Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Του Σπύρου Τσαούση: Γεωφυσική αποτύπωση και στοιχεία των 33 Α/Γ σε Σκούμπι, Καφούτσι, Γκοράκι

Στις 25/5/2020 εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η Τροποποιητική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα Αιολικά Πάρκα «Σκούμπι Α.Ε.», «Καφούτσι Α.Ε.» και «Γκοράκι Α.Ε.».

(https://drive.google.com/file/d/1aealhMtKRMT9J3WquKQ_78-GNhLdWMEx/view?fbclid=IwAR3PFOG56sNhuA90ku0pTEyi6We_m-nj_OIcc0aU6MW3VtuUtRM-TR1vKmY)

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην απόφαση αυτή για τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο, η Τήνος κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των συγκεκριμένων Α/Γ κατά 15, ως αποτέλεσμα του συντεταγμένου αγώνα που δίνουν αιρετοί και κάτοικοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προς πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την ακριβή χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, άντλησα τα πραγματικά δεδομένα από τον γεωφυσικό χάρτη της ΡΑΕ και απεικόνισα τις 33 ανεμογεννήτριες μια προς μια (για πρώτη φορά) με τη βοήθεια εργαλείων του google earth. Μαζί με τη λεπτομερή θέση τους στο τοπίο, τις διαφορετικές οπτικές λήψεις, παραθέτω κάποια στοιχεία αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Το ύψος κάθε Α/Γ, με την ακτίνα των πτερυγίων, θα φτάνει τα 99,5 μέτρα και η τοποθέτηση τους στο χάρτη δεν αποτελεί φωτορεαλιστική απεικόνιση αλλά οριοθέτηση των συντεταγμένων τους.

Υπάρχουν πολλά σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες χωροθετήσεις, όμως σε αυτή τη δημοσίευση περιορίζομαι κυρίως στους οικισμούς και τα μονοπάτια του Andros Routes.

Ελπίζω σύντομα να δημοσιεύσω μια εργασία σχετικά με «Α.Π.Ε. και νησιωτικότητα».


«ΣΚΟΥΜΠΙ»

10 Α/Γ σε δύο περιοχές: 6 πάνω από το Άνω Γαύριο μέχρι και Αμόλοχο – 4 μεταξύ Σιδόντα, Παλαιστού και πάνω από τους νερόμυλους των Φρουσαίων.

Άμεση γειτνίαση με τα μονοπάτια Andros Routes Νο 14 και 15.

Ευθεία απόσταση από σπίτια οικισμών (6 Α/Γ): περίπου 1 χλμ. από Άνω Γαύριο και Αμόλοχο, 4 χλμ. από Γαύριο

Ευθεία απόσταση από σπίτια οικισμών (4 Α/Γ): περίπου 1 χλμ. από Σιδόντα, Παλαιστού και νερόμυλους Φρουσαίων

Α/Π «ΣΚΟΥΜΠΙ» ισχύος 23,0 MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α1 έως A10)

Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων μεταφοράς τάσης / Μ.Τ. εκτός οδοποιίας): 44.801,73 m2

Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 2.003,31 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – νέες διανοίξεις: 1.049,00 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – βελτιώσεις: 5.119,29 m


«ΚΑΦΟΥΤΣΙ» (ΤΣΟΥΚΑ, ΓΚΑΡΔΙ, ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΠΗΓΕΣ, ΛΕΥΚΑ)

16 Α/Γ σε δύο περιοχές: 8 πάνω από το Μπατσί – 8 μεταξύ Γίδες και Πλούσκα.

Γειτνίαση με το μονοπάτι AndrosRoutes Νο 16

Ευθεία απόσταση από σπίτια οικισμών (8 Α/Γ): περίπου 2,5 χλμ. από Μπατσί και Κατάκοιλο

Ευθεία απόσταση από σπίτια οικισμών (8 Α/Γ): περίπου 1,5 χλμ. από Γίδες, 2 χλμ. από Ατένι

Α/Π «ΚΑΦΟΥΤΣΙ» ισχύος 36,8 MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α1 έως Α16)

Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. εκτός οδοποιίας): 71.819,93 m2

Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 3.527,09 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – νέες διανοίξεις: 1.369,07 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – βελτιώσεις: 9.034,79 m


«ΓΚΟΡΑΚΙ»

7 Α/Γ σε μια περιοχή: μετά τη Βουρκωτή στο δρόμο για Άχλα

Απέναντι από το μονοπάτι Andros Routes Νο 6

Ευθεία απόσταση από σπίτια οικισμών (7 Α/Γ): περίπου 1,5 χλμ. από Βουρκωτή και από το απέναντι Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου

