Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Συνέχεια πρότασης συναίνεσης Δημοτικών Συμβούλων Άνδρου για δρόμο πυρασφάλειας στο Συνετί

Μετά τις προτροπές ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων και πολλών Αναγνωστών της ανακοίνωσης τύπου της 1/3/21 για πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση, όλων των Δημοτικών Συμβούλων και των Ανδριωτών, κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευτούν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από τους κατοίκους του Συνετί και τον Δήμο Άνδρου για την δημιουργία του Δρόμου ώστε να σταματήσουν οι δικαιολογίες ότι δεν εγνώριζαν το θέμα.

Το Πρώτο Γραπτό Αίτημα για την Διάνοιξη Δρόμου Πυρασφάλειας στο Συνετί Έγινε στις 14/4/93, είκοσι οκτώ Ολόκληρα Χρόνια Πριν!!!

Θα παρουσιαστούν Μόνο οι Ενέργειες από το 2014, καθόσον προ του 2014, ο τότε Δήμαρχος Κορθίου/Άνδρου Ι. Γλυνός δεν είναι «Εν Ζωή.

 • Στο φύλλο της εφημερίδας του ΝΟΕ-ΔΕΚ 2014 Έγινε η πρώτη δημοσίευση ανακοίνωσης τύπου από την εφημερίδα «Ανδριακή».
 • Στις 3/12/14 Υποβλήθηκε συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Θ. Σουσούδη.
 • Στις 6/7/15 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπονήθηκε η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών όρων με στοιχεία ΑΔΑ: ΨΖΙΟΖΑΞ-ΘΟΘ.
 • Στις 9/10/15 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Άνδρου εγκρίθηκε η απόφαση για διαβίβαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου με στοιχεία ΑΔΑ: 7ΑΖΟΩΨΙ-ΗΜΞ.
 • Στις 19/10/2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου υπό την προεδρία του κ. Κ. Θωμά, παρελήφθη ομόφωνα με αριθ. απόφασης 249/2015. η μελέτη περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω δρόμου πυρασφάλειας με στοιχεία στην Διαύγεια ΑΔΑ: 7Η9ΩΩΨΙ-Γ1Φ στις 6/11/2015.
 • Στις 11/11/19 Υποβλήθηκε η πρώτη συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Δ. Λοτσάρη.
 • Στις 10/3/20 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση / ενημέρωση με τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη για το θέμα της Διάνοιξης του Δρόμου Πυροπροστασίας του χωριού Συνετί.
 • Στις 10/6/20 Υποβλήθηκε η δεύτερη συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Δ. Λοτσάρη με συγκεκριμένες προτάσεις και στοιχεία ιδιοκτησίας αγροκτημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος.
 • Στις 1/7/20 Υποβλήθηκε η τρίτη συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Δ. Λοτσάρη, παραθέτοντας σε αυτή χρήσιμα στοιχεία επί της υπόθεσης και επιπλέον συγκεκριμένες προτάσεις για την γρηγορότερη υλοποίηση του εν λόγω έργου.
 • Στις 4/8/20 Υποβλήθηκε επιστολή από κατοίκους Συνετί προς τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη για το θέμα του Δρόμου Πυρασφάλειας του χωριού Συνετί.
 • Στις 8/8/20 Δημοσιεύτηκε η δεύτερη ανακοίνωση τύπου για το εν λόγω θέμα από όλα τα μέσα ενημέρωσης ηλεκτρονικής μορφής της Άνδρου.
 • Στις 10/8/20 Υποβλήθηκαν πέντε συστημένες επιστολές προς τους Βουλευτές Κυκλάδων και τον Έπαρχο Άνδρου για ενημέρωση επί του θέματος του Δρόμου Πυροπροστασίας του Συνετί.
 • Στις 9/9/20 Υποβλήθηκε η τέταρτη συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Δ. Λοτσάρη, παραθέτοντας κρίσιμα στοιχεία για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο χωριό Συνετί στις 2/8/20 και 25/8/20, από τις οποίες αποδείχθηκε περίτρανα η αναγκαιότητα δημιουργίας Δρόμου Πυρασφάλειας για το χωριό Συνετί και όχι μόνο αυτού.
