Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σας ενημερώνει: Λύση της σχέσης εργασίας

ine

Η σχέση εργασίας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ανάλογα με το είδος της, λήγει με τους εξής τρόπους:

Α) Αυτοδικαίως,  όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της, αν πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Β) Με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων

Γ) Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο

Δ) Με τον θάνατο του εργαζομένου

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου. Επίσης μπορεί να καταγγελθεί πριν από τη λήξη της για σπουδαίο λόγο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μπορεί  να  υπάρξει  καταγγελία  της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους  του  εργοδότη  (απόλυση).   Η καταγγελία διακρίνεται σε τακτική με προειδοποίηση και σε άτακτη χωρίς προειδοποίηση.

Γραπτή κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο.

Τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης που είναι ανάλογος με τον χρόνο προϋπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη (Μόνο σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

  • Χορήγηση αποζημίωσης εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δίμηνη απασχόληση, η οποία είναι ανάλογη με τον χρόνο προϋπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη.
  • Γνωστοποίηση του λόγου καταγγελίας, ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις ή ότι ασκείται καταχρηστικά.
  • Αναγγελία της απόλυσης στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8   ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον εργαζόμενο,   αλλιώς ο εργοδότης έχει ποινικές συνέπειες.
  • Καταχώρηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του απολυόμενου μισθωτού στα τηρούμενα στο ΙΚΑ βιβλία.

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όταν η αποζημίωση, λόγω καταγγελίας της σύμβασης  εργασίας,    υπερβαίνει  τις αποδοχές δύο (2)  μηνών,  ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών,   εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες, στα τηλέφωνα 22810-81692 και 22810-85306.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!