Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Τρία νέα εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών

Τρία νέα χρηματοδοτικά οχήματα για την ενίσχυση των δημοσίων έργων υποδομών, ενέργειας αλλά και μεταφορών, όπως και για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων νησιωτικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας που φέρει τον τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» κι έχει κατατεθεί στη Βουλή. 

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ιωάννης Παππάς: «Με τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία «Πρόγραμμα “Νέαρχος”», «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας» και «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», στόχος είναι να συγκεντρωθούν  κεφάλαια της τάξεως των 200 έως 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ευρωπαϊκούς πόρους και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις και στήριξη ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Νέαρχος» έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, δημοσίων σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών και τουρισμού, την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, και τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. 

Με το δεύτερο εργαλείο, το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας», στόχος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας θα ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το τρίτο πρόγραμμα είναι το «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς αυτούς. Αυτό το τρίτο ταμείο θα χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση ταμείων με πόρους του ΠΔΕ ή του ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.

Προτεραιότητά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας με επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα τους και θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους τους».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετείχε χθες το πρωί, ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ,  σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή». 

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, που  αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συζητηθεί στην Ολομέλεια, επιδιώκεται  μια νέα ολιστική προσέγγιση της νησιωτικότητας μέσω της οποίας εισάγεται η θεσμική υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο, με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και προωθούνται ειδικές πολιτικές περιφερειακής νησιωτικής ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών. 

Ο Περιφερειάρχης κατά την παρέμβασή του στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής, χαιρέτισε την κατάθεση στο σχεδίου νόμου που έρχεται να δώσει νέα εργαλεία, θεσμικά και οικονομικά, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών της νησιωτικής Ελλάδας.

Ο κ. Χατζημάρκος ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ και των νησιωτικών Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων,  εστίασε σε τρία σημεία του σχεδίου νόμου:
– Στο Πρόγραμμα «Νέαρχος» (Άρθρο 6), που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης-μεταφοράς και διανομής ύδατος, διαχείρισης ενέργειας, θαλάσσιων μεταφορών. Οι δράσεις του προγράμματος «Νέαρχος» θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω επενδυτικών δανείων, με χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ.

– Στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας» (Άρθρο 7), με πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε νησιωτικές περιφέρειες της χώρας δίνοντας έμφαση στη στήριξη του λειτουργικού κόστους για τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους.

– Στο «Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας» (Άρθρο 10), το οποίο αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων.  Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για τα τρία αυτά νέα εργαλεία, ο Περιφερειάρχης είπε πως η νησιωτική Ελλάδα τα είχε ανάγκη και τα περίμενε, και πως οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες θα είναι οι πρώτες που θα κάνουν χρήση των νέων αυτών εργαλείων.

Παράλληλα έκανε την επισήμανση «να παραμείνουν διακριτά τα Προγράμματα αυτά, αυστηρά και μόνο για τον νησιωτικό χώρο και να μην υποκύψει κανένας ξανά στον πολιτικό πειρασμό να διευρύνει την εφαρμογή τους, με τρόπο που να οδηγεί στην γνωστή πολιτική “σαλαμοποίηση”». «Η νησιωτική Ελλάδα έχει ανάγκη από διακριτές πολιτικές και δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζεται την ηπειρωτική Ελλάδα στα Προγράμματα αυτά», τόνισε.

Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο Περιφερειάρχης στην Διαρκή Επιτροπή, στην οποίαν συμμετείχαν 30 ακόμη θεσμικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, ήταν η ανάγκη να χτίσουν όλοι μαζί μια μεγάλη συμμαχία, για να αποτυπωθεί επιτέλους με ακρίβεια η βαρύτητα της νησιωτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας, αφού η σημερινή στατιστική εικόνα είναι απολύτως ανακριβής.

«Και αυτό – όπως τόνισε – ώστε την επόμενη ημέρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, να μπορέσουν να αποκτήσουν, το συντομότερο δυνατόν, το ύψος του προϋπολογισμού που θα απαντήσει δίκαια, σε σχέση με τη συνεισφορά της νησιωτικής οικονομίας και τις ανάγκες αυτής». 

Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ:  Αδειανό πουκάμισο
Από τη θέση του ειδικού κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επέκρινε από το βήμα της Βουλής το ψευδεπίγραφο, όπως χαρακτηριστικά είπε, Νομοσχέδιο της ΝΔ για τον Νησιωτικό χώρο, χθες κατά την πρώτη συζήτησή στην αρμόδια Επιτροπή. 

➢ Ένα κενό περιεχομένου και ψευδεπίγραφο Νομοσχέδιο, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για τα νησιά
«Πολύ μέλι και από τηγανίτα τίποτα», είναι η παροιμία που  χαρακτηρίζει όσο τίποτα άλλο, αυτό το κενού περιεχομένου Νομοσχέδιο για το νησιωτικό χώρο. Η Στρατηγική για τη Νησιωτικότητα, που επικαλείστε, είναι γενικότητες και μελέτες, με χωρίς ουσιαστικό και πρακτικό αντίκρισμα σε πραγματικές νησιωτικές πολιτικές.

Ενώ, είναι ξεκάθαρο, πως ενώ επικαλείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την Εθνική Στρατηγική, τα διάφορα χωρικά σχέδια ή και τα ΠΕΠ, δεν τα επηρεάζει στο ελάχιστο, απλά προσπαθεί κάπου εκεί μέσα να χωρέσει και την Νησιωτικότητα». 

«Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι ένα σχέδιο για τη Νησιωτικότητα, οφείλει να επηρεάζει τις Πολιτικές του Κράτους, και όχι να υποτάσσεται σε αυτές. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε ρεαλιστικές και πρακτικές πολιτικές για τα νησιά. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο, οι Συμβάσεις για τις Αφαλατώσεις στα άνυδρα νησιά, που έβαλαν τέλος στην υδροφόρα στο Αιγαίο, τα Ειδικά Αναπτυξιακά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, επιδοτώντας έργα ύψους πάνω από 100εκ ευρώ συνολικά, και πολλά άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες που βελτίωσαν την καθημερινότητα των νησιωτών. Αυτές ήταν ουσιαστικές πολιτικές από τις οποίες ακόμη ωφελούνται τα νησιά». 

«Εσείς πρέπει πέρα από τα κενά λόγια, πρέπει να μας απαντήσετε: Πώς στηρίξατε το Μεταφορικό Ισοδύναμο, όταν πληρώσατε τις επιχειρήσεις για τα μεταφορικά τους έξοδα, που αντιστοιχούσαν για το έτος 2019, τον Νοέμβρη του 2020. Όταν επί δικής μας Κυβέρνησης, οι επιβάτες πληρώνονταν κάθε μήνα για τα έξοδα των εισιτηρίων τους, και εσείς τους πιστώνετε τα χρήματα, ανά 6μηνο. Όταν καταργήσατε τον πυλώνα της επιδότησης των καυσίμων, αφαιρώντας κάθε αναπτυξιακή προοπτική από τα νησιά». 

➢ Χωρίς πόρους το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο για τη Νησιωτικότητα της ΝΔ
«Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Νομοσχεδίου, για το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο για τη Νησιωτικότητα, η ΝΔ δεν έχει προϋπολογίσει ούτε 1 ευρώ. Η Κυβέρνηση επικαλείται μόνο, ότι κάποια στιγμή και με κάποιον τρόπο, θα χρησιμοποιήσει τα ήδη γνωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τα Τομεακά, κα. Πόσα τελικά λεφτά θα δώσετε για τη Νησιωτικότητα και από πού θα τα βρείτε, όταν ήδη δεν έχετε εγγράψει στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου τους απαραίτητους πόρους για να στηρίξετε την Ακτοπλοΐα και το Μεταφορικό Ισοδύναμο». 

