Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Την ενίσχυση της θεσμικής δυνατότητας παρέμβασής της στα θέματα υγείας στα μικρά νησιά, ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

periferia-n-aigaiou

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος υπέβαλε σχετική τροπολογία στον Υπουργό Υγείας, με το αίτημα της  άμεσης ψήφισής της από την Βουλή

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, είχε την Τρίτη στο Υπουργείο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Στην διάρκεια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης απέσπασε την δέσμευση του Υπουργού  ότι σήμερα Τετάρτη θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία με την οποία διευκολύνεται περαιτέρω η παροχή οικονομικών κινήτρων από τους ΟΤΑ προς τους γιατρούς που θα θελήσουν να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

Η δέσμευση του Υπουργού ήλθε σε απάντηση της από 14/12/2015 επιστολής που ο Περιφερειάρχης είχε απευθύνει στον κ. Ξανθό (το έγγραφο επισυνάπτεται), με το αίτημα να ενισχυθεί η δυνατότητα παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, καθώς το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο  – το οποίο, σημειωτέον – δεν είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν – παρουσιάζει σημεία που μπορούν να προκαλέσουν τριβές μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης και των ελεγκτικών μηχανισμών  (υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου), για την αντίστοιχη δαπάνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που έκανε χρήση αυτού του νομοθετικού πλαισίου, με την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2015 για την παροχή κινήτρων σε 60 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς. Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στην πορεία και τα οποία επιδιώκει να θεραπεύσει η νέα τροπολογία που ο Περιφερειάρχης κατέθεσε στο Υπουργείο, 42 γιατροί έχουν έλθει ήδη στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.  Την πρωτοβουλία  αυτή δε, υιοθέτησαν στην συνέχεια  η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προσφάτως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου έκανε γνωστό πως αν περάσει από την Βουλή η εν λόγω τροπολογία με την διευκόλυνση της έγκρισης των δαπανών για τα κίνητρα στους γιατρούς, από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, υπάρχει η πρόθεση, στο περιφερειακό συμβούλιο του προσεχούς Φεβρουαρίου να έλθει προς ψήφιση η επέκταση της απόφασης είτε ως προς το ύψος του κινήτρου, είτε ως προς τον αριθμό των γιατρών και μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, που έχει πλήρη εικόνα για την επάρκεια του κινήτρου στα νησιά.

Σημειώνεται ότι στην χθεσινή συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Υγείας, αναζητήθηκαν τρόποι για να διευθετηθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις ΜΚΟ που έχουν εμφανιστεί στα νησιά που δέχονται μεταναστευτικές ροές και προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ελήφθησαν αποφάσεις ώστε όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται στο εξής με τρόπο συγκροτημένο, με κεντρικό συντονισμό και με πολύ σεβασμό στον εθελοντισμό και στους εθελοντές.

Η επιστολή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρώτη έκανε χρήση της δυνατότητας που προκύπτει από το άρθρ. 20 του ν. 4213/2013 σχετικά με την παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό για την υπηρεσία του σε άγονες, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, με την λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για την στήριξη 60 θέσεων ιατρικού προσωπικού στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Το νομοθετικό πλαίσιο που μας έδωσε την παραπάνω δυνατότητα δεν έχει δοκιμασθεί στο παρελθόν και παρουσιάζει σημεία που μπορούν να αποτελέσουν σημεία τριβής μεταξύ των φορέων που κάνουν χρήση αυτού και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Με δεδομένο ότι κοινός στόχος είναι η αποτελεσματική λειτουργία και πολύ περισσότερο η επίκαιρη παρέμβαση με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στους συμπολίτες μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ευαίσθητο τομέα της υγείας :

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 20 του ν. 4213/2013, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο β του ν. 4052/2012 με την προσθήκη εδαφίων ως εξής:

 «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη.

Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.…

Η διάταξη αυτή έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη πρωτοβουλίας από διάφορες Περιφέρειες της χώρας, ως ΟΤΑ Β’ βαθμού, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να προχωρήσουν, με αποφάσεις των κορυφαίων συλλογικών οργάνων τους (Περιφερειακά Συμβούλια), στην παροχή κινήτρων για την κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές της γεωγραφικής αρμοδιότητας τους. Το κίνητρο αυτό παρέχεται με μορφή αποζημίωσης στους δικαιούχους γιατρούς για δαπάνες σίτισης και καταλλήλου καταλύματος διαμονής, έτσι ώστε να τηρείται κατ’ ουσίαν η νομοθετική πρόβλεψη περί «δωρεάν» σίτισης και καταλύματος. Επειδή όμως

έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις εάν η διαδικασία αυτή θα γίνει τελικά αποδεκτή από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (για τις Περιφέρειες) ή τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (για τους Δήμους), δεδομένης της διατύπωσης της σχετικής διάταξης, κατατίθεται προς ψήφιση η προτεινόμενη διάταξη, ώστε να αρθούν τυχόν αμφιβολίες και να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των σχετικών πρωτοβουλιών για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών υγείας σε τέτοιες περιοχές.

Άρθρο ….

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4213/2013, η φράση «Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή να παρέχουν χρηματική αποζημίωση για δαπάνες σίτισης και καταλύματος διαμονής, προς τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.»

Με εκτίμηση,

Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!