Α/Π «ΓΚΟΡΑΚΙ» ισχύος 16,1MW – Νήσος Άνδρος (Α/Γ: Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30)

Συνολική κατάληψη (πλατειών Α/Γ, εσωτερικής οδοποιίας, οικίσκων ελέγχου και τάφρων Μ.Τ. εκτός οδοποιίας): 36.652,45 m2

Μήκος εσωτερικής οδοποιίας: 1.967,75 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – νέες διανοίξεις: 3.611,54 m

Μήκος οδοποιίας πρόσβασης – βελτιώσεις: 15.130,59 m


Παραθέτω και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Περιφέρειας:

 1. Ομόφωνη απόφαση 154/26.11.2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κατά την οποία: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να ανασταλούν οι οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».
 2. Ομόφωνη απόφαση 278/11.12.2019 (ΑΔΑ: 65Φ4ΩΨΙ-ΥΛ2) κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου συντάσσεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
 3. Ομόφωνη απόφαση 22/06.03.2020 (ΑΔΑ: 6Β0ΞΩΨΙ-5ΕΕ) κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου ανέθεσε στον κ. Κόλλια τη σύνταξη Γνωμοδότησης με αντικείμενο την περιγραφή: α) της υφιστάμενης (κατά το χρόνο σύνταξης της Γνωμοδότησης) αδειοδοτικής κατάστασης (status) ενός εκάστου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) που έχουν λάβει τουλάχιστον Άδεια Παραγωγής και που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στη νήσο της Άνδρου, β) των βάσει της κείμενης νομοθεσίας Αδειών και Εγκρίσεων που έκαστος εκ των ως άνω Α.Σ.Π.Η.Ε. πρόκειται να επιδιώξει να λάβει στο μέλλον προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του και γ) των ένδικων μέσων που ο Δήμος Άνδρου δύναται να ασκήσει είτε κατά των υφιστάμενων Αδειών και Εγκρίσεων είτε κατά εκείνων που πρόκειται να εκδοθούν στο μέλλον.
 4. Ομόφωνη απόφαση 69/07.03.2020 (ΑΔΑ: 6801ΩΨΙ-0Ε8) κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου συνέστησε Επιτροπή Αγώνα για τις ανεμογεννήτριες με σκοπό την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή οποιονδήποτε αδειοδοτήσεων και εργασιών για τα αιολικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, σε συντονισμό και με τις επιτροπές των άλλων Κυκλαδίτικων νησιών για τον ίδιο σκοπό.

Σπύρος Τσαούσης

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου


 

Διαδώστε!

2 Σχόλια

 1. Ανώνυμος

  Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Τσαούση να αναφέρει της πηγές των πληροφοριών του αναφορικά με τις γεωγραφικές θέσεις των Α/Γ με τι σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων αναφέρονται, αν είναι άμεσα συμβατό με το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων του google, αν όχι ποια μέθοδο μετατροπής ακολούθησε για την εισαγωγή τους σε χάρτη και πως μετρήθηκαν οι αποστάσεις και αν λαμβάνεται υπόψη υψομετρική διαφορά. Αν υπάρχει αναφορά σε χωροταξική μελέτη θα θέλαμε να δημοσιευθεί. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω να μην αναφέρεται σε αγώνα των κατοίκων, διότι δεν είναι ακριβές ότι οι περισσότεροι κάτοικοι τάσσονται υπέρ του αγώνα κατά των Α/Γ.

  Reply
 2. Ανώνυμος

  Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τον κο Τσαούση, βλέποντας ότι από όλο το δημοτικό συμβούλιο ότι είναι ο μόνος που ενεργεί με ενδιαφέρον και μεθοδικά να δημοσιεύσει τις ακριβείς, αντικειμενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό και να μην ακολουθήσει την πρακτική των υπολοίπων σε αοριστολογίες και υποκειμενικότητες περί οπτικής και ακουστικής όχλησης (που για το δεύτερο προκαλώ κάποιον να πλησιάσει ένα τέτοιο μηχάνημα και να αντιληφθεί το επίπεδο θορύβου) . Συντεταγμένα, αναλυτικά, κριτικά χωρίς καμία προκατάληψη και αναφέροντας επίσης τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει. Θα ήθελα επίσης μια ενεργειακή αποτίμηση και εναλλακτική πρόταση από την ομάδα αντίδρασης, καθόσον έχουν αναφερθεί σε τέτοια ζητήματα και αν αυτό δεν είναι δυνατό θα ήθελα να τους βοηθήσει ο κος Τσαούσης. Άσχετα με την εκπαιδευτική του κατάρτιση (ΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων από όσο γνωρίζω), διαθέτει μια εντυπωσιακή ευρυμάθεια και κατάρτιση.

  Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!