➢ Σε αναστάτωση η Ακτοπλοΐα της χώρας
«Σήμερα, παράλληλα με τη συζήτηση του Νομοσχεδίου, το Υπουργείου προχωράει στην εφαρμογή ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ο οποίος παραβιάζει κατάφορα τον Ν. 2932/2001, των βασικών κανόνων δηλαδή σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η Ακτοπλοία της χώρας μας. Οι διατάξεις του Εσωτερικού αυτού Κανονισμού είναι φωτογραφικές, και πάλι, υπέρ των εταιρειών ταχυπλόων πλοίων. Με βάση τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει, παρακαλούμε άμεσα να ανακαλέσετε την εφαρμογή του. θέλουμε μια Ακτοπλοΐα που να εξυπηρετεί τα νησιά και όχι συγκεκριμένα συμφέροντα». 

«Επίσης ζητάμε άμεσα απαντήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με πρόβλεψη που υπάρχει στο Νομοσχέδιο (άρθρο 11) για επιδότηση έργων στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών, χωρίς μάλιστα να είναι προαπαιτούμενη πρόσκληση. Βρισκόμαστε άραγε μπροστά σε μια, από την πίσω πόρτα, επιδότηση γραμμών; Θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και επαναφέρουμε παράλληλα την πρότασή μας για 12ετείς συμβάσεις, με ταυτόχρονη υποχρέωση για ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου». 

➢ Βρίθει φωτογραφικών διατάξεων το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας
«Δημιουργείται ένα Μητρώο Φορέων Γαλάζιας Οικονομίας, όμως με ασαφή κριτήρια ένταξης και δράσης. Είναι τόσο γενικό και χωρίς πλαίσιο, που τελικά θα εισέρχονται αυτοί που δεν μπορούν μέσω της κανονικής οδού να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή οι κολλητοί σας».

«Στο πεδίο σχετικά με τα άρθρα για τη Ναυτική Εκπαίδευση, η Κυβέρνηση φέρνει μια σκανδαλώδη και ανεπίτρεπτη ρύθμιση: Αποφασίζει να επιχορηγήσει, όλο το ποσό των διδάκτρων, ή μέρος αυτών, για όλους τους σπουδαστές των Ιδιωτικών Ναυτικών Λυκείων. Τα Ιδιωτικά Ναυτικά Λύκεια της χώρας μας, έχουν γνωστό ονοματεπώνυμο. Η απόφαση για επιχορήγηση, επί της ουσίας, της λειτουργίας τους, με δημόσιο χρήμα είναι προκλητική, προσβάλλει την Δημόσια Εκπαίδευση και ζητάμε να την πάρετε άμεσα πίσω». 

«Δίνεται η δυνατότητα σε Πλοιάρχους να υποκαταστήσουν την δουλειά των Πλοηγών, μέσω ενός πιστοποιητικού εξαίρεσης πλοήγησης. Είναι ένα άρθρο που καταργεί επί της ουσίας την Δημόσια Πλοηγική Υπηρεσία, προς χάρη συγκεκριμένων συμφερόντων. Έχει σκεφτεί η Κυβέρνηση τι θα γίνει με την ασφάλεια στα λιμάνια; Κάθε ατύχημα που θα συμβαίνει, χωρίς να υπάρχει πληγός, θα φέρει την υπογραφή σας, κ. Υπουργέ. Πρέπει τώρα να αποσύρετε τη διάταξη».

«Επαναφέρετε το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στα λιμάνια, με την ανανέωση των υπαρχουσών Συμβάσεων στους Οργανισμούς Λιμένων. Είσαστε αυτή η Κυβέρνηση που κατήργησε τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έβαζε τέλος στα μονοπώλια γύρω από τα απόβλητα (Άρθρο 105 του Ν. 4504/2017) και που κράτησε παγωμένη τη δημοσίευσή σε ΦΕΚ των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (352/2017), ο οποίος προβλέπει το άνοιγμα της αγοράς. Η Κυβέρνηση της ΝΔ, για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι παραβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κλείνοντας το μάτι σε συγκεκριμένα συμφέροντα». 

Πηγή: https://www.rodiaki.gr


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!