Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Το ταλέντο οδηγεί στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

1fb463f8de9cc9d9db416a9610128424_XL

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας Workforce 2020 που υλοποιήθηκε από την Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP, η επένδυση των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Στην εν λόγω έρευνα έλαβαν μέρος χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες «εξετάστηκαν» με βάση την προτεραιότητα που έδιδαν σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της οικονομικής τους επιτυχίας.

Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων έδειξαν πως οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις, χρησιμοποιούν την ανάπτυξη ταλέντου ως όχημα για να κατευθύνουν την ανάπτυξη τους:

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα δημογραφικά στοιχεία του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με τη έρευνα, τα στελέχη ανεπτυγμένων εταιρειών τείνουν να είναι πιο προνοητικά και καλύτερα προετοιμασμένα, και έτσι προσαρμόζονται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Επίσης, δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις δημογραφικές αλλαγές του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες τελικά και διαμορφώνουν το χώρο εργασίας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η εισροή της γενιάς των millennials στην εργασία και η γήρανση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν δύο από τις βασικές αλλαγές στην αγορά που πρόκειται να επηρεάσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική.

«Όλες οι επιχειρήσεις πλέον δημιουργούν και ακολουθούν επιχειρηματικές στρατηγικές», δήλωσε ο Mike Ettling, president of the HR Line of Business της Success Factors.

«Παρόλα αυτά για να μετατραπούν αυτές οι στρατηγικές σε επιχειρηματικά αποτελέσματα, απαιτείται δέσμευση, συμμετοχή και παραγωγικοί άνθρωποι. Ως εκ τούτου το ανθρώπινο δυναμικό ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για την οργανωτική επιτυχία μιας επιχείρησης. Το HR έχει την ικανότητα να εντοπίζει, να υποστηρίζει και να οδηγεί το ταλέντο, το οποίο τελικά εξασφαλίζει στην επιχείρηση μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία. Αυτή ακριβώς η σύνδεση επιβεβαιώνεται από την παγκόσμια έρευνα Workforce 2020».

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν και διατηρούν τα καλύτερα ταλέντα

Οι αναπτγμένες εταιρείες είναι καλύτερες στην προσέλκυση «ποιοτικών» ταλέντων. Το 55% των επιχειρήσεων, οι οποίες καταγράφουν υψηλές επιδόσεις υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένες με την ποιότητα των υποψηφίων που προσλαμβάνουν για τις περισσότερες θέσεις, σε σύγκριση με το 46% των επιχειρήσεων που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Το «κενό ταλέντου» για τις επιχειρήσεις με χαμηλότερες επιδόσεις παραμένει πέρα από την πρόσληψη, καθώς όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι τους, η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού έχει αντίκτυπο στη συνολική εργασιακή τους στρατηγική.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις «αμείβουν» τους εργαζομένους τους με βάση την ικανότητα και όχι τη θητεία τους

Το 60% των ανεπτυγμένων εταιρειών θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα από ότι τη θητεία των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με τις λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εκτιμούν και τόσο αυτό το στοιχείο.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία μας έχει αναπτυχθεί μέσω πολλαπλών εξαγορών», δήλωσε ο Megan Masoner, senior vice president of Human Capital, της NTT Data Inc.

«Πιστεύουμε βαθιά ότι η αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης στον κλάδο μας». Με τη βοήθεια της SAP και της SuccessFactors, κάναμε τη διαχείριση ταλέντου περισσότερο στρατηγική και λιγότερο πολύπλοκη -μέσω της χρήσης μιας ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης του εργατικού δυναμικού μας σε όλο τον κόσμο- διασφαλίζοντας την επιχειρηματική μας επιτυχία».

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στα θέματα εργατικού δυναμικού

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Workforce 2020, οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε θέματα εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στελέχη τα οποία εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να δηλώσουν ότι, τα θέματα που σχετίζονται με το χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνουν τη στρατηγική τους σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (64% έναντι 49%). Επίσης, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις δηλώνουν ότι τα θέματα εργατικού δυναμικού δεν επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι αναφορικά με αυτό για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Ο στόχος μας κατά τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας ήταν να δοκιμάσουμε τη μακροχρόνια πεποίθηση πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό- και να αποδείξουμε ότι ο καλός χειρισμός του εργατικού δυναμικού οδηγεί τελικά σε καλύτερες εταιρικές επιδόσεις», δήλωσε ο Edward Cone, managing editor of Thought Leadership, της Oxford Economics. «Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ εκείνων που τοποθετούν τις εταιρείες τους στο «εργασιακό μέλλον» και εκείνων που δεν το κάνουν. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν ότι τα θέματα ταλέντου έχουν σημασία- και ότι εταιρείες που έχουν μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα, τώρα πια δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την όποια προσαρμογή».

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες υψηλών επιδόσεων, δηλώνουν ότι προσφέρουν συμπληρωματικά προγράμματα κατάρτισης ως παροχή στους εργαζόμενους τους- σαφώς σε μεγαλύτερο βαθμό από τις λιγότερο ανεπτυγμένες εταιρείες. Επιπλέον, οι ανεπτυγμένες εταιρείες έχουν 16% περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν ένα επίσημο πρόγραμμα καθοδήγησης από ότι οι μικρότερες εταιρείες.

Οι ανεπτυγμένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία των δεδομένων

Παρόλο που και οι δύο ομάδες εταιρειών (υψηλών και χαμηλών επιδόσεων) υποστηρίζουν ότι παρεμποδίζονται από την έλλειψη δεδομένων, οι εταιρείες χαμηλότερων επιδόσεων εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό «να υποφέρουν» μελλοντικά από έλλειψη στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τη βιομηχανία, τους πελάτες τα οικονομικά, καθώς και τις παρουσιάσεις πολύπλοκων δεδομένων.

Για να βοηθήσει τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού να κατανοήσουν πώς το HR μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρεία μεγαλύτερη κερδοφορία μέσω της αλλαγής του εργατικού δυναμικού, η SAP έχει δημιουργήσει και διαθέτει μια σειρά λύσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν infographics, καθώς και εθνικά και περιφερειακά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να κοιτάξετε εδώ.

Πηγη: Επιχειρώ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!