 • Στις 3/11/20 Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Άνδρου έτους 2021 με στοιχεία ΑΔΑ: ΨΞ5ΑΩΨΙ-ΜΕΧ στο οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί η εκτέλεση του έργου της Διάνοιξης του Δρόμου Πυρασφάλειας του Συνετί.
 • Στις 9/11/20 Υποβλήθηκε η πέμπτη συστημένη επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Δ. Λοτσάρη, στην οποία επαναφέρονται οι προτάσεις που είχαν διατυπωθεί στην τρίτη συστημένη επιστολή της 1/7/20 προς τον κ. Δήμαρχο.
 • Στις 11/12/20 Υποβλήθηκε η έκτη συστημένη επιστολή προς τον κ. Δήμαρχο Άνδρου, στην οποία ζητήθηκε η έγγραφη ενημέρωση και γνωστοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων / επιστολών που σχετίζονται με την υπόθεση της Διάνοιξης του Δρόμου Πυροπροστασίας του Συνετί.
 • Στις 11/1/21 Δημοσιεύτηκε η τρίτη ανακοίνωση τύπου από τα μέσα ενημέρωσης ηλεκτρονικής μορφής το «Άνδρος Φιλμ», «Ανδριακή», «Androsportal», «Λειβάδια Άνδρου», «Κοινή Γνώμη», «Κυκλάδες 24» και «SyrosPress».
 • Στις 14/1/21 Ο ραδιοσταθμός «Αστέρας 92» αναφέρθηκε στην ανακοίνωση τύπου της 11/1/21 σε εκπομπή ειδήσεών του.
 • Στις 26/1/21 Υποβλήθηκαν νέες συστημένες επιστολές προς τους Βουλευτές Κυκλάδων για ενημέρωση επί της εκκρεμότητας της απάντησης του Δημάρχου Άνδρου.
 • Στις 1/2/21 Υποβλήθηκαν με συστημένες επιστολές / αναφορές για την εκκρεμότητα της γραπτής ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Άνδρου στον Συνήγορο του Πολίτη, στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στην Επιτροπή του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αρμοδιότητες την εξέταση των υποθέσεων της μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών.
 • Στις 11/2/21 Δημοσιεύτηκε η τέταρτη ανακοίνωση τύπου από τις ιστοσελίδες ενημέρωσης «Άνδρος Φιλμ», «Ανδριακή», «Androsportal», «Λειβάδια Άνδρου», «Κοινή Γνώμη», «Κυκλάδες 24» και «SyrosPress».
 • Στις 11/2/21 Ο ραδιοσταθμός «Αστέρας 92» αναφέρθηκε στην ανακοίνωση τύπου της 11/2/21 σε εκπομπή ειδήσεών του.
 • Στις 12/2/21 Υποβλήθηκε με συστημένη επιστολή / αναφορά στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης για την εκκρεμότητα της γραπτής ενημέρωσης επί της διάνοιξης του δρόμου πυρασφάλειας στο Συνετί.
 • Από 1/3/21 μέχρι 8/3/21 Δημοσιεύτηκε η πέμπτη ανακοίνωση τύπου – πρόταση συναίνεσης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους Άνδρου, από τους ιστότοπους ενημέρωσης «Ανδριακή», «Άνδρος Φιλμ», «Androsportal», «Λειβάδια Άνδρου», «Κυκλάδες 24», «Κοινή Γνώμη» και «SyrosPress».
 • Η Μοναδική Εξέλιξη που έχει γίνει για την Διάνοιξη του Δρόμου Πυροπροστασίας του χωριού Συνετί, Είναι Αυτή της 19/10/15 που αφορά την ομόφωνη παραλαβή της περιβαλλοντικής μελέτης από το Δ.Σ. Άνδρου!!!
 • Επιπλέον των ανωτέρω παρουσιασθέντων επιβάλλεται να επισημανθούν και να γνωστοποιηθούν προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων Άνδρου και των Ανδριωτών τα ακόλουθα!!!
 • Ο Δήμος Άνδρου έχει επιλέξει μέχρι τώρα την Στασιμότητα και την Αναβλητικότητα στις Αποφάσεις του. Το Γενικότερο Δημόσιο Συμφέρον έρχεται Δεύτερο με Πρώτο το Πολιτικό Κόστος που δήθεν θα προκύψει από τις Αποφάσεις του Δήμου για την διάνοιξη του δρόμου Πυρασφάλειας του χωριού!!!
 • Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, κονακιών και των αγροκτημάτων των περιοχών «Αντρέα» μέχρι «Φιρόγια» του Συνετί Συμφωνούν με την Διάνοιξη του Συγκεκριμένου Δρόμου Πυρασφάλειας. Είναι δε πολύ περισσότεροι από αυτούς τους απειροελάχιστους που αντιδρούν στην Διάνοιξη του εν λόγω Δρόμου!!
