσω τραπεζικού συστήματος, να τίθενται αυτόματα υπό άμεσο έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν συνιστούν στο σύνολό τους αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη!

Ουσιαστικά, με τον τρόπο κανένας επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορούσε πλέον να αποκρύπτει τις εισπράξεις του από τις πωλήσεις των προϊόντων του ή τις παροχές των υπηρεσιών του, διότι τα πραγματικά ποσά των εσόδων του θα εντοπίζονταν άμεσα μέσω της διαβίβασης των δεδομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών στο τραπεζικό σύστημα και της αυτόματης σύγκρισής τους με τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων και αποδείξεων) που εξέδωσε.

Για παράδειγμα, όπως ανέφεραν στα dikaiologitika.gr αρμόδιες πηγές, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης αν δεν έκοβε αποδείξεις στους πελάτες του, με τα συστήματα αυτά, θα μπορούσε να εντοπιστεί άμεσα: οι υποχρεωτικές πληρωμές των πελατών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών θα διασταυρώνονταν αυτόματα με τα δεδομένα των εκδοθεισών αποδείξεων που θα είχαν διαβιβαστεί υποχρεωτικά και αυτομάτως από τις ταμειακές μηχανές του νυχτερινού κέντρου στη ΓΓΠΣ κι έτσι, για όσα πληρωθέντα ποσά μέσω καρτών δεν υπήρχαν και αντίστοιχα διαβιβασθέντα ποσά εκδοθεισών αποδείξεων το κέντρο αυτό θα καλείτο να πληρώσει τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ προσαυξημένους με βαριά πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους.

4) Ακόμη και οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνονταν πιο αποτελεσματικοί, καθώς θα δινόταν η ευχέρεια άμεσου εντοπισμού συναλλαγών για τις οποίες είτε δεν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία είτε έχουν εκδοθεί αποδείξεις από αδήλωτες ταμειακές μηχανές είτε έχουν εκδοθεί πλαστά τιμολόγια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παραβάσεων ο καταλογισμός φόρων και προστίμων θα γινόταν άμεσα και με αξιόπιστο τρόπο.

5) Θα ήταν ευκολότερη η ανάλυση της συμπεριφοράς κάθε επιχείρησης και η ανίχνευση φαινομένων αποφυγής έκδοσης αποδείξεων.

6) Θα ήταν άμεση η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων συναλλαγών προς διενέργεια στοχευμένων ελέγχων. 

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!