 • Ο Δήμος Άνδρου πολύ πρόσφατα πήρε και έχει στην κατοχή του, τα ψηφιακά αρχεία της Προμελέτης και της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων του Δρόμου Πυροπροστασίας του Συνετί (Αντρέα – Φιρόγια»).
 • Δεν έχει γίνει Επίσημη Ενημέρωση των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων που θα περάσει ο Δρόμος από τον Δήμο Άνδρου, αν και έχουν περάσει εννέα μήνες που υποβλήθηκε η πρόταση αυτή προς τον Δήμαρχο Άνδρου με συστημένη επιστολή στις 10/6/21. Η Ενημέρωση Αυτή Είναι Μηδενικού Χρηματικού Κόστους, Αλλά Θέλει «Πολιτική Απόφαση / Βούληση»!!!
 • Η Εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και τα Επόμενα Στάδια Εκτέλεσης του εν λόγω Δρόμου (σύσταση κτηματολογίου, κήρυξη απαλλοτρίωσης, διαδικασία αποζημίωσης κ.λπ.) ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να γίνουν με μικρό χρηματικό κόστος από ιδιώτη μελετητή. Με μηδενικό κόστος όταν γίνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Όλες ή μέρος αυτών)!!!
 • Πολύ πρόσφατα έχει παρατηρηθεί από τον Δήμο Άνδρου και από Ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό κινητικότητα για τον άλλο δρόμο («Σταθμός – Πλύστρες – Σιγάρα») που έχει σχεδιαστεί το 2017 (ΑΔΑ: 658ΔΩΨΙ-ΟΧΧ της 14/12/17 «Τοπογραφική αποτύπωση δρόμου στην ΤΚ Συνετί»).
 • Ο Συνδυασμός του παραπάνω δρόμου με την Διάνοιξη του Δρόμου Πυρασφάλειας Συνετί («Αντρέα – Φιρόγια»), Μόνο καθυστερήσεις θα Δημιουργήσει στην Λήψη της Απόφασης του Δήμου Άνδρου για την Υλοποίηση του Δρόμου («Αντρέα – Φιρόγια»). Είναι Σίγουρο ότι «Κάποιοι» Θέλουν να Μπει στο «Χρονοντούλαπο της Ιστορίας» ο Δρόμος της Πυροπροστασίας του χωριού Συνετί («Αντρέα – Φιρόγια»)!!!
 • Οι Κάτοικοι του Συνετί, αυτοί που Ενδιαφέρονται και Αγωνίζονται Εδώ και Είκοσι Οκτώ Ολόκληρα Χρόνια για την Διάνοιξη του Συγκεκριμένου Δρόμου («Αντρέα – Φιρόγια»), Δεν Είναι Αντίθετοι στην δημιουργία και του άλλου δρόμου («Σταθμός – Πλύστρες – Σιγάρα»)!!! ΟΜΩΣ σε πολύ Πιο Προχωρημένο Στάδιο Ωρίμανσης Είναι ο Δρόμος («Αντρέα – Φιρόγια»), για τον Οποίο Υπάρχει Επιπλέον και η Ομόφωνη Έγκριση και Παραλαβή Περιβαλλοντικής Μελέτης από το Δ.Σ. Άνδρου από την 19/10/15!!!    
 • Πέρασαν τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, η Τσικνοπέμπτη, οι Απόκριες και η Καθαρή Δευτέρα!!! Μαζεύτηκαν Ενενήντα Πέντε ημέρες και Συνεχίζεται να Υπάρχει η Εκκρεμότητα της Γραπτής Ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Άνδρου κ. Δ. Λοτσάρη, επί των Εξελίξεων του Δρόμου Πυρασφάλειας του χωριού Συνετί, που ζητήθηκε με συστημένη επιστολή στις 11 Δεκεμβρίου 2020!!!
 • Η υποχρέωση της Διοίκησης να απαντά εγγράφως στα αιτήματα πληροφοριών – ενημέρωσης και χορήγησης εγγράφων σε Πολίτες, προβλέπεται και από το Άρθρο 10 παράγραφο 3 του Συντάγματος Ελλάδος!!!
 • Επί του θέματος «της υποχρέωσης της Διοίκησης να απαντά κ.λπ.», υπάρχει δεδικασμένο με την υπ’ αριθ. 20239/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών!!!
 • Υπάρχει Κάποιος να «Ενημερώσει» την Δημοτική Αρχή;;;
 • Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Άνδρου;;;
 • Ο Μετρονόμος του «Μαίλτσελ / της Άνδρου Σταμάτησε»!!!      
 • Αυτά για να μπουν «Όλα σε Τάξη» και να αναλάβουν «Όλοι τις Ευθύνες τους»!!!
 • Αδύνατον τ’ Αληθές Λαθείν (Μένανδρος 4ος αιώνας π.Χ.).
 • Veritas odit moras (Η Αλήθεια απεχθάνεται την Καθυστέρηση) Σενέκας 4ος αιώνας μ.Χ.

Αντιναύαρχος ε.α. Ν. Καλλιβρούσης Π.Ν.


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!